h

Fractienieuws

Nieuws vanuit de Zaanse SP-fractie: wat vinden we, wat doen we, waar zijn we bij betrokken, wat gebeurt er binnen en buiten de raad?

8 juli 2011

College wil ruim baan voor 24-uurseconomie

Gisteren werd in de gemeenteraad het voorstel van het college aangenomen om heel Zaanstad tot een toeristisch gebied te verklaren en het daarmee mogelijk te maken dat alle winkels alle zondagen open mogen. Deze winkeltijdenverordening, waar de SP in het belang van de meerderheid van kleine winkeliers op tegen was, leidde tot een fel debat. Daarbij werd duidelijk welke partijen sociaal en invoelend zijn, en welke ruim baan willen geven aan de kille 24-uurseconomie. Oa. GroenLinks, POV en ROSA stemden net als de SP tegen, VVD en en D66 waren hartstochtelijk voor, en de PvdA hield zich zoals vaker in het midden maar stemde uiteindelijk ook voor. Hieronder de opvatting van de SP.

Lees verder
26 mei 2011

Kadernota: donkere wolken boven Zaanstad

Op donderdag 26 mei werd in de gemeenteraad van Zaanstad de Kadernota 2012-2015 besproken. De Kadernota bevat de plannen op hoofdlijnen die het college van PvdA, VVD, ZOG en GroenLinks voor de komende periode voorstelt. Deze kadernota staat in het teken van nog nooit geziene bezuinigingen uit Den Haag, waarin dit college te gemakkelijk meegaat. De bezuinigingen zijn oneerlijk omdat ze gewone mensen die de crisis niet hebben veroorzaakt hard treffen. Ook staat de Kadernota weer bol van de ideologie voor een kleinere overheid en meer markt. Dat is de (rechtse) keuze die het Zaanse college maakt. Hieronder de algemene beschouwing die de SP-fractie gaf als reactie op de Kadernota.

Lees verder
30 april 2011

Tijd om eens te bouwen voor gewone Zaankanters

Patrick ZoomermeijerOp de raadsvergadering van 28 april stonden onder andere de plannen voor de grondexploitatie voor het nieuwbouwproject Provily/Slibkuil op de agenda. Dit is het derde project op rij binnen een jaar waarin het college van burgemeester en wethouders niet of nauwelijks sociale woningen wil bouwen. Ze gaan wéér bouwen voor het 'duurdere segment', voor het aantrekken van de 'creatieve klasse'. Dit ondanks de crisis, ondanks het tekort aan betaalbare woningen, ondanks de dip in de huizenmarkt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier