h

Wonen

8 januari 2017

Gezocht: seniorenwoningen

Na een wandeling nemen N. en ik plaats aan een tafel waar zeven mannen van hogere leeftijd samen krantenknipsels bekijken. De oude bazen halen herinneringen op, zij vertellen elkaar de mooiste verhalen. Ik kan het niet helemaal volgen omdat zaken, plaatsen en namen van personen genoemd worden die mij weinig tot niets zeggen, die zijn van ver voor mijn tijd zal ik maar zeggen.

Lees verder
31 december 2016

Wat Wilders wil... maar dan echt

De zorg, sociale zekerheid, of het milieu, regelmatig laat de PVV een ‘links’ geluid horen. Maar geen woorden maar daden zeggen wij bij de SP. Als Kamerlid is het immers makkelijk praten via Twitter, maar het gaat niet alleen over praten, maar vooral over stemmen. En kijk eens wat Geert Wilders en zijn PVV zoal stemden bij moties van de SP. Je zult verbaast zijn. Of juist niet...

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder
27 december 2016

'Tot de verkiezingen, afbrekers!'

De woorden 'sociaal' en 'strijd tegen armoede' schrikken de meeste Zaanse raadsleden af! Als het politieke blok van VVD, PVDA, D66 en CDA deze woorden horen, schrikken ze ongelofelijk. Ja, dit is echt waar! Want ik was ook bij de raadsvergadering. Ik heb alles duidelijk gehoord en gezien.

Lees verder
23 december 2016

Gun Poelenburgers een kans op een goede woning!

Patrick Zoomermeijer
Je woont al jaren in Poelenburg, omdat je daar nog redelijk snel aan een betaalbare huurwoning kon komen. Je bent 50, je tienerdochter woont bij je thuis, je werkt als huishoudelijke hulp, zoals vele honderden anderen in Zaanstad. Je bent blij dat je er in deze moeilijke tijden toch nog een vast contract uit hebt kunnen slepen als één van de weinigen, al veranderd je werkgever eens in de zoveel jaar van naam door overnames. Je krijgt bruto 11 euro per uur, en dat is in de thuiszorg al een goed salaris, en je hebt 20 uur per week, meer uren krijg je niet. Maar je klaagt niet.Lees verder
18 december 2016

Samen strijden

Emile Roemer
Met de huurder, die zijn huur de afgelopen jaren met bijna 30% heeft zien stijgen. Met de jongeren die in de knel komen omdat ze van flutcontract naar flutcontract hoppen, terwijl ze hun studiebeurs zijn kwijtgeraakt. Met de oudere van wie na een leven lang werken het pensioen wordt gekort. Met de mensen die er niet voor kiezen om ziek te worden maar wel een boete op ziek zijn krijgen. Lees verder
14 december 2016

Klassenstrijd, racisme en uitsluiting

Klassenstrijd en de strijd tegen racisme/uitsluiting zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Alleen wanneer man, vrouw, homo, hetero, zwart, blank samen optrekken en samen strijden voor fatsoenlijk loon voor fatsoenlijk werk, betaalbare huren, de invoering van het ZorgFonds zonder eigen risico, toegankelijk onderwijs en betaalbare huren, kunnen we succesvol zijn. De SP moet racisme hard veroordelen en de mensen die het treft laten zien dat wij er voor ze zijn!

Lees verder
6 december 2016

Inverdan in de versnelling? Wel met sociale huur!

Maikel KatHet stuk "Inverdan in de versnelling" ligt voor ons. Wij kunnen ons vinden in het nieuwe format van de presentatie Inverdan.
 Wij kunnen ons vinden in het optimale scenario voor de Overtuinen, met groeiscenario naar maximaal. 
Wij kunnen ons vinden in 403 extra woningen.

 Maar wij kunnen ons minder vinden in uitstel spooroverbouwing en het gat van 1,5 jaar tussen buiging en slinger. 

Wij kunnen ons ook minder vinden in het ontbreken van sociale huurwoningen.


Lees verder
17 november 2016

Poelenburg: ziet college eindelijk het licht?

Patrick Zoomermeijer
De SP is blij dat er uit alle negativiteit over Poelenburg ook iets positiefs voort is gekomen, namelijk aandacht voor de wijk, voor haar bewoners en voor hun toekomst. Daar heeft de SP al vele jaren op aangedrongen, zeker na het niet nakomen van de beloftes van het Masterplan Poelenburg, wat, zoals het college twee jaar terug beaamde, het vertrouwen in ‘de politiek’ heeft geschaad. Maar toen het vuurtje van de vloggers bij de Vomar door de media, ook de zogenaamd ‘gerespecteerde media’, flink was opgestookt, droeg gelukkig de Zaanse raad het college via een motie op om wat te gaan doen in Poelenburg. Voor de wijk, voor haar bewoners en voor hun toekomst. Lees verder
7 november 2016

Het is vijf voor twaalf voor het woningaanbod in Zaanstad

Evert HartogHet zijn interessante en roerige tijden voor stedelijke ontwikkeling. We maken deel uit van de MRA, met miljoenen inwoners, we zijn ook afhankelijk van ontwikkelingen bij buurgemeenten, met name van grote buurman Amsterdam. Bestemmingsplannen heten voortaan omgevingsplannen, want de omgevingswet komt eraan. Veel is nog onduidelijk. We zijn echter wel verantwoordelijk voor onze eigen woningbouwopgave en daarmee moeten we alles op alles zetten om de situatie te verbeteren, vooral voor mensen met lagere inkomens, en met name voor starters die bijna allemaal met een laag inkomen beginnen.

Lees verder
25 oktober 2016

Investeer in de mensen in Zaanstad!

Patrick Zoomermeijer
Bij de kadernota eerder dit jaar merkte de SP het gebrek aan kaders op, en typeerden we het gevraagde akkoord voor de kadernota als een verzoek om een blanco cheque, die we dan ook niet gaven. In deze begroting zien we een aantal keuzes terug van dit college, en daar kunnen we dan tenminste ook wat van vinden. Zo kunnen wij ons vinden in de methodiek van het Transformatiefonds en delen wij absoluut, zoals we altijd deden, de wens om de reeēl bestaande woningnood op te lossen. Maar dan wel voor iedereen, ook voor de mensen met minder dan twee keer modaal. Lees verder

Pagina's

U bent hier