h

Fractienieuws

Nieuws vanuit de Zaanse SP-fractie: wat vinden we, wat doen we, waar zijn we bij betrokken, wat gebeurt er binnen en buiten de raad?

5 juli 2012

Kadernota: waar blijft sociale uitweg crisis?

Op donderdag 5 juli werd in de gemeenteraad de kadernota besproken. De kadernota bevat de plannen op hoofdlijnen die het college van PvdA, VVD, ZOG en GroenLinks voor de komende periode voorstellen. Deze kadernota staat in het teken van bezuinigingen uit Den Haag en plannen voor een kleinere overheid. Hieronder de algemene beschouwing die fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer uitsprak namens de SP-fractie in reactie op de kadernota.

Lees verder
27 juni 2012

Compensatie kleine ondernemers bij uitloop werkzaamheden

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Gemeente moet, bij ingrijpende werkzaamheden, beter omspringen met belangen ondernemers."

Onze reactie hierop:

Lees verder
20 juni 2012

Schapen, de groene oplossing

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Schapen inzetten als bermbeheerders is een goed plan."

Onze reactie hierop:

Lees verder
16 juni 2012

Blijf af van Baanstede!

Donderdag 14 juni werden de raadsfracties gevraagd om een zogenaamde zienswijze te geven over de financiële stukken van de regionale sociale werkvoorziening Baanstede. Bij Baanstede werken meer dan 1.000 mensen uit de regio (Waterland, Purmerend, Zaanstad) met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, waaronder honderden mensen uit Zaanstad. Het Zaanse college van burgemeester en wethouders wil zoveel mogelijk Baanstede inkrimpen en mensen 'buiten plaatsen'. Tegen deze plannen, feitelijk een miljoenenbezuiniging op mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, heeft de SP al vaak actie gevoerd. Hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer.

Lees verder
15 juni 2012

Welstand blijft nodig tegen verrommeling

Donderdag 14 juni werd er gevraagd om een zogenaamd raadsbesluit over de Zaanse Welstandskoers (ook wel 'welstandstoets' genoemd). De raad kon kiezen uit drie zogenaamde welstandsmodellen. Dit waren: Zaans ongeregeld, Zaans Zicht en Zaans Glorie. Hieronder de bijdrage van SP-steunfractielid Roland van Braam.

Lees verder
13 juni 2012

Niet het gedroomde feest

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Subsidie Zaandam 200 jaar had beter besteed moeten worden."

Onze reactie hierop:

Lees verder
9 juni 2012

'College Zaanstad wenst andere inwoners'

Donderdag 7 juni werden drie visiestukken voor de komende jaren besproken in de raad: de Ruimtelijke Structuurvisie (RSV, over oa. milieu en wonen), de Economische Structuurvisie (ESV) en het ontwikkelingsplan Zaan-IJ (ontwikkeling van Zaandam-Zuid richting Amsterdam). Hieronder de bijdrage die Sonja van Elmpt namens de SP gaf.

Lees verder
23 mei 2012

Luilak door en voor jongeren

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Luilakvuren op verschillende locaties zijn moeilijk in de hand te houden"

Onze reactie hierop:

Lees verder
21 mei 2012

'Weinig over van sociaal gezicht Zaanstad'

Tekst van het interview door Rob Swart met SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer in Dagblad Zaanstreek/NHD van 21 mei 2012.

Lees verder
16 mei 2012

Nog geen opschorting huishoudtoets

Op het Zaans Beraad (commissievergadering van de gemeenteraad) van 10 mei stelde de SP-fractie de vraag of de huishoudtoets niet kon worden opgeschort, in navolging van het wegvallen van de meerderheid in de Tweede Kamer voor deze asociale maatregel na de val van het kabinet. De wethouder gaf hierop een zeer voorwaardelijk antwoord, en stelde zo een besluit uit tot in ieder geval 24 mei. Hier zal de SP op terugkomen!

Lees verder

Pagina's

U bent hier