h

Nieuws uit 2015

8 oktober 2015

College, stop verkoop sociale huurwoningen

Gisteren 7 oktober, sprak de kamer over het woonbeleid. Het is inmiddels bij alle partijen doorgedrongen dat er bij de huidige wachtlijsten noodmaatregelen moeten worden getroffen voor de huisvesting van statushouders. Erkenning van deze noodzaak is hopelijk ook het begin van een oplossing.

Lees verder
7 oktober 2015

Onze mensen: Ray

Ons bestuurslid Recai (Ray) Varli werd in een kleine stad in Turkije als jongste van 6 kinderen geboren. Na de lagere school woonde en studeerde hij in Istanbul. Hij begon te werken tijdens de middelbare school. Hij werd op zijn zeventiende vakbondsafgevaardigde van zijn werkplaats, en werd op zijn achttiende ook lid van de raad van bestuur van de vakbond.

Foto: Recai Varli / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
6 oktober 2015

De PVV laat 'Henk en Ingrid' in de steek

De PVV en haar leider Wilders zeggen voor de gewone man op te komen. Niets is minder waar! Ze draaien en liegen met hun standpunten net zo veel als de andere gevestigde partijen. En vooral: ondanks hun makkelijke slogans zijn ze tegen de belangen van de gewone man. Want de PVV is voor hogere huren, voor lagere lonen, voor elite-tolwegen, voor meer Brusselse bemoeienis met onze begroting, en voor de natte droom van multinationals, TTIP. Maar de PVV is juist weer tegen dierenbeschermende maatregelen, tegen maatregelen tegen graaiers en tegen het weer invoeren van een ziekenfonds. Hieronder een lijst van PVV-standpunten waarover de rechtse media zwijgt en waar Wilders zelf natuurlijk niet over tettert of twittert. Lees en huiver!

Lees verder
5 oktober 2015

'Problemen zijn er om op te lossen'

Emile Roemer
De nieuwe woningnood vraagt om snelle oplossingen. En die oplossingen zijn er. Vandaag schrijft De Volkskrant over hoe de stad Utrecht - onder leiding van SP-wethouder Paulus Jansen - dit jaar al duizend nieuwe woningen heeft gecreëerd in leegstaande kantoorpanden. Lees verder
4 oktober 2015

Sla alarm tegen TTIP!

De SP maakt deel uit van een coalitie van maatschappelijke organisaties (waaronder sinds kort ook de FNV) die waarschuwt tegen de gevaren van TTIP, het handelsverdrag (lees 'wurgakkoord') dat de Europese Unie met de VS wil sluiten. Inzet van TTIP is de vorming van één grote gemeenschappelijke markt. Voorstanders willen ons doen geloven dat dit goed is voor de economie en de werkgelegenheid. Wij weten wel beter. Het verdrag levert geen banen op maar leidt tot Amerikaanse toestanden: slecht betaalde pulpbanen en aantasting van het milieu en van consumentenbescherming.

Foto: Milieudefensie / www.milieudefensie.nl
Lees verder
2 oktober 2015

De SP over het Noordzeekanaalgebied

De gemeenteraad van Zaanstad heeft de uitdrukkelijke wens te spreken over de Kadernotitie Monitor Ruimte Intensivering Noordzeekanaalgebied 2015, opgesteld door het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. Om tot een goed gesprek te komen moeten er een aantal zaken de revue passeren.

Lees verder

Pagina's

U bent hier