h

Fractienieuws

Nieuws vanuit de Zaanse SP-fractie: wat vinden we, wat doen we, waar zijn we bij betrokken, wat gebeurt er binnen en buiten de raad?

19 juli 2012

Slotbeschouwing kadernota: help Poelenburg

Hieronder de slotbeschouwing van de SP, uitgesproken op 19 juli door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer.

Lees verder
19 juli 2012

Onveilige verkeerssituatie Ambachtslaan Saendelft

De verkeerssituatie op e Ambachtslaan in Saendelft is sommige bewoners al langer een doorn in het oog. De SP werd door hen benaderd en ons steunfractuielid Roland van Braam ging bij hen op bezoek. Hij zag met eigen ogen hoe druk het verkeer er is en sneller en langzamer verkeer elkaar soms 'dwars zitten' en parkeren 'op eigen risico' is... Over de situatie stelde de SP samen met D66 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. We wachten het antwoord af.

Lees verder
18 juli 2012

Eritreafestival Zaandam: regime Eritrea controleert haar onderdanen

Op 17 juli stelde fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer namens de SP vragen over het Eritreafestival aan burgemeester Faber. Deze zogenaamde 'actualiteitsvragen' stelden de lange arm van het regime van Eritrea aan de orde, dat ook haar onderdanen in Nederland controleert. Op deze kwestie zijn wij geattendeerd door onze Amersfoortse SP-afdeling en een mensenrechtenactivist uit Eritrea.

Lees verder
17 juli 2012

Vragen over vergunning bajesboten

Over de detentiepontons - eigenlijk bajesboten - is op deze site al menig woordje gewijd. Tegen de wens van de SP en andere partijen bleven de boten, waar onschuldige vreemdelingen als criminelen zitten opgesloten, langer liggen dan oorspronkelijk gepland was. Nu lijkt het er op dat de vergunning voor het langer laten liggen van de boten mogelijk niet in orde was. Hierover stelde de SP samen met ROSA en GroenLinks schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. We wachten het antwoord af, deze Zaanse schande moet liever vandaag stoppen dan morgen!

Lees verder
13 juli 2012

Kadernotadebat: armoedebeleid

Tijdens het debatpunt 'armoedebeleid' in verband met de kadernota op donderdag 12 juli had raadslid Sonja van Elmpt de volgende inbreng namens de SP:

Lees verder
11 juli 2012

Waarom de SP de A8-A9 wil schrappen

In het kadernotadebat stelde de SP, net als ROSA overigens, dat het geld voor de doortrekking van de A8-A9 beter besteed kan worden. We willen graag even toelichten waarom de A8-A9 voor de SP geen prioriteit heeft.

Lees verder
10 juli 2012

SP stelt vragen over mislukte doorstart Bovenkruier

Vanwege de mislukte doorstart van buurtcentrum De Bovenkruier in 't Kalf in Zaandam vraagt de SP zich af of achteraf gezien de privatisering van de buurtcentra wel een wijs besluit is geweest. We hopen dat het college haar verantwoordelijkheid oppakt en garant staat voor een buurthuisvoorziening in 't Kalf. Eerder voerde de SP met de bewoners al intensief actie om De Bovenkruier open te houden. Namens de SP heeft steunfractielid Carla Schuddeboom weer vragen aan het college gesteld over de toekomst van De Bovenkruier en we wachten nu op antwoord.

Lees verder

Pagina's

U bent hier