h
6 september 2020

Weer kansen voor lagere snelheid op de N246

Foto: © Anna de Groot

Doordat er veel stikstof op de natuurgebieden rond Zaanstad neerdaalt en omdat er heel veel woningbouwplannen zijn, moeten er maatregelen genomen worden om de stikstofuitstoot sterk te verkleinen. Dat kan op meerdere manieren. Eén van de maatregelen die zal zorgen voor minder stikstof is minder hard rijden met de auto.

Lees verder
29 augustus 2020

Particuliere scholen zijn slecht voor de kansengelijkheid

Foto: © Anna de Groot

Marktwerking vormt een serieuze bedreiging voor ons publieke onderwijsstelsel. De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit, terwijl de segregatie en kansenongelijkheid toenemen. Kinderen van rijke ouders krijgen -als zij naar een particuliere school gaan -  meer kansen op een sociaaleconomisch rijke levensweg dan kinderen die naar een 'gewone', door ons allemaal bekostigde school gaan. Onderwijsondernemers willen ook in Zaanstad een particuliere school oprichten, de 'Groei Academie', die voor ouders met een doodgewoon of laag inkomen onbereikbaar is. 

Lees verder
26 augustus 2020

Het afschaffen van de veevoermaatregel. De gevolgen voor de Zaanse woningbouw.

Foto: © Anna de Groot

De boeren wilden niet dat hun melkkoeien minder eiwitrijk voedsel zouden krijgen. Zij protesteerden heftig en niet altijd op een aanvaardbare manier. Maar zij kregen hun zin. Minister Schouten gooide, na een onderzoek door de Wageningse universiteit, de veevoermaatregel met een grote zwaai in de prullenbak. Het effect van de veevoermaatregel zou nagenoeg nihil zijn. Wat betekent het niet doorgaan van de veevoermaatregel voor Zaanstad? De SP stelde technische vragen en kreeg antwoord.

Lees verder
26 augustus 2020

POLITIEKE PARTIJEN EN VAKBONDEN SAMEN IN ACTIE VOOR DE ZORG

Foto: © SP

De zorgmedewerkers kregen aan het begin van de coronacrisis nog een daverend applaus, maar zagen vervolgens wegrennende Kamerleden en voorstellen voor salarisverhoging keer op keer weggestemd worden.

Lees verder
12 augustus 2020

Beloon de helden! Ook bij het ZMC!

Woensdagmiddag stond de Zaanse SP bij het Zaans Medisch Centrum (ZMC) met flyers om het zorg-personeel een hart onder de riem te steken. Het moet wrang zijn voor het personeel dat het management zichzelf buiten hun gebruikelijke salaris extra 'beloont' - buiten medeweten van de ondernemingsraad - terwijl de rest moet wachten op hun extra beloning voor hard werken tijdens de coronacrisis. De Zaanse SP zegt tegen het management van het ZMC, tegen alle alle directeuren van grote zorginstellingen en tegen het kabinet: niet klappen maar lappen!

Foto: Patrick Zoomermeijer
Lees verder
3 augustus 2020

Magere antwoorden Zaanstad over Evean Westerwatering

Foto: © Willem Croese

Klaas, bewoner van Evean Westerwatering meldde de SP Zaanstreek op 28 april dit jaar in het interview ‘Leegstand en geen zeggenschap’ [1] over de leegstand van kamers bij de afdeling ‘Verzorgd Wonen’. Op dat moment waren er 26 van de 75 kamers leeg, momenteel staat de teller op 22. Ook sprak hij over de hoge kosten voor de verzorging zoals warm eten, geen bewonerscommissie mogen opzetten en de aanpak van de coronacrisis. SP raadslid Evert Hartog stelde een dag later ‘Artikel 51 vragen Zorgcomplex Evean Westerwatering’ [2] aan het gemeentebestuur. Twee maanden later ontving hij de antwoorden.

Lees verder
30 juli 2020

Demonstratie Pride Amsterdam afgelast

Foto: © Pride Amsterdam

Vanwege Corona hebben wij in april vooruitlopend op de overheidsmaatregelen de moeilijke beslissing genomen om de Pride 2020 af te lasten. Een paar maanden later leek de situatie echter weer wat te stabiliseren en werden evenementen door de overheid zelfs weer toegestaan. In lijn met dat sentiment vonden wij het belangrijk om ook als LHBT community zichtbaar te zijn en luid aandacht te vragen voor de onveilige situatie van LHBT’s in de openbare ruimte. Op 30 juni hebben daartoe melding gedaan van een demonstratie op zaterdag 1 augustus op het Museumplein.

Lees verder
13 juli 2020

Uit de fractie: Alsof we het al niet wisten

Foto: © Anna de Groot

Gedurende de behandeling van de Voorjaarsnota 2021-2024 deed de Zaanse SP-fractie een aantal voorstellen om geld te verschuiven van niet direct nodig naar buurthuizen, sport, maatschappelijke instellingen en armoedebeleid. Dus van doelen die niet direct prioriteit hebben naar urgente doelen. Per slot van rekening is het (corona)crisis en weet het college van B&W nog steeds niet hoe de financiële problemen van de buurthuizen, sport, maatschappelijke instellingen en de mensen met (zeer) weinig geld opgelost moeten worden.

Lees verder
10 juli 2020

Actie: Winst moet naar vakkenvullers

Foto: © Willem Croese

In vijftien steden heeft de SP actiegevoerd onder het motto: 'Moet de winst naar de vakkenvuller of de zakkenvuller?' Op anderhalve meter afstand vroegen SP'ers het publiek ook de strijd te steunen voor een goed salaris van het winkelpersoneel. Gretig vulden mensen hiervoor een enquêteformulier in. SP fractieleider Lilian Marijnissen was aanwezig in het Amsterdamse winkelcentrum Molenwijk waar zij na een toespraak de pers te woord stond en uiteraard sprak zij met voorbijgangers.

Lees verder
7 juli 2020

Moet de winst naar de vakkenvuller of de zakkenvuller?

Foto: © SP

Tijdens de kabinetten Rutte zijn de winstuitkeringen aan aandeelhouders veel harder gestegen dan de lonen. De aandeelhouders hebben 10 miljard euro meer gekregen van de winst dan de mensen die er hard voor hebben gewerkt. Het is tijd voor onze 10 miljard.

Lees verder

Pagina's