h

Nieuws van de afdeling

27 juli 2023

Olam (Ofi) veel schoner!

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

Vanaf 2019 zijn de SP Zaanstreek en de SP in Provinciale Staten bezig geweest om de cacaofabriek van Olam (Ofi) in Koog aan de Zaan heel veel schoner te krijgen. We stelden vele tientallen mondelinge en schriftelijke vragen in de gemeenteraad van Zaanstad en Provinciale Staten van Noord-Holland, spraken met omwonenden, natuurorganisaties en Olam zelf. We bezochten met bramen en brandnetels overdekte natuurgebieden, schreven open brieven en kwamen veelvuldig in de media. Én we zaten, bij de bestuursrechter in Haarlem, lange rechtszaken uit.

Lees verder
24 juli 2023

Helpen in de IJmond. Kom ook!

Foto: SP / SP

We kondigden het al aan. We gaan de afdeling Velsen-Beverwijk-Heemskerk in de komende weken helpen! Wat en hoezo? Het gaat om Tata Steel, de heel grote staalproducent in onze omgeving.  We gaan de IJmond in op 29 juli (en op 31 juli en 1, 10, 13, 14, 21, 23 en 24 augustus). We gaan de mensen vragen wat ze vinden. Want enerzijds is Tata Steel een grote vervuiler, anderzijds zorgt Tata Steel voor veel werkgelegenheid. Het lijkt alsof de meningen heel zwart-wit zijn en lijnrecht tegenover elkaar staan.

Lees verder
23 juli 2023

We moeten de veenweidegebieden beschermen

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk. De MRA is een lobby-organisatie, dus niet democratisch. Sedert een jaar of wat hebben de volksvertegenwoordigers uit gemeenten en provincies er wél wat over te zeggen.

Lees verder
12 juli 2023

Aan de slag in de zomer

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

Zomer en bijna vakantie! Visioenen van zonovergoten stranden, koele drankjes en rust, rust, rust. Dat gaat deze zomer dus niet helemaal op. In de eerste plaats omdat er een verkiezingscampagne aan zit te komen. Het kabinet is immers gevallen. In de tweede plaats omdat we met z'n allen aan de slag gaan met Tata Steel!

Lees verder
11 juli 2023

Reizen met OV en fiets moet goedkoper

Foto: SP Zaanstreek / SP Zaanstreek/Anna de Groot

Alhoewel de Vervoerregio inmiddels toch wel vindt dat lopen, fiets en openbaar vervoer beter zijn dan autogebruik,  is er nog steeds de keuzevrijheid om ook de auto - elektrisch of niet - te gebruiken. 

Lees verder
7 juli 2023

Blijven graaien in Zaanstad

Foto: Mariska Schuttevaer / ROSA/ Mariska Schuttevaer

De gemeenteraad van Wormerland vroeg aan de gemeenteraden van Zaanstreek-Waterland om iets te doen aan de graaiflatie, het fenomeen dat de prijzen van bedrijven harder stijgen dan de kosten rechtvaardigen. En natuurlijk wilde de SP de gemeenteraad van Zaanstad vragen om ook iets te doen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier