h

Sociaal

1 mei 2017

1 mei: verbeteringen kunnen we afdwingen

Vandaag is het 1 mei. De dag van de vooruitgang. We weten al sinds de allereerste 1 mei, eind 19e eeuw, dat échte verbeteringen niet uit de lucht komen vallen. Vooruitgang dwingen we samen af. In onze wijken, op onze werkvloeren, overal in de wereld. Op 1 mei koesteren we de vooruitgang die we samen afdwongen en maken we plannen voor de toekomst!

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder
29 april 2017

Grijs gebied met hoofdbrekens

Enige jaren geleden mocht ik samen met Monique Meijne van Odion, zogenaamde multi-probleemgezinnen bezoeken. Allerlei zaken vragen in zulke situaties bijna gelijktijdig om een oplossing. Je nadert een grens van de samenleving, waar alleen een specialistische aanpak nog soelaas kan bieden. Op de bank bij een man die radeloos is omdat schuldbeheer, scheiding, kinderen weg, werkloosheid samenkomen en uiteindelijk dat laatste beetje licht in de tunnel hebben gedoofd. In een ander gezin een vrouw met LVB, een licht verstandelijke beperking. Een kind komt binnen uit school. Niet alleen schoonmaken maar alle dagelijkse bezigheden moeten praktisch geheel worden georganiseerd van buitenaf.

Lees verder
22 april 2017

Armste huishoudens betalen relatief het meeste aan klimaatbeleid

De armste huishoudens betalen relatief het meeste aan het klimaatbeleid: ruim 5 procent van hun inkomen. Voor de rijkste tien procent is dat slechts 1,5 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Milieudefensie, FNV en de Woonbond.

Foto: Patrick Zoomermeijer / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
12 april 2017

SP Zaanstad wil verdringingstoets

Evert Hartog
We bevinden ons in een tijd dat arbeidsrechten steeds meer onder druk komen te staan. In de huidige samenleving bestaat een tendens om steeds goedkopere arbeidskrachten in te zetten, die steeds minder vaak in aanmerking komen voor werkzekerheid in de vorm van vaste contracten. De overheid blijkt niet in staat te zijn om beleid te ontwikkelen dat de werkgelegenheid voldoende stimuleert om alle leden van de beroepsbevolking duurzaam aan het werk te krijgen. Lees verder
9 april 2017

Participeren? Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral!

Evert Hartog
Op 10 november 2016 heeft de SP niet voor de motie Zaanse Bijstand op Maat gestemd, omdat bij deze motie teveel de nadruk lag op het achter de broek zitten van bijstandsgerechtigden om toch maar ergens aan mee te doen. De SP is daarentegen wel positief over de wijze waarop de uitwerking, in de pilot in het kader van de City Deal, heeft plaatsgevonden zoals bleek uit de presentatie op 19 januari en opnieuw bij de presentatie over Schuld- en bewindvoering in het 3D-carré op 30 maart, waarbij, zoals terecht in de motie van vandaag gesteld wordt, de nadruk ligt op hulp aan mensen met schuldenproblemen. Lees verder
21 maart 2017

Zelfredzaamheid en bureaucratie

Ik spreek deze ochtend met iemand die hulp biedt aan mensen met een, zoals hij dat noemt, sociaaleconomisch zwakkere positie. Een reis door het doolhof van regels, maar vooral ook een blik op wat er gebeurt als je van hieruit met het systeem in aanraking komt. Hij schetst de strijd die men voert om aan de eisen te voldoen en te voorkomen dat je een boete krijgt of wordt gekort op de inkomsten.

Lees verder
9 maart 2017

Echte optimisten regeren zonder de VVD

De keuzes van de VVD zijn helder: Mark Rutte heeft een ouderwets neoliberaal programma, met flinke bezuinigingen op de sociale zekerheid, nog meer marktwerking in de zorg, een eigen risico dat stijgt naar 450 euro en een tweedeling die nog verder zal toenemen. GroenLinks en PvdA hebben dit VVD-programma een 'ramp' genoemd en een 'gifpil voor de middeninkomens'. Ook dat lijkt helder. Toch blijven Lodewijk Asscher en Jesse Klaver zeggen dat ze 'niet kunnen beloven' dat ze niet met Rutte in een regering stappen.

Lees verder
1 maart 2017

Samen voor Poelenburg - zonder uitsluiting

Patrick Zoomermeijer
Een gescheiden vrouw van middelbare leeftijd van Turkse afkomst spreekt slecht Nederlands en komt weinig buiten. In buurthuis De Poelenburcht voelt ze zich niet welkom. Geschikt taalonderwijs is er niet, al wil ze graag Nederlands leren en in haar eigen buurtje met Nederlandse mensen koffie drinken. Lees verder
27 februari 2017

Conclusie bijeenkomst: flink wat zeer in Wormerveer

Natuurlijk wist de SP Zaanstreek al van het 'zeer in Wormerveer'. Per slot van rekening lazen we het al in de krant, hoorden we het zélf bij onze rondgang door het dorp en wisten we het natuurlijk al van onze jarenlange betrokkenheid bij Wormerveer. In Wormerveer verdwenen en verdwijnen de voorzieningen. Er blijft een slaapdorp in 'Middenland' zonder sociale samenhang achter. En dat bleek ook maar weer eens op onze bijeenkomst vrijdag 24 februari 2017 in De Amandelbloesem, na de 'redding' een van de vaste stekken van de SP én van de buurtbewoners.

Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
21 februari 2017

De SP: 'de moderne Robin Hood'

De plannen van de Socialistische Partij zorgen de komende kabinetsperiode voor ruim 160 duizend minder werklozen, blijkt uit nog vertrouwelijke cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). De SP komt daarin naar voren als een moderne Robin Hood die miljarden euro's van rijken en bedrijven wil afpakken om daarmee banen te scheppen en mensen met lagere inkomens meer te besteden te geven.

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder

Pagina's

U bent hier