h

Fractienieuws

Nieuws vanuit de Zaanse SP-fractie: wat vinden we, wat doen we, waar zijn we bij betrokken, wat gebeurt er binnen en buiten de raad?

26 september 2012

Meer werk, geen heksenjacht

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Er moet strenger gecontroleerd worden op uitkeringsfraude."

Onze reactie hierop:

Lees verder
20 september 2012

''Leegstand is een groter misdrijf dan kraken"

In de raadsvergadering van 20 september werd een motie van VVD, TROTS en DZ besproken over het handhaven van de wet kraken en leegstand ('kraakverbod'). Deze nadruk op handhaving van het kraakverbod pakt niet de oorzaak van de woningnood aan en laat de speculanten ongemoeid. Hierover zei SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer dan ook ''leegstand is een groter misdrijf dan kraken". Zijn bijdrage in het debat staat hieronder.

Lees verder
19 september 2012

Buurten in de Havenbuurt

Maandagavond 17 september brachten zes SP'ers een bezoek aan de Havenbuurt, op uitnodiging van enkele bezorgde bewoners. De Havenbuurt lijkt op het eerste gezicht een prachtig buurtje, met vooroorlogse laagbouw aan het water. Maar al snel wordt duidelijk dat de huizen met hun mooie uitzicht grotendeels leeg staan en met dicht getimmerde ogen naar de haven staren. Onkruid schiet op, glas ligt op de stoepen, waterputten staan open. ‘s Nachts komt er onguur volk de leidingen stelen, overdag dringen kinderen er binnen om te spelen. ZVH heeft hier ontruimd om te slopen en nieuwbouw te plegen. Ondertussen is er geen enkel toezicht.

Lees verder
19 september 2012

Erfpachtstelsel ten dienste van inwoners

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Het omzettingsbeleid inzake Zaanse erfpacht moet worden herzien."

Onze reactie hierop:

Lees verder
17 september 2012

Einde 'schoolzwemmen': vanaf nu leren niet alle kinderen meer zwemmen

‘Schoolzwemmen’, wie is er niet mee opgegroeid. Schoolzwemmen is altijd een vanzelfsprekend onderdeel geweest van ons leven op de lagere school. Tot nu, want het schoolzwemmen gaat verdwijnen. De gemeente heeft er geen geld meer voor en het onderwijs kan het er financieel niet bij hebben. Zo eenvoudig is dat. Het is de taak van de ouders om ervoor te zorgen dat hun kinderen leren zwemmen. En daarmee dreigt zo’n 15 % van de kinderen op te groeien zonder te leren zwemmen. Donderdag is in het Zaanstad Beraad gesproken over een vangnetregeling voor mensen die geen geld hebben voor de zwemlessen van hun kinderen.

Lees verder
15 september 2012

Woning te dicht aan de weg gebouwd... Maar de woning was er eerder dan de weg!

Op het Zaans Beraad van 13 september werd gesproken over de handhaving tegen 'illegale bouwsels' in Krommeniedijk, na jarenlang slepend debat over wat wel en wat niet is toegestaan en wat wordt gedoogd en wat niet. Onderstaande bijdrage sprak steunfractielid Roland van Braam uit namens de SP.

Lees verder
28 augustus 2012

Ook mensen uit Eritrea moeten in Nederland veilig kunnen leven

Het grote Eritreafestival dat op 10, 11 en 12 augustus in Zaandam gehouden zou worden, is niet doorgegaan. De zaaleigenaar heeft van het contract afgezien toen hij informatie kreeg over de betrokkenheid van het Eritrese regime bij de organisatie ervan, en over de aard van dit regime. ‘Ik kies voor de mensen, niet voor het geld’, moet hij gezegd hebben. Ook burgemeester Geke Faber heeft zich met deze zaak bemoeid, nadat ze zich in de achtergronden had verdiept. Intussen is in de landelijke pers uitvoerig aandacht besteed aan de activiteiten van het Eritrese consulaat in Nederland, onder andere in de Volkskrant. SP kamerlid Sadet Karabulut heeft hierover Kamervragen geformuleerd, met steun van Groenlinks. Ook de PvdA heeft om opheldering gevraagd.

Lees verder
9 augustus 2012

Fractievoorzitters SP en PvdA kruisen degens op Zaanradio

Op woensdag 8 augustus werden SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer en PvdA-fractievoorzitster Songül Mutlüer geïnterviewd in het programma "In de ban van de Zaan" op Zaanradio. Daarin werden enige harde noten gekraakt over de Zaanse en landelijke politiek. Misschien dat sommige luisteraars naar aanleiding van enige van de soms ferme uitspraken van Patrick en een enkele van Songül wat achtergrondinformatie willen over bepaalde onderwerpen. Of onderbouwing van enige uitspraken. Hieronder hebben we een lijstje gemaakt van enige van de gedane uitspraken met links naar relevante artikelen. Het interview is trouwens hier te beluisteren.

Lees verder
29 juli 2012

Zijn schulden je eigen schuld?

Vertrekkend wethouder Barbara Visser (VVD) heeft haar omvorming van de schuldhulpverlening in Zaanstad gebaseerd op reactionaire ideeën als die van Nadja Jungmann en Roeland van Geus, die, met steun van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), teruggrijpen op het 19e eeuwse idee dat 'den arbeider discipline nodig heeft'. Mensen met schulden hebben die vooral aan zichzelf te danken, bezuinigingen, armoede en crisis hebben daar nauwelijks invloed op, en schuldhulp wordt volgens dit nieuwe beleid uitgesteld indien men vindt dat de persoon in kwestie eerst aan 'zichzelf moet werken'. Op Joop.nl verscheen een kritiek op deze gedachte, gelukkig maar!

Lees verder
27 juli 2012

Vrijheid voor mensenrechtenactivist Vadim Kuramshin

Vadim KuramshinSoms komt ons ter ore dat mensenrechtenactivisten, vakbondsleden of socialisten elders in de wereld worden vervolgd. Het is dan onze plicht, internationalistisch gericht als wij zijn, om daar de aandacht op te vestigen. Ook omdat de rechtse media dit vaak negeren. Deze keer gaat het over mensenrechtenactivist Vadim Kuramshin, die in Kazachstan opkomt voor de rechten van de vele politieke gevangenen, en nu zelf vanwege zijn dappere activisme is opgesloten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier