h

Wonen

30 oktober 2015

Vluchtelingen ja, afbraak nee

Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Wij vinden het onze plicht om de deuren te openen voor mensen die vervolgd worden en verdreven zijn. De SP staat dan ook 100% achter het besluit van de gemeente om ook in Zaanstad vluchtelingen op te vangen. Zaanse SP'ers zijn zelf actief als vrijwilliger voor het helpen van vluchtelingen en gaan regelmatig langs bij de noodopvang in het In 't Veldpark in Zaandam.

Lees verder
16 oktober 2015

SP: constructieve ideeën sociale woningbouw

Evert HartogWonen is een van de primaire levensbehoeften van de mens. Het is een van de belangrijkste dossiers die we in deze raad behandelen. De Socialistische Partij is daarom blij dat de actualisatie van de woonvisie weer op de agenda is gekomen. Het woondossier is ook een zeer ingewikkeld dossier. We dienen rekening te houden met Europese regelgeving, met landelijke wetgeving, met de invloed van de stadsregio, met de financiële mogelijkheden van de corporaties en met de financiële gevolgen bij de grondexploitatie. Daar is intelligent beleid voor nodig.

Lees verder
15 oktober 2015

'Vluchtelingen niet verantwoordelijk voor woningnood'

Op dit moment is de wachttijd voor een sociale huurwoning erg lang, gemiddeld 8 jaar. Dit is echter niets nieuws. Al sinds de tweede wereldoorlog is er een tekort aan betaalbare woningen Nederland. De woningnood is nooit opgelost. In de jaren 80 was er vanuit de kraakbeweging veel verzet tegen leegstand, veroorzaakt door winst beluste speculanten. 'Geen woning, geen kroning!' was een leus uit die tijd.

Lees verder
13 oktober 2015

Oorzaak woningnood: VVD of asielzoekers?

De VVD heeft haar perfecte zondebok gevonden. Na jarenlange VVD bezuinigingen op sociale woningen en zorg, krijgen nu asielzoekers de schuld van woningnood en zorgkosten. Maar heeft de VVD daar misschien toch een punt mee? Nee!

Foto: NN
Lees verder
8 oktober 2015

Stop de verkoop van sociale huurwoningen!

De SP in Zaanstad wil dat er per direct gestopt wordt met de verkoop van sociale huurwoningen. Door de enorme toestroom van vluchtelingen is inmiddels ook voor alle andere partijen duidelijk dat er een groot tekort aan betaalbare woningen is.

Lees verder
8 oktober 2015

College, stop verkoop sociale huurwoningen

Gisteren 7 oktober, sprak de kamer over het woonbeleid. Het is inmiddels bij alle partijen doorgedrongen dat er bij de huidige wachtlijsten noodmaatregelen moeten worden getroffen voor de huisvesting van statushouders. Erkenning van deze noodzaak is hopelijk ook het begin van een oplossing.

Lees verder
5 oktober 2015

'Problemen zijn er om op te lossen'

Emile Roemer
De nieuwe woningnood vraagt om snelle oplossingen. En die oplossingen zijn er. Vandaag schrijft De Volkskrant over hoe de stad Utrecht - onder leiding van SP-wethouder Paulus Jansen - dit jaar al duizend nieuwe woningen heeft gecreëerd in leegstaande kantoorpanden. Lees verder
26 september 2015

College, regel woningen voor statushouders

Evert Hartog"De SP maakt zich al jaren hard voor meer betaalbare woningen en dan vooral sociale huurwoningen. De wachtlijsten zijn nu veel te lang en bijbouwen van sociale huurwoningen is dan ook dringend nodig. Met de strengere hypotheekeisen en mensen die terugvallen in inkomen, neemt de vraagt naar sociale huurwoningen alleen maar verder toe.", zegt raadslid Evert Hartog. "Ook moeten we rekening met speciale doelgroepen, zoals mensen met een urgentiebewijs of statushouders." Daarover stelt de SP nu schriftelijke vragen aan het college.

Lees verder
22 september 2015

Voldoende woningen in de sociale voorraad?

Evert Hartog"Beste wethouder, U neemt de stelling van de wooncorporaties over dat er in principe voldoende woningen zijn in de sociale woningvoorraad. Er zijn in totaal ruim 29.000 woningen in de sociale voorraad. Deze voorraad bestaat uit 25.100 sociale huurwoningen in corporatiebezit en 2.600 zogenaamde sociale koopwoningen met een prijs onder de 150.000 euro en nog een paar duizend huurwoningen van overige partijen."

Lees verder
17 september 2015

Eerste reactie SP op nieuwe woonvisie

Evert HartogIn Zaanstad had in 2010 60% van de huishoudens een inkomen van onder de 33.000 euro, dat is iets lager dan de Europees vastgestelde huurgrens van 34.085 euro voor sociale huurwoningen. Er waren in 2012 65.000 woningen. 41% daarvan waren in het bezit van corporaties. Volgens de laatste cijfers is nog maar 39% van het totale aantal woningen in Zaanstad een sociale huurwoning. Gelukkig zijn er ook veel mensen met lage middeninkomens die een eigen woning bezitten. In 2012 werd 30% van de sociale huurwoningen verhuurd met een prijs boven de aftoppingsgrens van 555 euro. Dat zijn dus geen goedkope woningen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier