h

Fractienieuws

Nieuws vanuit de Zaanse SP-fractie: wat vinden we, wat doen we, waar zijn we bij betrokken, wat gebeurt er binnen en buiten de raad?

14 juni 2017

Gesmijt met geld bij de Veiligheidsregio?

Roland van Braam
Maandag kwam in het nieuws dat de Veiligheidsregio voor miljoenen aan extern personeel inhuurt. Dit is voor de SP onverkoopbaar! Terwijl er brandweerposten moesten sluiten en 1,2 miljoen bezuinigd is op onder andere materieel en er personeel is afgevloeid. De SP vindt dat er met publiek geld netjes omgesprongen moet worden. Lees verder
11 juni 2017

Hoe krijgen we de huren omlaag?

Evert Hartog
De SP heeft op 15 oktober 2015 het initiatief genomen voor een motie voor een onderzoek naar de verdeling van inkomens bij huurders van sociale huurwoningen, om het probleem van scheefhuren aan te tonen. Deze motie is nog niet uitgevoerd. Inmiddels lijkt het erop dat er nu meer mensen in een te dure sociale huurwoning wonen dan in een te goedkope sociale huurwoning. Te duur is: een huur die meer dan 30% van het netto inkomen bedraagt. Lees verder
10 juni 2017

Over buurthuizen, luchtkwaliteit en de kadernota

Patrick Zoomermeijer
Donderdag stemde de SP tegen de kadernota. Maar niet voordat we met een batterij aan voorstellen hadden geprobeerd het sociale beleid op peil te krijgen en te houden. Verder hebben we de afgelopen weken gepleit voor geld voor jongerenwerk, de buurthuizen en voor een onderzoek naar de luchtkwaliteit in Zaanstad. Lees hieronder meer over waarom we tegen stemden, over buurthuizen en het gevraagde onderzoek naar de luchtkwaliteit. Lees verder
8 juni 2017

Jongerenwerk moet structureel worden om problemen voor te zijn

Roland van Braam
De laatste jaren is er onverantwoord veel bezuinigd op jongerenwerk. Daarom pleiten de SP en andere partijen om deskundige personen structureel in te zetten met zoveel mogelijk vaste gezichten in elke wijk. Wij vragen om dit in de komende begroting op te nemen. Lees verder
7 juni 2017

Tijd voor een goed beleid voor buurthuizen!

Patrick Zoomermeijer
Op dit moment wordt in de kadernota weer gesproken over de buurthuizen. De SP en ROSA stellen voor om extra geld vrij te maken voor de buurthuizen, voor nu en in de toekomst. Vooral in het beheer van de buurthuizen zou dat voor de vrijwilligers die nu de buurthuizen openhouden en draaiend houden veel verlichting betekenen. Maar hoe dan ook is het tijd voor een ander, beter buurthuisbeleid. Desnoods na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar!   Lees verder
7 juni 2017

SP-raadslid Van Braam komt op voor MKB en bezoekers Rozengracht

Roland van Braam
Roland van Braam van de SP bezocht Kyra’s ook, en hij vroeg direct een gesprek aan met burgemeester Vreeman. In dat gesprek, zo vertelde Van Braam ons, zegde de burgemeester toe om voor het plein een samenscholingsverbod in te stellen. De burgemeester kan daartoe besluiten wanneer de ernst van de situatie dat rechtvaardigt. Lees verder
2 juni 2017

Gemeente kan meer doen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Evert Hartog
Sterkere inzet op Social Return On Investment (SROI) door de gemeente en via afspraken met het bedrijfsleven is van groot belang. Het creëren van garantiebanen is mislukt, laat de gemeente het goede voorbeeld geven. Hoe verhoudt de 13 miljoen verplichting, waarvan 9 miljoen is gebruikt, zich tot de oude grens van 5% SROI van het personeelsbestand? Lees verder
1 juni 2017

'Uit de criminaliteit houden is effectiever dan ze uit de criminaliteit krijgen'

Roland van Braam
De SP maakt zich grote zorgen om onze jongeren in Zaanstad en dan met name de jongeren die nog niet crimineel zijn maar wel een grote kans maken om in een crimineel milieu terecht te komen. Zo vraagt de SP zich af: zijn er wel voldoende jongerenvoorzieningen. Met name voor jongeren van 13 tot 17 jaar is er niet of nauwelijks aanbod. Ze komen geen horecagelegenheden binnen, er zijn nauwelijks plekken voor ze en komen zo op straat terecht. Lees verder
30 mei 2017

Fractievoorzitter Zoomermeijer op RTVNH over eenzaamheid in Zaanstad

Patrick Zoomermeijer
SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer was op 30 mei te zien in het nieuwsprogramma van RTVNH. Hij sprak daar over eenzaamheid in Zaanstad. Dit naar aanleiding van de man die was gevallen en pas na twee dagen door de thuiszorg in zijn woning werd gevonden. Het percentage mensen dat zich eenzaam voelt in Zaanstad is gegroeid van 8 naar 10,3%, tegen de landelijke trend in. 15.000 Zaankanters voelen zich eenzaam, en dan helpen de bezuinigingen op thuiszorg, de groeiende armoede in Zaanstad en de digitalisering van de gemeente (en dus minder menselijk contact) niet bepaald mee.Lees verder
25 mei 2017

Zaanse SP steunt ambulancepersoneel in strijd tegen marktwerking

Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl

Zaterdag 20 mei trakteerde de SP bij het nieuwe ZMC in Zaandam het ambulancepersoneel op taart. Hiermee wil de SP de professionals die dag en nacht klaarstaan om mensenlevens te redden een hart onder de riem steken in hun strijd tegen marktwerking in de ambulancezorg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier