h

Opinie

Soms prikkelende stukken die uitnodigen tot kritisch nadenken over de kapitalistische maatschappij waarin we leven en een socialistisch alternatief daarvoor. De meningen die in deze stukken staan verwoord, hoeven niet noodzakelijkerwijs de opvatting van de SP te zijn, maar zijn altijd de verantwoordelijkheid van de schrijver.

14 juli 2017

Griekenland: opkomst en neergang van Syriza

Op 5 juli 2015 was er een historisch referendum in Griekenland. Er werd gestemd tegen het besparingsmemorandum van de Europese trojka. Maar liefst 61,5% stemde Neen. Twee jaar later kent de Griekse samenleving onder een door Syriza geleide regering een verderzetting van hetzelfde beleid dat gevoerd werd door de traditionele partijen van de heersende klasse: het sociaaldemocratische PASOK en de conservatieve Nieuwe Democratie (ND). Wat is er fout gelopen?

Foto: Wikipedia
Lees verder
9 juli 2017

Identiteitspolitiek, conservatisme en socialistische cultuur

Patrick Zoomermeijer
David Goodhart’s idee van ‘Somewheres versus Anywheres’ spreekt tot de verbeelding van veel mensen in deze tijden van onzekerheid in een snel veranderende wereld. Hij schetst een beeld van aan de ene kant mensen die profiteren van de globalisering, mensen die door hun economische zelfstandigheid en vaak hoge opleiding niet gebonden zijn aan één plek. Zij, de 'Anywheres', omarmen simpel gezegd de multiculturele maatschappij, het vrije verkeer van mensen, goederen en diensten over landsgrenzen heen. Zij voelen zich niet verbonden met hun lokale gemeenschap, een specifieke bevolkingsgroep of zelfs aan hun geboorteland. De 'Somewheres' aan de andere kant, vaak de vroegere arbeidersklasse, zijn degenen die veel hebben verloren door of tijdens de globalisering: hun baan, hun arbeidsvoorwaarden, hun gevoel van gemeenschap, hun worteling. Lees verder
5 juli 2017

Exit democratie?

In Nederland is een groot tekort aan sociale huurwoningen. Als de SP daarvoor pleit bij een nieuw te ontwikkelen bouwplan krijgen we als antwoord dat het businessplan leidend is. Als er geen financiële ruimte is voor sociale woningbouw gaan de winsten van de projectontwikkelaars voor.

Lees verder
3 juli 2017

Huurverhoging met een natte spons

Er zijn veel verhalen van sociale huurders uit diverse wijken. Ik luister naar hen en geef weer wat er allemaal op mij afkomt. Het zijn mensen die moeite hebben met een systeem waarin ze soms klem zitten. Het lijkt of winstmaximalisatie en speculatie zomaar opduiken in een wereld die eigenlijk alleen sociale aspecten zou moeten kennen.

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder
26 juni 2017

Volksvertegenwoordiger in een volkswijk

Sandra Beckerman
Vorige week besloot rechts Nederland een aanval te plaatsen op mij omdat ik als Kamerlid in een sociale huurwoning woon. Als de VVD een SP’er te grazen probeert te nemen dan is dat vaak een compliment. Ook dit keer. Want wat is nu het eigenlijke verwijt? Dat een volksvertegenwoordiger in een volkswijk woont? Dat ik pleit voor trotse buurten met een hechte en diverse gemeenschap? Lees verder
7 juni 2017

Tijd voor een goed beleid voor buurthuizen!

Patrick Zoomermeijer
Op dit moment wordt in de kadernota weer gesproken over de buurthuizen. De SP en ROSA stellen voor om extra geld vrij te maken voor de buurthuizen, voor nu en in de toekomst. Vooral in het beheer van de buurthuizen zou dat voor de vrijwilligers die nu de buurthuizen openhouden en draaiend houden veel verlichting betekenen. Maar hoe dan ook is het tijd voor een ander, beter buurthuisbeleid. Desnoods na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar!   Lees verder
29 mei 2017

De musicus die nu ZZP’er word genoemd, is een bonte figuur

Musici in loondienst zijn meestal orkestleden van 1 van de grote landelijk orkesten, of hadden tot voor kort - in het geval van Zaanstad - een baan bij een muziekschool. Orkestbanen zijn doorgaans voltijd betrekkingen. Voor zover ik weet is de typische muziekschooldocent een musicus met een gemengde praktijk: lesgeven als financiële ruggengraat, een bandje of kamermuziekgroep in eigen beheer, componeren of bewerken van muziek, (amateur)orkesten dirigeren en opleiden en incidenteel spelen als freelancer in bestaande orkesten - een grote bron van inkomen voor vele freelancers, soms wel het leeuwendeel van de inkomen - ook tot voor kort.

Lees verder
15 mei 2017

Samen Nederland: strijd tegen fascisme en vóór socialisme

“Migratie bleek de drempel die te hoog was”, zei formateur Edith Schippers (VVD) vanavond tijdens een persbijeenkomst over het klappen van de formatie van een regering met VVD, CDA, D66 en GroenLinks. En alsof het zo moest zijn kopte NRC vandaag “Neonazi’s denken: dit is ons moment”, een interview met politicologe Sarah de Lange die onderzoek heeft gedaan naar de ultrarechtse beweging in ons kikkerlandje en zelfs ver daarbuiten.

Foto: SP Zaanstreek / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
10 mei 2017

De donkere zijde van het kapitalisme

Remi Poppe
AkzoNobel dreigt opgekocht te worden door Amerikaanse roofkapitalisten. Eerder dreigde ook Unilever via een 'vijandig overnamebod' in Amerikaane handen te vallen. Dat is in principe niet zo bijzonder. Zo zijn alle multinationals immers multinational geworden. Bijzonder is wel dat Jeroen van der Veer, oud baas van Shell en nu nog president-commissaris bij Philips en ING, zich zorgen maakt. 'Vijandige overnames zijn de donkere zijde van het kapitalisme', hoorde ik hem op radio en TV zeggen. Lees verder
7 mei 2017

Bestuursverkiezingen FNV - 'ondemocratisch gedoe'

De vrijwel doodse stilte over het vierjaarlijkse congres van de FNV
(10/11 mei aanstaande) is helaas tekenend voor de afbladderende
betekenis van een organisatie met 1,1 miljoen leden. Partijen met één
lid suggereren wereldnieuws. Even tekenend is het 'gedoe' over de
bestuursverkiezingen dat in de staart van de voorbereiding de stilte
doorbreekt. Voor de redactie van webzine Solidariteit een reden mee
te doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier