h

Fractienieuws

Nieuws vanuit de Zaanse SP-fractie: wat vinden we, wat doen we, waar zijn we bij betrokken, wat gebeurt er binnen en buiten de raad?

13 november 2017

Buurt langs A8 wil actie, nu!

Het geduld van buurtbewoners langs de A8 en de Coenbrug is zo langzamerhand op. ,,We zitten nu al bijna twee jaar te praten en we komen nergens. De auto’s rijden nog even hard als daarvoor en de luchtvervuiling blijft bestaan.’’

Lees verder
9 november 2017

Werkgroep A8 en SP Zaanstreek informeren zaterdag bewoners over lawaai en fijnstof

Op zaterdag 11 november, van 13.30 tot 16.00 uur, gaan de Werkgroep A8/Coenbrug en de SP Zaanstreek de bewoners van Zaanstad, die wonen rond de A8 en de Coenbrug, vertellen wat deze stadssnelweg betekent voor hun gezondheid en welzijn. Tegelijkertijd leggen wij onze eisen op tafel: wij willen dat het verkeer op de A8 door Zaanstad voortaan niet harder dan 80 km/u rijdt, dat er betere geluidsschermen worden geplaatst, dat er stil asfalt komt en dat er nu eindelijk iets gedaan wordt aan de klepperende brugklep.

Lees verder
8 november 2017

Woningbeleid coalitie mislukt?

Evert Hartog
Er werden krokodillentranen gehuild bij de behandeling van de begroting over de woonopgave. De coalitiepartij die zich heeft in laten pakken door de vastgoedlobby om meer vrije sector-woningen te gaan bouwen in plaats van sociale huurwoningen, D66, liet de emoties de vrije loop omdat jongeren niet aan een betaalbare woning kunnen komen. De SP heeft vier jaar lang gewaarschuwd dat de wachttijd voor een sociale huurwoning op gaat lopen als er niet meer sociale huurwoningen bij komen. De gemiddelde inschrijftermijn is inmiddels opgelopen tot tien (10!) jaar. Lees verder
6 november 2017

SP Zaanstreek: in actie voor jezelf, voor elkaar

Afgelopen maand oktober was de laatste maand waarin wij tijdens onze bekende thema-avonden de onderwerpen voor het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar behandeld hebben.
De verslagen die op deze avonden werden geschreven, zijn de leidraad waarmee het nieuwe verkiezingsprogramma geschreven wordt. Dat zal in de maand december aan de leden gepresenteerd zal worden. Daarna wordt er door de leden over gesproken, aan geschaafd en uiteindelijk over gestemd.

Lees verder
2 november 2017

'Zaanse straten en groen moeten beter worden onderhouden'

We zijn als SP in een vorige periode toen we in het college zaten aan de gang gegaan met de over vele jaren ontstane achterstand van het onderhoud in de openbare ruimte. De stoepen, straten en het groen verkeerden en verkeren in veel van onze wijken in slechte staat. Vooral buiten het centrum van Zaandam en de grote winkelgebieden. We namen toen met onze wethouder de verantwoordelijkheid voor jarenlang wanbeleid vóór onze collegedeelname, en gingen aan het puinruimen.

Lees verder
25 oktober 2017

SP maakt zich zorgen om bereikbaarheid Russische Buurt bij calamiteiten

Op zaterdag 21 oktober was er een brand(je) in Czaar Peterstraat en hiervoor was de brandweer uitgerukt. Tijdens de uitruk bleek dat de brandweer niet de juiste route wist te vinden door de wirwar aan werkzaamheden in de Russische Buurt en hierdoor slecht te bereiken is in geval van calamiteiten. Ook buurtbewoners maken zich zorgen over hun veiligheid en bereikbaarheid van de buurt.

Lees verder
19 oktober 2017

'College krijgt onvoldoende'

Patrick Zoomermeijer
Deze begroting is de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. Je zou kunnen zeggen dat deze begroting de examenopdracht is van dit college van D66, VVD, PvdA, ChristenUnie en het ZOG. De leerlingen die dit werkstuk inleveren, de wethouders, hebben op één na al besloten hun school niet af te maken. Eentje is vorige week voor een tussentijdse opdracht bijna gezakt. Wat hebben deze leerlingen er nu van gebakken in deze opdracht, deze begroting? Deze weken, in deze begrotingsbehandeling, geeft de Zaanse raad een tussentijdse beoordeling. Het uiteindelijke cijfer voor de leerlingen komt van de inwoners van Zaanstad, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Lees verder
13 oktober 2017

Mogelijk lagere Zaanbrug schip van bijleg?

Zaanstad kent al een lange geschiedenis van projecten met kostenoverschrijdingen. Alleen al dit jaar werd bekend dat het Cultuurcluster miljoenen duurder wordt en de verbinding A8-A9 tientallen miljoenen duurder wordt dan eerst was gezegd. En nu wordt de nieuwe Zaanbrug ruim 3 miljoen duurder dan eerst gezegd, waarvan als het college haar zin krijgt, 1,3 miljoen van onze gemeente. Even ter vergelijking: het nieuwe buurthuis De Poelenburcht kost volgens de begroting 1,4 miljoen. Of wordt dat ook weer duurder? En met dezelfde 1,3 miljoen extra voor de Zaanbrug kun je met de huidige subsidieregeling álle Zaanse buurthuizen ruim 3 jaar overeind houden. Er is inmiddels een lange, veel te lange lijst van projecten waarbij de kosten de pan uitgieren.

Lees verder
6 oktober 2017

'Neem brandveiligheid zelfstandig wonende ouderen serieus'

Het langer zelfstandig wonen van ouderen brengt verhoogde brand gevaren met zich mee, dit wordt ook onderschreven door de Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwondenstichting. We moeten ons afvragen hoe lang een ouder zelfredzaam is, wanneer houd dit op en waar ligt de grens?

Lees verder
4 oktober 2017

'Ook participatiebanen moeten liefst echte banen zijn'

Evert Hartog
Op donderdag 21 september heeft de Gemeenteraad besloten tot de oprichting van een gemeenschappelijke regeling tussen de Gemeenten Zaanstad en Purmerend om een participatiebedrijf op te richten. Dit participatiebedrijf wordt de opvolger van Baanstede en krijgt er veel taken bij, waarvan de belangrijkste taak is om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar werk. Lees verder

Pagina's

U bent hier