h

Fractienieuws

Nieuws vanuit de Zaanse SP-fractie: wat vinden we, wat doen we, waar zijn we bij betrokken, wat gebeurt er binnen en buiten de raad?

6 oktober 2011

SP vraagt spoeddebat in Tweede Kamer over banenverlies Baanstede

Afgelopen zaterdag stond er een artikel in het Noordhollands Dagblad over 25 mensen die bij bij de Baanstede hun baan zullen verliezen. Zij zullen na drie keer een jaar contract te hebben gehad, geen vast contract krijgen. Dit hebben we met onze Tweede Kamerfractie opgenomen!

Lees verder
4 oktober 2011

Inhaalslag beveiliging ICT Zaanstad?

Namens de SP-fractie gaf steunfractielid Roland van Braam onderstaande bijdrage op het Zaans Beraad van 30 september. Het bespreken van het privacybeleid van de gemeente Zaanstad was een initiatief van de SP en D66.

Lees verder
23 september 2011

"Geen mens is illegaal, weg met de bajesboten"

Op donderdag 22 september werd in de raad het bestemmingsplan voor de Achtersluispolder besproken. Daarin werd ook het langer laten liggen van de bajesboten geregeld. Namens de SP gaf fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer de onderstaande bijdrage.

Lees verder
19 september 2011

SP en D66 willen debat over privacy

De laatste tijd heeft de gemeente Zaanstad een aantal missers gemaakt op het vlak van privacy. Het wordt tijd dat dit onderwerp in zijn geheel aan de kaak wordt gesteld, niet alleen de diverse missers, los van elkaar. Daarom dienden SP en D66 onderstaand agendainitiatief in, een verzoek om het onderwerp 'privacy' in de raad te bespreken.

Lees verder
14 september 2011

Liever postkantoren dan garageboxen

Donderdag 8 september werd in het Zaans Beraad gesproken over het plan van TNT Post om garageboxen te gaan gebruiken als opslag voor hun bezorgers in de wijk. Steunfractielid Roland van Braam gaf namens de SP onderstaande bijdrage.

Lees verder
9 september 2011

Bajesboten in bestemmingsplan Achtersluispolder

Bijdrage in het Zaans Beraad van 8 september door Patrick Zoomermeijer. Verslag van de vergadering hier.

Lees verder
24 juli 2011

Minderjarige asielzoekers voor de zomer onder de pannen

Op de raadsvergadering van 21 juli diende de SP, gesteund door andere partijen, een motie in om zeven zogenaamde ex -AMA's (alleenstaande minderjarige asielzoekers) uit de illegaliteit te redden. Zij kwamen na het stopzetten door het kabinet van het Perspectiefproject zonder leefgeld en begeleiding op straat terecht, terwijl zij nog midden in een voorbereidingsproces zaten om ofwel verblijfspapieren te krijgen, ofwel op een ordelijke manier naar hun land van herkomst terug te keren. In het debat zegde wethouder Barbara Visser toe dat in de zomer de dossiers van de 7 AMA's worden bekeken. Daarover wordt de raad na het reces (vakantie) geïnformeerd. Begeleiding zou sowieso nog worden aangeboden door Vluchtelingenwerk, zo verzekerde de wethouder. En conform de afspraken zoals die bestonden vóór het stopzetten van het project, zouden de AMA's indien nodig aanspraak mogen maken op leefgeld. Na deze toezeggingen trok de SP samen met de andere indieners de motie in. Hieronder de bijdrage in de raad door SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer.

Lees verder
23 juli 2011

Nieuw Wmo-beleid is niet goed genoeg voor de SP

Tijdens de laatste raadsvergadering op 21 juli voor de vakantie kwam het nieuwe Wmo-beleid aan de orde. De SP trok het debat naar zich en had zeven moties voorbereid en ook in de voorbereidende vergadering veel discussie gevoerd. Het nieuwe beleid is gewoon niet goed genoeg. Er staat te veel in over bezuinigingen, die naar onze mening helemaal niet nodig zijn. Veel over de zogenaamde 'kanteling', een nieuwe manier van indiceren die vraaggericht zou zijn, maar die naar onze mening alleen bedoeld is om minder mensen voorzieningen te geven. Dat mag dan niet gezegd worden, omdat het te cynisch zou zijn, maar de tijd zal het leren. Geen van onze moties haalde het helaas. De collegepartijen nemen vaak niet eens de moeite er serieus op te reageren, dus konden wij niet anders dan tegen stemmen. Onze woordvoerdster Sonja van Elmpt sprak onderstaande bijdrage uit namens de SP.

Lees verder
22 juli 2011

Toekomst stortplaats Nauerna voorlopig onbeslist

Op donderdag 21 juli werd in de raad gesproken over de stortplaats Nauerna. Deze stortplaats is door de gemeente langer opengehouden dan oorspronkelijk de bedoeling was. Daar tekenden bewoners van het buurtschap bezwaar tegen aan, en afgelopen juni oordeelde de Raad van State dat de milieuvergunning ongeldig was. Dit was een steun in de rug voor de bewoners van Nauerna.

Lees verder
14 juli 2011

SP stelt vragen over sluiting Bovenkruier

Het bestuur van buurthuis De Bovenkruier in 't Kalf in Zaandam gooit moegestreden de handdoek in de ring. De bemiddelingspoging tussen hen en de eigenaar van het buurthuis, Rochdale, is mislukt. De SP twijfelt inmiddels sterk aan de juistheid van de verzelfstandiging van sommige buurthuizen enige jaren terug. Als er niets gebeurt, zit het 't Kalf zonder buurthuis. En dit nadat de wijk al een jongerencentrum en een bibiotheek heeft verloren. De leefbaarheid staat onder druk. Daarom stelde de SP onderstaande vragen aan het college. Het zijn zogenaamde "artikel 51 vragen", waarop normaal gesproken binnen 6 weken antwoord moet worden gegeven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier