h

Nieuws uit 2015

19 oktober 2015

Zaankanters solidair met mensen in nood

Roland van BraamSamen met Evert Hartog ging ik vrijdag langs bij de noodopvang voor vluchtelingen in Zaandam. Wat meteen opviel is dat de mensen behoefte hebben om te praten en hoe dankbaar ze Nederland zijn en alle mensen die ze helpen. Bij binnenkomst in de kerk zie je dat er overal in groepjes aan tafels Nederlandse les wordt gegeven. Je komt steeds een klasje hoger wanneer je bepaalde elementen van de Nederlandse taal beheerst.

Lees verder
17 oktober 2015

MAAK.Zaanstad neemt Zaankanters niet serieus

Patrick Zoomermeijer
Allereerst zijn we zeer ontevreden over het hele proces van 'MAAK.Zaanstad', voorheen 'Plan van de Stad', tot nu toe. We hebben zelfs in onze fractie besproken of we hier vanavond wel het woord zouden moeten voeren, omdat dit geïnterpreteerd kan worden als een goedkeuring voor de gang van zaken. En die goedkeuring kan het proces tot nu toe wat ons betreft beslist niet wegdragen. Maar omdat dat ook gezegd moet worden en de inwoners van Zaanstad kennis moeten kunnen nemen van onze onvrede, zit ik hier nu toch. Lees verder
16 oktober 2015

SP: constructieve ideeën sociale woningbouw

Evert HartogWonen is een van de primaire levensbehoeften van de mens. Het is een van de belangrijkste dossiers die we in deze raad behandelen. De Socialistische Partij is daarom blij dat de actualisatie van de woonvisie weer op de agenda is gekomen. Het woondossier is ook een zeer ingewikkeld dossier. We dienen rekening te houden met Europese regelgeving, met landelijke wetgeving, met de invloed van de stadsregio, met de financiële mogelijkheden van de corporaties en met de financiële gevolgen bij de grondexploitatie. Daar is intelligent beleid voor nodig.

Lees verder
16 oktober 2015

Liever kleinere AZC's

Evert HartogDe toestroom van vluchtelingen is onder een regen van bommen uit oost en west in Syrië en Iraq, door burgeroorlogen in Afrika, door onverstandige interventies van het westen in Iraq en Afghanistan, waar onze rechtse regeringen aan mee hebben gedaan, in een stroomversnelling gekomen. Ook Zaanstad wordt er nu mee geconfronteerd. En ook Zaanstad zal zijn steentje moeten bijdragen om de slachtoffers van de wereldwijde ellende onderdak te bieden.

Lees verder
15 oktober 2015

'Vluchtelingen niet verantwoordelijk voor woningnood'

Op dit moment is de wachttijd voor een sociale huurwoning erg lang, gemiddeld 8 jaar. Dit is echter niets nieuws. Al sinds de tweede wereldoorlog is er een tekort aan betaalbare woningen Nederland. De woningnood is nooit opgelost. In de jaren 80 was er vanuit de kraakbeweging veel verzet tegen leegstand, veroorzaakt door winst beluste speculanten. 'Geen woning, geen kroning!' was een leus uit die tijd.

Lees verder
14 oktober 2015

Onze mensen: Evert

Ons raadslid Evert Hartog werd op 22 mei 1956 geboren in het St. Jan ziekenhuis te Zaandam. Hij groeide op in Westzaan Zuid waar zijn ouders een woonboot hadden bij het erf van houthandel Rote Westzaan, de werkgever van vader Hartog. Enkele jaren laten kwam broer Gert ter wereld. Begin jaren zestig is het gezin verhuist naar de Veldweg in Westzaan Zuid, in de droogmakerij van het IJ.

Evert Hartog voor De Amandelbloesem
Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder

Pagina's

U bent hier