h

Fractienieuws

Nieuws vanuit de Zaanse SP-fractie: wat vinden we, wat doen we, waar zijn we bij betrokken, wat gebeurt er binnen en buiten de raad?

28 november 2012

Drink met mate met je maten

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Zaanstad is klaar voor het invoeren van nieuwe alcoholleeftijd"

Onze reactie hierop:

Lees verder
21 november 2012

Nieuwe parkeerautomaten zijn een drama

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"De nieuwe parkeerautomaten zijn gebruiksonvriendelijk"

Onze reactie hierop:

Lees verder
15 november 2012

Na de begrotingsbesprekingen de kater

Ziezo. De gemeentelijke begroting is weer aangenomen. Na enige weken van lezen, sacherijn over alle bezuinigingen bestrijden, debatteren, praten met ambtenaren, vergaderen, nadenken over manieren om het toch anders te doen en moties en amendementen in elkaar zetten ging het hele proces als een nachtkaars uit.

Lees verder
11 november 2012

Geen geld voor veiligheid?

Tijdens het begrotingsdebat op 6 november sprak Roland van Braam namens de SP onderstaande bijdrage uit over openbare orde en veiligheid.

Lees verder
9 november 2012

Amendement op de Begroting 2013-2016 over de transitie van BaanStede

Op donderdag 8 november, de laatste dag van het begrotingsdebat diende de SP samen met andere partijen een amendement in over de sociale werkvoorziening BaanStede. We wilden dat de doelstelling om iedereen van BaanStede bij een reguliere werkgever onder te brengen werd geschrapt uit de begroting. Het amendement werd helaas niet aangenomen. Maar mede door de voor-stem van de SP en de actie die de SP heeft gevoerd voor BaanStede en vooral de inzet van de mensen van BaanStede zelf werden wel moties en amendementen aangenomen die uitdrukten dat de zorg voor de mensen van BaanStede voorop moet staan en dat de raad uitgebreid betrokken wil worden bij ede uitvoering van de plannen (de 'transitie').

Lees verder
8 november 2012

BaanStede: eerst een plan, dan het geld

"Beschut werk moet mogelijk blijven", artikel in het NHD/Dagblad Zaanstreek.

Lees verder
8 november 2012

Zelfredzaamheid is ook niet alles...

Dinsdag 6 november tijdens het begrotingsdebat sprak SP-steunfractielid Roland van Braam over de publieke dienstverlening.

Lees verder
7 november 2012

Plannen voor BaanStede nog boterzacht

"Twijfels bij plan voor Baanstede", artikel in het NHD/Dagblad Zaanstreek.

Lees verder
2 november 2012

Werknemers BaanStede bezoeken raad

Dinsdag 30 oktober kon er in de Zaanse gemeenteraad worden ingesproken op de begroting, waar ook de plannen voor de sociale werkvoorziening BaanStede deel van uitmaken. Het actiecomité BaanStede (opgericht op initiatief van de SP) had hiervoor gemobiliseerd. Acht werknemers van BaanStede en een ouder van een (jonge) werknemer spraken over hun trots, hun zorgen en twijfels voor de toekomst van BaanStede. Meerdere sprekers eindigden hun betoog met de oproep: "laat BaanStede blijven". Ze werden gesteund door ruim 30 collega's op de publieke tribune, uiteraard in werkkleding, want zij zijn trots op BaanStede en op hun werk!

Lees verder
31 oktober 2012

Ombouwen kantoren tot woonruimte

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Leegstaande kantoren moeten opgebouwd worden tot woonruimte"

Onze reactie hierop:

Lees verder

Pagina's

U bent hier