h

Opinie

Soms prikkelende stukken die uitnodigen tot kritisch nadenken over de kapitalistische maatschappij waarin we leven en een socialistisch alternatief daarvoor. De meningen die in deze stukken staan verwoord, hoeven niet noodzakelijkerwijs de opvatting van de SP te zijn, maar zijn altijd de verantwoordelijkheid van de schrijver.

25 september 2013

Het gevaar van (neoliberale) 'veiligheid'

Denken over Links is een maandelijkse lezingenserie georganiseerd door de SP in Rotterdam waarin het denken over hedendaagse sociale vraagstukken wordt geprikkeld en gescherpt. Donderdag 12 september 2013 werd gesproken en gediscussieert over het gevaar van veiligheid. Veel aspecten zijn ook absoluut relevant hier in Zaanstad.

Lees verder
20 september 2013

FNV en SP: actie tegen dit kabinet en de bezuinigingen!

Elke dag brengt nieuws dat het kabinet van VVD en PvdA verder in de problemen komt. De poging om de coalitie uit te breiden, mislukte pijnlijk. De pensioenvoorstellen, waarin vooral de  pensioenopbouw voor jongeren wordt beperkt, zijn in de Eerste Kamer al bijna gestruikeld. De decentralisatie van de zorg naar de gemeenten met een flinke korting op de budgetten, hapert. Het kabinet probeert 6 miljard Euro te bezuinigen, maar geeft wel 4,5 miljard uit voor de aanschaf van een nieuwe straaljager. Ondertussen groeit de armoede, de werkloosheid, de uitzichtloosheid voor jongeren. De perspectieven voor economische groei zijn voor de komende tientallen jaren slecht. Dit kabinet is het vertrouwen kwijt en wacht op een campagne van de FNV en SP om te worden omvergeduwd. De VVD-PvdA regering stapelt ellende op ellende; wij hebben er genoeg van. Omdat het niet waarschijnlijk is dat dit kabinet vrijwillig vertrekt, is een campagne die uitmondt in een  24-uurstaking tegen dit kabinet noodzakelijk.

Lees verder
12 september 2013

A8-A9: geen prioriteit!

In de hervormingsagenda Stedelijke Ontwikkeling van Zaanstad is sprake van een serie prioriteiten die Zaanstad wil stellen op ruimtelijk gebied. Voor het overige stelt het gemeentebestuur de raad voor om zich wat meer terug te trekken. Het is het dogma van de terugtrekkende overheid, waarna alles zich vanzelf zal oplossen.

Lees verder
8 september 2013

Politieke borreltafel over cultuur in Zaanstad

Carla SchuddeboomAfgelopen woensdagavond in de Bieb in Zaandam. De techniek van Zaanradio staat opgesteld, zachte groene zitbanken staan in een gezellige kleine kring. Raadsleden in diverse tinten zomerbruin begroeten elkaar en de koffie gaat rond. Ook de directeur van Fluxus, is aanwezig net als enkele strijdbare dames en heren uit de wereld van de muziekverenigingen. Verbaasde boekenklanten luisteren een tijdje toe. Waar gaat dit over? Onder andere over het voortbestaan van hun Bieb, maar dat wordt die avond niet erg duidelijk.

Lees verder
23 juni 2013

Kapitalisme leidt tot meer crisis

De economie staat op instorten. Mensen hebben steeds minder middelen om rond te komen. Werkloosheid, lagere lonen, hogere premies en huurverhogingen zijn een direct gevolg van een eenzijdig bezuinigingsbeleid. Het bezuiningsmedicijn dat in het verleden werd toegediend en de patiënt onnodig lang liet lijden wordt ook nu weer door de strot van de bevolking geduwd met crisis op crisis als gevolg. Gelaten lijkt dit door de bevolking te worden geaccepteerd...

Marx had gelijk! Lees verder
18 mei 2013

In 1984 versloeg Liverpool Thatcher - een les voor Zaanstad?

In de lente van 1984 startte het gemeentebestuur van Liverpool, de grote havenstad in het noorden van Engeland, het verzet tegen de conservatieve regering van Margaret Thatcher. De vijfde grootste stad van het Verenigd Koninkrijk kende een massabeweging tegen de bezuinigingen en tegen de privatiseringen, die ook toen al gemeengoed waren in tijden van economische crisis. De strijd werd geleid door socialisten georganiseerd rond het weekblad "Militant". Zij vormden de leidende kracht binnen de Labour Party (de Britse PvdA, toen nog een partij voor de gewone man) in Liverpool.

Militant in Liverpool Massale steun voor links stadsbestuur Lees verder
11 mei 2013

Socialistische planeconomie in vraag en antwoord

Socialistische planeconomie voor dummiesDit is de tekst van een brochure, geschreven door Johan Kwisthout (SP Breda), en gaat in een eenvoudig leesbare vraag-en-antwoord-vorm in op allerlei aspecten van de socialistische geplande economie. Aan de orde komen onder andere begrippen als winst, meerwaarde, concurrentie, investeringen, verborgen werkloosheid en planning. De brochure is ‘work in progress’ en wordt continu bijgeschaafd, onder andere door feedback van de deelnemers aan de scholing ‘geplande economie’ die de SP regelmatig in Breda organiseert. De brochure komt van de site "Platform Rosa" en is van een paar jaar geleden.

Lees verder
6 mei 2013

De historie van socialisten en het koningshuis in Nederland

Op 4 mei gaf historicus en Amsterdams SP-lid Ron Blom op de 13e socialismedag in Breda een inleiding over hoe Nederlandse socialisten omgingen met het fenomeen 'monarchie'. Hier de hoofdpunten uit die beschouwing.

Lees verder
5 mei 2013

De democratisering van de economie: verheldering en suggesties

Aan de hand van een artikel in de Spanning van december 2012 (een uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP) over ‘democratisering van de economie’, kan in de hele partij (en daarbuiten) de discussie over dit thema gevoerd worden. Dat is een goede zaak. Met de onderstaande notitie wil een vijftal SP'ers met een verheldering op een aantal punten en een aantal suggesties een bijdrage aan deze discussie leveren. De ideeën verwoord in onderstaand stuk leven ook sterk in de Zaanse SP-afdeling.

Lees verder
10 april 2013

De dood van Thatcher: nu politiek afrekenen met de bittere erfenis

ThatcherBij het overlijden van één van de ergste vijanden van de arbeidersklasse, van een door en door reactionaire en gehate politica, gaan gevoelens van deelneming uit naar degenen die nog steeds dagelijks slachtoffer zijn van haar aanpak. De werkelijke tragedie is dat haar neoliberale ideeën nog steeds leven. En in heel Europa en grote delen van de wereld in praktijk worden gebracht. Thatcher stond voor een wrede en brutale strijd tegen de arbeidersklasse. Niets meer, niets minder.

Lees verder

Pagina's

U bent hier