h

Wonen

16 september 2016

Poelenburg verdient onze steun!

Roland van BraamAllereerst wil ik mevrouw Rot van DZ complimenteren met haar optreden op tv als in de wijk Poelenburg. Er is veel aandacht geweest voor de wijk Poelenburg in de landelijke pers en nog steeds. Daardoor is een beeld ontstaan die niet representatief is voor deze wijk. De SP vind dat Poelenburg en zijn inwoners dit niet verdienen! Poelenburg is nog steeds een hele prettige wijk om te wonen en veel inwoners herkennen zich niet in het beeld wat de media schetst.

Lees verder
13 september 2016

Fractievoorzitter Zoomermeijer: 'Investeer in Poelenburg'

Patrick Zoomermeijer
SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer vindt dat de burgemeester zich de afgelopen tijd te weinig heeft laten zien in de wijk. "Er zijn al eerder incidenten geweest", vertelt hij. "Deze wijk heeft iemand nodig die verbindt. Als je wil voorkomen dat meer jongeren ontsporen, zul je nu moeten investeren." Lees verder
9 september 2016

Poelenburg verdient beter!

Een jongen danst in Poelenburg op een politie-auto. Een winkelende man wordt door een andere jongere geslagen. Op YouTube wordt het met trots getoond, door een andere jongere die het allemaal filmde voor zijn vlog. Bij Pauw tonen ze geen spijt en begrijpen ze niets van alle opwinding van de afgelopen dagen. Dat gedrag is volgens de SP ontoelaatbaar en kan niet onbestraft blijven! Al is het maar omdat de jongeren in kwestie, waaronder een HBO-student en de vlotgebekte vlogger, meer in hun mars hebben dan dit puberale gedrag.

Lees verder
28 juli 2016

Zaanse kraakbeweging kraakt antikraak

Gisteren publiceerde de Zaanse kraakbeweging een aanklacht tegen antikraak en pleitte in plaats daarvoor voor verantwoordelijk kraken als manier om het gebrek aan betaalbare woningen aan de kaak te stellen. Op hoofdlijnen ook de opvatting van de SP. Daarom publiceren we de verklaring hieronder. Het is een reactie op Democratisch Zaanstad (DZ), dat tegen kraken en juist voor antikraak is: een systeem waarin wanhopig naar woonruimte zoekende mensen rechteloos zijn en blijven, iets waartegen ook de SP, bij de antikraakconstructie in de Durghorst, actie heeft gevoerd en initiatieven heeft genomen in de raad. In tegenstelling tot DZ ging de SP wél langs bij de krakers.

Lees verder
21 juni 2016

Verhuurderheffing moet van tafel

De verhuurderheffing is funest voor de sociale huursector. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de Woonbond, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Aedes. SP-Tweede Kamerlid Farshad Bashir concludeert dat de belasting op sociale huurwoningen ten koste gaat van de huurders: ‘De huidige en de toekomstige huurders betalen een hoge prijs voor de verhuurderheffing. De huidige in de portemonnee, de toekomstige ook nog door de lange wachtlijsten. Deze oneerlijke belasting moet zo snel mogelijk van tafel.’

Foto: SP / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
27 mei 2016

Kadernota: college wil blanco cheque

Patrick Zoomermeijer
Voor ons ligt een heel dunne kadernota die er nu snel doorheen gejast moet worden. Voor de SP is dit weer een teken dat de raad steeds minder serieus wordt genomen en vooral wordt ervaren als een hinderlijk obstakel bij het besturen. Na de tamelijk mislukte poging tot invoeren van het dualisme wordt het bestuur verder gedepolitiseerd en de raad via de decentralisaties verder op afstand gezet. Zo krijgen we een technocratisch bestuur dat, deels met tijdelijk ingehuurde krachten, al 'netwerkend met bedrijven en burgers en werkende weg' (zoals het college zelf zegt), zelf de grote lijnen uitzet en nader invult. Pilots worden in dat kader gestart en afgerond zonder dat de raad er veel weet van heeft en startnotities worden niet fatsoenlijk geagendeerd. Dit ziet de SP helaas vooral in het sociale domein terug. Lees verder
17 mei 2016

Een socialistische burgemeester voor Zaanstad: sociaal, groen en strijdbaar

Willem Croese, sinds de oprichting van de Zaanse SP-afdeling in 1994 actief lid, heeft ook gesolliciteerd op de vacature voor burgemeester van Zaanstad. Willem, een man van het volk, journalist, blogger en vrijwilliger bij diverse instanties, kent de ins en outs van de Zaanse politiek en kent de Zaanstreek van haver tot gort. Hij heeft zich aangemeld omdat hij vindt dat er wat te kiezen moet zijn, en om te zien of iemand van buiten het 'old boys network' echt een kans krijgt. Willem neemt geen blad voor de mond en is voor onversneden linkse politiek in onze ooit rode Zaanstreek. Willem gaat voor een sociaal, groen en strijdbaar Zaanstad! En hij is bereid dat te doen voor slechts een derde van het huidige riante burgemeesterssalaris.

Lees verder
19 april 2016

MAAK.Zaanstad? Maak liever een sociaal Zaanstad!

Patrick Zoomermeijer
Zaanstad is een verzameling dorpen, buurtschappen en een stad, met elk hun eigen karakter, maar helaas met afnemende sociale en culturele voorzieningen en middenstand, vooral in Noord. Zaanstad is een plek waar trotse, zeurende, hardwerkende en betrokken mensen wonen. Zaanstad is de plek waar dingen worden gemaakt, waar de industrie en de arbeidersbeweging van Nederland mede zijn begonnen, waar verzet in het bloed zit. Zaanstad is een gemeente met relatief lage of gemiddelde inkomens en relatief veel sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen, maar het zijn er door lokaal en landelijk beleid van de afgelopen jaren niet genoeg. Zaanstad is een plaats waar een sociaal vangnet gezien onze sociaal-economische achtergrond hard nodig is en de zorg in haar voegen kraakt. Lees verder
11 april 2016

Woonlasten stijgen de pan uit, ook in Zaanstad!

Patrick Zoomermeijer
Eerder deze maand werd bekend dat steeds meer huurders in een te dure woning wonen. Dit beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek naar aanleiding van cijfers over 2015. Bewoners van sociale huurwoningen betalen gemiddeld maar liefst 39,1% van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten, een half miljoen huurders zelfs de helft van hun inkomen. Schokkend vindt de SP, zeker gezien de jarenlange mantra van dit en het vorige college dat Zaanstad teveel 'goedkope' woningen zou hebben. Lees verder
26 november 2015

Maak Woningnet betaalbaar!

Wie een sociale huurwoning wil, regelt dat via Woningnet. Als gevolg van een nieuwe wet telt vanaf 1 januari 2016 voor Woningnet alleen nog de inschrijfduur. De opgebouwde woonduur telt niet meer. Dat kan worden omgezet door inschrijving. Dat kost maar liefst €50,-. Elk jaar moet er €10,- worden bijbetaald. Dat is te duur, zeker als je een laag inkomen hebt. Vindt u dat ook? Teken de oproep aan de corporaties!

Foto: SP Amsterdam / www.amsterdam.sp.nl
Lees verder

Pagina's

U bent hier