h

Nieuws uit 2015

22 november 2015

Duizenden in actie voor CAO Sociale Werkvoorziening

Ruim 7.500 mensen hebben 19 november in Den Haag actie gevoerd voor een nieuwe cao SW met een echte, structurele loonsverhoging en werkzekerheid. Een fantastische opkomst op deze bijeenkomst van het FNV. De Zaanse SP en mensen van BaanStede waren er bij! Hiermee hebben we heel goed duidelijk gemaakt dat we het zat zijn dat er nog geen nieuwe, fatsoenlijke cao SW is. We hebben met zijn allen laten zien dat we samen iets voor elkaar kunnen krijgen. Samen kunnen we dit winnen!

Foto: FNV / www.fnv.nl
Lees verder
20 november 2015

Geen tweespalt maar eendracht

Emile Roemer
Afgelopen vrijdag is Europa in het hart getroffen. De beulen van IS raakten de Parijzenaars op de meest gevoelige plek. In het leven van alledag, het leven in vrijheid, de wereld waarin wij ons veilig wanen. Daags voor de aanslagen in Parijs ontploften de IS-bommen in Beirut, Libanon. Er vielen 43 doden. Lees verder
18 november 2015

Onze mensen: Patrick

Onze fractievoorzitter en inmiddels lid van het Partijbestuur Patrick Zoomermeijer (1970) is beheerder bij het Sportbedrijf Zaanstad en woont in Zaandijk. Hij zit sinds 2010 voor de SP in de gemeenteraad van Zaanstad en hij is scholingscoördinator van de SP-afdeling Zaanstreek. Patrick werd in Amsterdam geboren, om daarna al direct naar Huizen te verhuizen, het boerendorp van Het Gooi. Daar groeide hij op in een gezin met Brabantse ouders. Zijn vader was loketbeambte bij de PTT en zijn moeder serveerster, schoonmaakster en huisvrouw. In 1990 verhuisde Patrick voor zijn studie eerst naar Diemen om daarna terug te keren naar zijn geboortestad Amsterdam.

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
16 november 2015

Investeer in jongerenwerk, niet in rapportenschrijvers

Roland van BraamZaanstad is een relatief veilige gemeente, is te lezen in het integraal veiligheidsplan van 2012-2014. Er staat op pagina 13 dat het met radicalisering in Zaanstad meevalt. In de jaarstukken valt te lezen dat het aantal vroegtijdig schoolverlaters is afgenomen. Dus waar komt dit plan ineens vandaan? Zijn er aanwijzingen dat er inwoners van Zaanstad aan het radicaliseren zijn? Zo, ja waarom is de raad daar dan niet over geïnformeerd? Zo nee, waarom besluit de PVDA dan zonder aanwijzingen een dure functie op te tuigen waar iemand dure rapportjes moet schrijven of er sprake is van radicalisering?

Lees verder
14 november 2015

Cultuurcluster: beter ten halve gekeerd...

Nora SwagermanBeter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zegt een spreekwoord, en dat is precies wat wij met deze motie willen bereiken. Ooit is een besluit genomen een cultuurcluster op de Figaro locatie te bouwen. De financiële consequenties heeft toen niemand goed kunnen overzien, er is een trein vol idealisme op de rails gezet en zijn gaan rijden.

Lees verder
13 november 2015

Begroting: loze beloftes van Sinterklaas?

Patrick Zoomermeijer
Het is goed dat in deze begroting geld apart wordt gezet voor de herstructurering van BaanStede. Over hoe die herstructurering vorm zal krijgen en vooral hoe we de mensen van BaanStede een goede toekomst bieden, zullen we het nog een andere keer hebben. Ondertussen steunt de SP de mensen van BaanStede in hun strijd voor een goede CAO volgende week. Ook zijn we blij om te zien het door de SP gevraagde armoedebeleid eindelijk opgetuigd gaat worden. Denk daarbij aan de eerdere moties 61 (onder andere van de SP) voor gratis openbaar vervoer en motie 84 over toegang tot schuldhulp, maar de test is uiteraard de daadwerkelijke uitvoering hiervan. Want daar maken we ons wel zorgen over. Lees verder

Pagina's

U bent hier