h

Opinie

Soms prikkelende stukken die uitnodigen tot kritisch nadenken over de kapitalistische maatschappij waarin we leven en een socialistisch alternatief daarvoor. De meningen die in deze stukken staan verwoord, hoeven niet noodzakelijkerwijs de opvatting van de SP te zijn, maar zijn altijd de verantwoordelijkheid van de schrijver.

15 november 2011

Remi Poppe: “bestaat er een milieumaffia?”

Op dinsdag 8 november hield Remi Poppe, milieuactivist en SP-lid van het eerste uur in 't Brandtweer in Koog aan de Zaan een lezing met de bovenstaande titel.

Lees verder
27 september 2011

De waarheid en de krant

Afgelopen zaterdag kreeg burgemeester Faber een taart in haar gezicht gegooid bij het openen van een schilderijententoonstelling ten bate van Amnesty International. Volgens het Noordhollands sufferdje bracht de burgemeester dit incident meteen in verband met het feit dat de donderdag daarvoor het bestemmingsplan Achtersluispolder was aangenomen in de raad. En in dat bestemmingsplan wordt ook de verlengde ligging van de bajesboten geregeld. De krant ging naarstig op zoek naar aanwijzingen in die richting en belde onder andere met onze fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer. Die legde uit dat het bedreigen van mensen – en daar hoort het gooien met etenswaren bij – niet bij de SP hoort. Natuurlijk kwam dat weer niet in de krant. Gelukkig was een SP-lid aanwezig bij het incident en kon uit de doeken doen wat er werkelijk gebeurd is. En dat hadden de burgemeester en de krant ook kunnen weten!

Lees verder
18 september 2011

Europa wil bezuinigingsdwang verankeren

Het linkse Europees Parlementslid Paul Murphy verzet zich tegen de voorstellen om de EU het mandaat te geven om de begrotingen van de nationale lidstaten aan de neoliberale leiband te houden. Hij gaat in tegen het voorstel van nota bene Rutte en 'onze' minister van financiën Jan Kees de Jager voor een nieuwe “commissaris voor begrotingsdiscipline” die sancties zou kunnen opleggen aan lidstaten.

Lees verder
10 september 2011

Het andere 11 september

In Chili wordt op 11 september naast de aanslagen op het World Trade Center (WTC, de 'Twin Towers') ook de door de CIA gesteunde staatsgreep tegen de democratisch gekozen president Allende herdacht. Dat gebeurde op 11 september 1973, 28 jaar vóór de aanslagen in de VS, en luidde het einde in van een poging tot een socialistisch experiment, en het begin van een zwarte periode voor de werkende mensen Chili. Aan dit andere '11 september' wordt door de elite en door de media in de VS geen aandacht besteed, ook al kwamen daarbij, met steun van de VS, meer mensen om dan bij de aanslagen op het WTC...

Lees verder
10 augustus 2011

Socialistische gemeentepolitiek is nodig en mogelijk

Niet alleen de regering confronteert ons met een stortvloed aan bezuinigingen. Gemeentebesturen krijgen de rekening van de landelijke bezuinigingen doorgeschoven vanuit Den Haag, en voeren braaf lokaal een snoeihard bezuinigingsbeleid uit. Alleen al de gemeente Rotterdam wil 200 miljoen besparen op de bijstand en armoedebestrijding. PvdA-wethouder Dominic Schrijer werd door zijn collega-wethouders en de PvdA gedumpt omdat hij niet bereid was meer dan “maar” 100 miljoen op de bijstand te bezuinigen.

Lees verder
9 augustus 2011

Nieuwe editie van socialistisch jaarboek "Kritiek"

Op zaterdag 3 september wordt de nieuwste editie van Kritiek, het socialistische jaarboek, gepresenteerd. Dit nummer is geheel gewijd aan de crisis: niet zozeer die van de economie, maar vooral die van de linkse beweging. Zoals bekend heeft links niet geprofiteerd van de economische crisis. Integendeel, ze is zelfs nog verder in het defensief gedrongen. Hoe kan links uit haar impasse geraken? Welke alternatieve wegen dienen zich aan? In het nieuwe nummer van Kritiek staan deze vragen centraal. Het nummer bevat bijdragen van auteurs als René Cuperus, Arjan Vliegenthart, Wim van Noort en Detlef Hartmann.

Lees verder
10 juli 2011

Het onbehagen

Op 28 juni heeft Maxime Verhagen een toespraak gehouden over populisme. Terecht maakt hij zich zorgen over de toenemende aanhang van populistische partijen zoals de PVV. In zijn toespraak gaat hij op zoek naar de oorzaken van het toenemende onbehagen in onze samenleving.

Lees verder

Pagina's

U bent hier