h

Nieuws uit 2015

23 december 2015

Onze mensen: Maikel

Onze afdelingsvoorzitter en raadslid Maikel Kat (1972) woont samen in Krommenie en is geboren in het jaar dat de Socialistische Partij is opgericht en de film The Godfather in première ging. En er gebeurde nog veel meer: Richard Nixon bezoekt Mao Zedong in Peking, naaktrecreatie werd verboden op Callantsoog en Schoorl en Nederland werd wereldkampioen dammen. Kortom: een mooi jaar om geboren te worden! Zijn ouders Cees (Cornelis) en Nellie kregen twee kinderen: Maikel en twee jaar later zijn broer Sergio.
 Maikel werd op de gang in het Johannes ziekenhuis in Zaandam geboren omdat er geen plek meer over was. 
Het was zo’n beetje de laatste geboortegolfpiek van de jaren 70, dus vandaar dat het op de gang moest.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
20 december 2015

Chaos rond BaanStede onacceptabel

Evert HartogChaos, totale chaos, dat is de beste manier om het veranderingsproces rond Baanstede te beschrijven. Een opsomming van wat er is mis gegaan: Een mislukt transitieplan. Een verkeerd detacheringsbedrijf ingehuurd (Agens). Een Zaans onderzoek van Deloitte om eenzijdig uit de GR (Gemeenschappelijke Regeling) te stappen. Een wethouder die op belangrijke vergaderingen afwezig is. Verkeerde voorlichting over een zogenaamd 'pro forma' besluit met het voornemen uit de GR te stappen. Een juridisch advies van SWDV advocaten dat te laat aan de raad is doorgestuurd. Gebrekkige communicatie van de wethouder met de andere gemeenten en de raad. Belsuit voornemen ontvlechting door willen drukken ondanks dat het rapport van SWO nog niet bekend is. Het buitenspel zetten van de OR omdat het een zogenaamd politiek primaat betreft.

Lees verder
18 december 2015

Helpt de verbindingsweg A8-A9 Assendelft?

Bij de gemeente Zaanstad, de stadsregio Amsterdam, de provincie Noord- Holland (en de gemeenten Velsen, Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk) is veel geld vrijgemaakt om de verbindingsweg tussen de A8 en de A9 aan te leggen. De provincie Noord- Holland is aan het onderzoeken welk tracé het beste alternatief is.

Lees verder
16 december 2015

Schulden nemen toe, gemeente plukt samenwoners kaal

Maikel KatHet Nibud constateert dat tweederde van alle huishoudens wel eens schuld heeft en één op de vijf Nederlandse huishoudens met problematische schulden kampt. 
Drie jaar geleden noemden mensen een slordige administratie en te hoge uitgaven als hoofdoorzaak voor de betalingsachterstanden. 
Maar nu komt dat door hoge zorgkosten en hoge vaste lasten: de hogere eigen bijdragen voor de zorg, een hoger eigen risico en hogere huren.

Lees verder
14 december 2015

Wordt niet boos, maar kom in verzet!

Mensen die het niet voor zich zelf kunnen opnemen doordat ze onder druk staan van een werkgever of een gemeente/overheid is voor mij een reden geweest om lid te worden van de SP en te gaan werken voor de FNV.

Lees verder
13 december 2015

Kom in actie voor TSN!

Dankzij de vele acties die de SP overal in het land we samen met FNV en thuiszorgmedewerkers hebben gevoerd is er vrijdag een week geleden een thuiszorg-akkoord gesloten tussen staatssecretaris Van Rijn, FNV en VNG. Daarin is geregeld dat er geen alfahulpen ingezet mogen worden en dat er bij aanbestedingen rekening moet worden gehouden met fatsoenlijke lonen en arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Helaas gaan deze afspraken pas in 2017 in.

Foto: SP Helmond / www.helmond.sp.nl
Lees verder

Pagina's

U bent hier