h

Wonen

18 juli 2017

'Thuiskomen in de Havenbuurt'

Zaterdag ging de SP de Havenbuurt in. Want de SP wil luisteren naar wat mensen te zeggen hebben, juist ook buiten de verkiezingen om. We noemen dat ‘buurten in de buurt’. De Havenbuurt is een prachtig gelegen, oude arbeidersbuurt, een volksbuurt. De afgelopen jaren zijn we als SP al vaak in dit mooie buurtje geweest. Bij de funderingsproblemen, ten tijde van de plannen voor sloop en renovatie van de woningen (inmiddels vrijwel klaar), en met een bijeenkomst om een huurcomité op te zetten. Nu gingen we langs om te horen hoe het nu voor staat in de buurt. En over het algemeen gesproken: het ziet er mooi uit, het is nog steeds een volksbuurt, iedereen die we spraken woont er graag en wil niet meer weg!

Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
16 juli 2017

De SP in de Havenbuurt: de foto's

Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
13 juli 2017

Zaterdag gaat de SP de Havenbuurt in!

De SP wil niet alleen tijdens verkiezingen uw mening weten. Wij zijn altijd onder de mensen, ook tussen de verkiezingen door. We gaan regelmatig de buurten in, we organiseren acties, we hebben een Hulpdienst waarmee we mensen met problemen op weg helpen en we organiseren bijna wekelijks bijeenkomsten. De SP, daar heeft u na de verkiezingen ook nog wat aan!

Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
3 juli 2017

Huurverhoging met een natte spons

Er zijn veel verhalen van sociale huurders uit diverse wijken. Ik luister naar hen en geef weer wat er allemaal op mij afkomt. Het zijn mensen die moeite hebben met een systeem waarin ze soms klem zitten. Het lijkt of winstmaximalisatie en speculatie zomaar opduiken in een wereld die eigenlijk alleen sociale aspecten zou moeten kennen.

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder
26 juni 2017

Volksvertegenwoordiger in een volkswijk

Sandra Beckerman
Vorige week besloot rechts Nederland een aanval te plaatsen op mij omdat ik als Kamerlid in een sociale huurwoning woon. Als de VVD een SP’er te grazen probeert te nemen dan is dat vaak een compliment. Ook dit keer. Want wat is nu het eigenlijke verwijt? Dat een volksvertegenwoordiger in een volkswijk woont? Dat ik pleit voor trotse buurten met een hechte en diverse gemeenschap? Lees verder
11 juni 2017

Hoe krijgen we de huren omlaag?

Evert Hartog
De SP heeft op 15 oktober 2015 het initiatief genomen voor een motie voor een onderzoek naar de verdeling van inkomens bij huurders van sociale huurwoningen, om het probleem van scheefhuren aan te tonen. Deze motie is nog niet uitgevoerd. Inmiddels lijkt het erop dat er nu meer mensen in een te dure sociale huurwoning wonen dan in een te goedkope sociale huurwoning. Te duur is: een huur die meer dan 30% van het netto inkomen bedraagt. Lees verder
23 mei 2017

Er waart een spook door Zaanstad

Patrick Zoomermeijer
Er waart een een spook door de Zaanstreek. Het spook van de armoede: er zitten nu 60% meer mensen in de bijstand dan voor de crisis. En ook een spook van de schulden: het aantal mensen dat een aanvraag doet voor schuldhulpverlening is verdubbeld. Het spook van de te dure woningen: op een sociale huurwoning moet je bijna 10 jaar wachten, een koopwoning is in één jaar tijd 21% duurder geworden. Het spook van de eenzaamheid, want die nam toe van 8 tot 10,3%, waardoor ruim 15.000 Zaankanters nu eenzaam zijn. Het spook van achterblijvende werkgelegenheid: er zijn volgens de laatst bekende cijfers minder banen in Zaanstad dan bij het aantreden van dit college - ondanks haar banenplan, er zijn structureel zo’n 100 banen per 1000 inwoners minder in Zaanstad dan in de rest van Nederland. Lees verder
13 april 2017

Voor wie wordt er nu eigenlijk gebouwd op het VVZ-terrein?

Evert Hartog
Voor ons ligt het plan om 381 woningen te bouwen op het Oostzijderveld/VVZ terrein. De bedoeling is om 80 % woningen in het midden en dure segment en 20% sociale huurwoningen te realiseren, en gebruik te maken van warmtenet. Het klopt dat dit plan past in de woonvisie van Zaanstad, waarin wordt gestreefd naar het behoud van de bestaande sociale woningvoorraad en een percentage sociale huurwoningen van 15% tot 50% per wijk. Er zit nog wel ruimte in voor interpretatie, want de Zaanse bevolking groeit, en dan is het de vraag of je niet beter een aantal sociale huurwoningen als een vast percentage van het totaal kunt hanteren. Lees verder
1 april 2017

SP wil landelijke aanpak ziekmakende schimmelwoningen

Steeds meer huurders hebben last van vocht- en schimmelproblemen. Bewoners van vochtige en beschimmelde huizen kunnen astma krijgen, reuma kan verergeren, allergieën en luchtwegproblemen komen veel voor. Kersvers SP-Kamerlid Sandra Beckerman: "We zien kinderen die genoodzaakt zijn een inhalator te gebruiken. De minister mag niet wegkijken maar moet ingrijpen."

Foto: Willem Croese / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
10 maart 2017

Hoe de VVD met steun van de PvdA wonen onbetaalbaar maakte

Het aantal sociale huurwoningen van woningcorporaties nam sinds 2009 met 260.000 af, van 2,27 miljoen naar 2,01 miljoen in 2015, door verkoop en door ‘liberalisatie’. Terwijl het aantal mensen dat op zo’n woning is aangewezen in diezelfde periode met enkele honderdduizenden toenam. Dat heeft te maken met inkomensdaling (gemiddeld daalde het besteedbare inkomen van huishoudens met 6,6 procent sinds 2009), met de zorgpolitiek (langer zelfstandig thuis wonen, minder tehuizen en opvanghuizen voor ouderen, psychiatrisch patiënten, gehandicapten), met de komst van vluchtelingen, met de strengere huizenkoopregels en de vermindering van vaste arbeidscontracten (waardoor mensen met onzeker werk minder snel een hypotheek krijgen).

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder

Pagina's

U bent hier