h

Fractienieuws

Nieuws vanuit de Zaanse SP-fractie: wat vinden we, wat doen we, waar zijn we bij betrokken, wat gebeurt er binnen en buiten de raad?

10 december 2011

Zaanse Alevieten vieren Ashura

Dinsdag 6 december was SP-raadslid Burhan Dogan, zelf geen Aleviet, aanwezig bij de Alevitische vereniging uit Kogerveld. Alevieten komen net als de SP op voor de zwakkeren in de samenleving en maken geen onderscheid taal, cultuur of geloof, maar hebben respect hebben voor iedereen. Dat komt sterk overeen met de SP-waarden menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat straalde de avond ook uit. Het was erg druk en er waren mensen van verschillende geloven, het Turkse consulaat, politieke partijen, schrijvers, media etc.

Lees verder
2 december 2011

Poelenburg en de Kleurenbuurt verdienen hun vernieuwing

Hieronder de SP-bijdragen in de raadsvergadering van donderdag 1 december over de plannen voor een gefaseerde aanpak van de vernieuwing van de wijk Poelenburg en het haalbaarheidsonderzoek Kleurenbuurt.

Lees verder
30 november 2011

Bouwen naar échte behoefte

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"De gemeente moet meer doen tegen illegale onderhuur"

Onze reactie hierop:

Lees verder
18 november 2011

Gelukkig geen muur om Zaanstad

Donderdag 17 november stond de nieuwe woonruimteverdeling op de agenda in het nieuwe stadhuis. De raadszaal werd daarmee in gebruik genomen. Vorig jaar had de Zaanse PvdA bij monde van haar inmiddels vertrokken fractievoorzitter Tjeerd Bosma gepleit voor 'een soort van Rotterdamwet', om arme woningzoekenden uit Amsterdam te weren. Een muur om de stad dus, een klap in het gezicht van de traditionele achterban van de PvdA. Gelukkig kwam het college met een redelijk voorstel om Zaankanters meer kansen te bieden op een sociale huurwoning, zonder een muur op te trekken. De SP gaf dan ook, zoals dat heet, een positieve zienswijze af over dit voorstel.

Lees verder
16 november 2011

IKEA in Bruynzeelhal: niet alles moet wijken

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Komst IKEA mag niet ten koste gaan van de Bruynzeelhallen"

Onze reactie hierop:

Lees verder
10 november 2011

Slotbeschouwing SP begrotingsdebat: sociaal fonds

Hieronder de slotbeschouwing van de SP, uitgesproken op 10 november door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer. Het was de afsluiting van het debat dat twee weken duurde, en waarin de SP de handen op elkaar probeerde te krijgen voor een zogenaamd Sociaal Investeringsfonds. Dat fonds, bijvoorbeeld gevuld met geld dat anders aan de A8-A9 zou worden verspild, zou ingezet moeten om bezuinigingen in het sociaal beleid te repareren of te compenseren. Want de SP gaat nog altijd uit van solidariteit: 'de zwaarste lasten voor de sterkste schouders'. Niet alleen in woord, zoals de PvdA, maar ook in daad: met acties op straat en met concrete voorstellen, zoals dit sociale fonds.

Lees verder
9 november 2011

Hulpsecretarie Zaanstad-Noord: natuurlijk!

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Er moet spoedig een Hulpsecretarie komen in Zaanstad Noord"

Onze reactie hierop:

Lees verder
9 november 2011

Baanstede, armoede en een sociaal investeringsfonds

In het derde en laatste raadsdebat over de begroting vandaag, brak de Sonja van Elmpt namens de SP een lans voor een sociaal investeringsfonds om bezuinigingen op het sociale vlak te repareren. Daarbij had de SP via fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer speciale aandacht voor de groeiende armoede in Zaanstad en positie van de mensen bij de sociale werkvoorziening (Baanstede). We probeerden linkse partijen te verenigen op het principe van een sociaal investeringsfonds dat investeert in mensen. Aanstaande donderdag zal blijken hoe met name collegepartijen PvdA en GroenLinks zullen stemmen: met hun hart of voor de portemonnee.

Lees verder

Pagina's

U bent hier