h

Fractienieuws

Nieuws vanuit de Zaanse SP-fractie: wat vinden we, wat doen we, waar zijn we bij betrokken, wat gebeurt er binnen en buiten de raad?

8 oktober 2010

Kreekrijk alleen voor vermogende huizenkopers?

Op donderdag 7 oktober stonden de plannen voor de nieuwe wijk Kreekrijk op de agenda. Dit betreft ruim 900 woningen. Het College van burgemeester en wethouders stelde voor het aantal sociale woningen drastisch te verlagen. Hier was de SP uiteraard faliekant tegen. In het heftige debat waren ook Rosa, de POV, Trots, de Lijst Dissels ook kritisch hierover. VVD, PvdA, GroenLinks, ZOG, D66, CDA en DZ legden zich echter zonder slag of stoot neer bij het bouwen voor vermogende huizenkopers. Een motie waarin de SP pleitte voor een onderzoek naar de werkelijke woningbehoefte voordat Kreekrijk wordt gebouwd, werd ondanks steun vanuit de oppositie niet aangenomen.

Lees verder
18 juni 2010

SP stemt tegen voorstel afzetgarantieregeling

Op de raadsvergadering van 17 juni stemden alleen de SP en de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) tegen het collegevoorstel voor een afzet- garantieregeling voor onverkochte woningen. De afzetgarantieregeling is goed bedoeld, maar pakt verkeerd uit. Projectontwikkelaars krijgen de garantie dat hun dure woningen, waar geen vraag naar is, toch worden verkocht. Daarvoor stelt de gemeente Zaanstad zich garant. In ruil daarvoor bouwen ze dan ook ‘goedkopere’ (maar niet persé sociaal geprijsde) woningen. Daarmee dekt Zaanstad het ondernemers- risico van de projectontwikkelaars af, die dan mogelijk bouwen voor leegstand... De SP denkt dat we nu even niet ‘duur’ moeten bouwen, maar vooral betaalbaar. En dan beter garant kunnen staan voor woningbouw door woningcorporaties zonder winstoogmerk, met meer aandacht voor sociale woningbouw.

Lees verder

Pagina's

U bent hier