h

Sociaal

7 september 2017

'Armoe is onrecht!'

Foto: Alie Mooij / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
18 augustus 2017

De economie floreert, maar de tweedeling groeit

Renske Leijten
"De economische groei stemt positief, de verdeling ervan allerminst." Dat is de reactie van SP-Kamerlid Renske Leijten op de nieuwste economische voorspellingen van het Centraal Planbureau. "De rekenmeesters voorspellen een economische groei van rond de drie procent in 2017 en 2018. Maar verreweg het grootste deel hiervan komt terecht bij de hoogste inkomens. Huishoudens met meer dan 100.000 euro inkomsten krijgen er meer dan duizend euro bij. Gezinnen die rond de 35 duizend euro verdienen, moeten het doen met een schamele 70 euro op jaarbasis. Het kabinet dat de begroting voor 2018 maakt, móet deze grove ongelijkheid aanpakken", aldus Leijten. Lees verder
26 juli 2017

Het broeit bij de senioren!

Bijna iedereen vindt dat er iets moet gebeuren met het pensioenstelsel. Allerlei ingewikkelde redeneringen doen de ronde. De indexering zou niet meer haalbaar zijn. Vandaar dat na de crisis van 2008 de gepensioneerden er al zo'n 12 tot 15 procent in koopkracht op achteruit zijn gegaan. De jongeren van nu zouden een lege pensioenkas aantreffen. De zzp'ers zouden massaal de dupe worden van het huidige stelsel. Onrust. Onzekerheid. Te veel! Te duur! Een beetje vreemd als je ziet dat er momenteel ongeveer 1.400 miljard euro op de rekeningen van de pensioenfondsen staat. En dat dit bedrag zelfs in de crisisperiode alleen maar is gegroeid. De argumenten voor een stelselwijziging lopen dan ook sterk uiteen. De ware redenen worden niet altijd openlijk uitgesproken.

Lees verder
20 juli 2017

Effect uitbreiding voorschoolse opvang in Poelenburg onduidelijk

Patrick Zoomermeijer
De SP was erg teleurgesteld in de uitwerking van het Actieplan Poelenburg: het biedt en bood nauwelijks concrete oplossingen voor de armoede in de wijk, de slechte staat van veel woningen, het ontbreken van vaste en redelijk betaalde banen, het gebrek aan winkels, leuke horeca en voorzieningen. En met het uitsluiten van bewoners via de Rotterdamwet is de SP het fundamenteel oneens. Maar één deel van het plan kon op onze steun rekenen: de voorschoolse educatie, de VVE, in de hoop om taalachterstand bij een deel van de kinderen in Poelenburg aan te pakken. En dat mag ook best wat kosten. Lees verder
19 juni 2017

Demonstreer tegen Trump en de G20

Begin juli verzamelen de regeringsleiders van de negentien grootste economieën en de EU zich in Hamburg voor de G20-top. Ook premier Rutte is als speciale gast van bondskanselier Merkel van de partij. De top komt op een belangrijk moment: het is tien jaar sinds het begin van de economische crisis die miljoenen mensen in de ellende heeft gestort. Daarnaast heeft Trump zich uit het klimaatakkoord van Parijs getrokken en waren er wereldwijd nog nooit zoveel mensen op de vlucht.

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder
10 juni 2017

Over buurthuizen, luchtkwaliteit en de kadernota

Patrick Zoomermeijer
Donderdag stemde de SP tegen de kadernota. Maar niet voordat we met een batterij aan voorstellen hadden geprobeerd het sociale beleid op peil te krijgen en te houden. Verder hebben we de afgelopen weken gepleit voor geld voor jongerenwerk, de buurthuizen en voor een onderzoek naar de luchtkwaliteit in Zaanstad. Lees hieronder meer over waarom we tegen stemden, over buurthuizen en het gevraagde onderzoek naar de luchtkwaliteit. Lees verder
2 juni 2017

Gemeente kan meer doen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Evert Hartog
Sterkere inzet op Social Return On Investment (SROI) door de gemeente en via afspraken met het bedrijfsleven is van groot belang. Het creëren van garantiebanen is mislukt, laat de gemeente het goede voorbeeld geven. Hoe verhoudt de 13 miljoen verplichting, waarvan 9 miljoen is gebruikt, zich tot de oude grens van 5% SROI van het personeelsbestand? Lees verder
30 mei 2017

Fractievoorzitter Zoomermeijer op RTVNH over eenzaamheid in Zaanstad

Patrick Zoomermeijer
SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer was op 30 mei te zien in het nieuwsprogramma van RTVNH. Hij sprak daar over eenzaamheid in Zaanstad. Dit naar aanleiding van de man die was gevallen en pas na twee dagen door de thuiszorg in zijn woning werd gevonden. Het percentage mensen dat zich eenzaam voelt in Zaanstad is gegroeid van 8 naar 10,3%, tegen de landelijke trend in. 15.000 Zaankanters voelen zich eenzaam, en dan helpen de bezuinigingen op thuiszorg, de groeiende armoede in Zaanstad en de digitalisering van de gemeente (en dus minder menselijk contact) niet bepaald mee.Lees verder
23 mei 2017

Er waart een spook door Zaanstad

Patrick Zoomermeijer
Er waart een een spook door de Zaanstreek. Het spook van de armoede: er zitten nu 60% meer mensen in de bijstand dan voor de crisis. En ook een spook van de schulden: het aantal mensen dat een aanvraag doet voor schuldhulpverlening is verdubbeld. Het spook van de te dure woningen: op een sociale huurwoning moet je bijna 10 jaar wachten, een koopwoning is in één jaar tijd 21% duurder geworden. Het spook van de eenzaamheid, want die nam toe van 8 tot 10,3%, waardoor ruim 15.000 Zaankanters nu eenzaam zijn. Het spook van achterblijvende werkgelegenheid: er zijn volgens de laatst bekende cijfers minder banen in Zaanstad dan bij het aantreden van dit college - ondanks haar banenplan, er zijn structureel zo’n 100 banen per 1000 inwoners minder in Zaanstad dan in de rest van Nederland. Lees verder
2 mei 2017

Het sprookje van de 100-jarigen

In een keizerrijk hier ver vandaan leefde een volk dat van oudsher altijd veel respect had getoond voor oudere mensen. Dit kwam tot uitdrukking door de manier waarop men met elkaar omging. Het was gebruikelijk dat de familie voor de ouderen zorgde. Dit veranderde wel snel met de enorme toename van het aantal mensen boven de 65. Voor de verzorging ging men uiteraard gebruikmaken van robots. Gezellige vriendjes zonder ziel, maar het motto is dat je dat waarschijnlijk niet meer merkt als je zo oud bent.

Lees verder

Pagina's

U bent hier