h

Fractienieuws

Nieuws vanuit de Zaanse SP-fractie: wat vinden we, wat doen we, waar zijn we bij betrokken, wat gebeurt er binnen en buiten de raad?

8 mei 2013

Woonruimteverdeling PvdA tenenkrommend

Bij het bespreken van de nota "Passend aanbieden. Kader voor woonruimteverdeling bij leefbaarheidsproblemen" op 7 mei gaf Roland van Braam namens de SP onderstaande bijdrage.

Lees verder
7 mei 2013

Stigmatisering als ‘oplossing’ voor crisisverschijnselen

De SP vindt de nota "Passend aanbieden. Kader voor woonruimteverdeling bij leefbaarheidsproblemen" die 7 mei werd besproken in het Zaans Beraad een gedrocht.

Lees verder
1 mei 2013

1 mei-viering: kom in verzet!

Toespraak van fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer op de 1 mei-viering 2013 in Serah Artisan in Zaandam.

Lees verder
25 april 2013

1 mei-viering in Serah Artisan

Tegen de hype van de k(r)oning in voeren socialisten nog steeds gewoon de eerste mei: de dag waarop we stil staan en feesten ter ere van de strijd tegen onderdrukking en uitbuiting, overal. Dat doen we met live muziek, hapjes en een lezing over de Rode Zaanstreek.

Lees verder
19 april 2013

Twijfels bij Werkfonds SROI

Wat vooraf ging: op 20 december 2012 is een motie aangenomen om het percentage van het aanbestede bedrag dat aan SROI (Social Return On Investment) besteed moet worden van 10 % terug te brengen naar 5%, met een mogelijkheid om er meer van te maken. Toen waren er al veel vragen over het SROI-beleid en veel twijfels, met name over de bereidwilligheid en de mogelijkheden van werkgevers om hieraan te voldoen in deze tijden van crisis. Deze twijfels zijn bij ons alleen maar toegenomen.

Lees verder
9 april 2013

SP stelt vragen over bestemmingsplan Bedrijventerrein Zuid

Omdat de SP zich zorgen maakt over wat voor soort bedrijven zich in Zaandam-Zuid kunnen vestigen en hoe er rekening wordt gehouden met veiligheidsrisico's en het milieu, stelde we schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder
8 april 2013

SP-motie Werk en Inkomen: weer een armoedemonitor

Donderdag 4 diende de SP samen met andere partijen een motie in die opriep om als gemeente meer grip te krijgen op het armoedebeleid en ander beleid uit het programma Werk en Inkomen. De SP heeft al langer het idee dat dit niet echt grip heeft op haar eigen beleid, terwijl; het om beleid gaat voor kwetsbare groepen in een tijd van crisis. De motie werd aangenomen!

Lees verder
5 april 2013

Maak voortgang gezondheidsbeleid meetbaar

Onderstaande motie diende SP in op de raadsvergadering van 4 april.

Lees verder
4 april 2013

Nieuwe parkeerplaatsen Havenbuurt niet ten koste van groen

Op 4 april diende de SP samen met de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) een motie in op het stuk Wijziging Parkeernota 2009. Op hoofdlijnen s de SP akkoord met de parkeernota, maar in het debat in de Zaans Beraad eerder bleek dat op basis van algemene normen 33 parkeerplaatsen zullen worden gaan aangelegd in de Havenbuurt. De SP gelooft dat dat wel iets minder kan, en met de SP vinden ook de bewoners van de Havenbuurt waarmee wij in contact zijn dat ook. Met minder parkeerplaatsen hopen we dat het groen in deze kwetsbare maar gezellige buurt intact blijft. Om als raad bij de verdere invulling van deze parkeerplaatsen betrokken te worden, dienden we deze motie in.

Lees verder
3 april 2013

De SP wil dat de gemeenteraad meer invloed krijgt op het sociale beleid

De regering hevelt veel taken over naar de gemeenten. Die moeten ze dan met veel minder geld veel beter uitvoeren, zo is de gedachte. Langzaam maar zeker wordt nu duidelijk wat dit in de praktijk allemaal gaat betekenen. We schreven al eerder over de dreigende afbraak van de sociale werkvoorziening, maar de gevolgen voor de mensen in de bijstand, de werkzoekenden en de armen worden ook steeds tastbaarder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier