h

Nieuws van de afdeling

1 maart 2024

Zaanstad en de woningnood

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

Binnenkort treedt de Wet Betaalbare Huur in werking. Overal in Nederland, dus ook in Zaanstad (en Wormerland en Oostzaan). Minister de Jonge is van plan om de regulering van de huurprijs uit te breiden. Niet alleen sociale huurwoningen krijgen punten voor de kwaliteit, ook zogenaamde middenhuurwoningen krijgen punten. Het puntenstelsel opgetrokken van 148 naar 186 punten. Verhuurders moeten zich aan de maximale huurprijzen houden die het puntenstelsel voorschrijft. In totaal kan het dwingend maken van het puntenstelsen door handhaving leiden tot een huurverlaging voor 163.000 woningen met een gemiddelde huurverlaging van € 145,-.

Lees verder
7 februari 2024

Participatiekloof

Foto: Gemeente.nu / Gemeente.nu

Omdat de Omgevingswet op 1 januari 2024 van kracht werd, moeten gemeenten een participatiebeleid maken. De gemeente Zaanstad heeft al een participatiebeleid, maar dat moet vernieuwd worden. De gemeenteraad mocht op 1 februari 2024 stemmen over een startnotitie.

Lees verder
5 februari 2024

Parkeerspagaat

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

Gemeenten moeten en willen heel veel. De inwoners van de gemeenten trouwens ook. Er zijn veel wensen, die overigens allemaal gerechtvaardigd zijn. Én er zijn dingen die móeten. We willen veel meer woningen, meer groen rondom die woningen, meer en sterkere natuur rond de stad, veiligheid voor onszelf en onze kinderen. Dat verenigt zich slecht met de wens om meer parkeerplaatsen te realiseren voor ons groeiende aantal auto's.

Lees verder
3 februari 2024

Raden in Verzet

Foto: Raden in Verzet / Raden in Verzet

Fractievoorzitter Anna de Groot vertegenwoordigt alweer een paar maanden de gemeenteraad van Zaanstad bij het actiecomité Raden in Verzet (zonder geld geen gemeenten). Een heel belangrijke klus.

Lees verder
3 februari 2024

Alcohol en het proefballonnetje

Foto: pexels / pexels

In de gemeenteraadsvergadering van 1 februari 2024 werd er, behalve over parkeren, ook over alcohol gepraat. Het ging om het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Zaanstad, waarmee de gemeente probeert de jeugd beter te beschermen tegen de gevolgen van alcoholgebruik.

Lees verder
1 februari 2024

Een Noord-Koreaanse verkiezingsuitslag bij de SP Zaanstreek

Op 31 januari 2024 waren er dan eindelijk bestuursverkiezingen bij de SP afdeling Zaanstreek. Het bestuur was al geruime tijd samengesteld uit tijdelijke bestuursleden. Telkens kwam de afdeling tijd te kort om bestuursverkiezingen te organiseren óf er waren dringender zaken aan de orde.

Lees verder

Pagina's

U bent hier