h

Blog Patrick Zoomermeijer

19 december 2015

Solidariteit en democratie in Zaanse raad gesneuveld?

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Donderdag 17 december, de laatste vergadering van de Zaanse raad van 2015, werd er door ROSA en een aantal andere partijen een 'motie van afkeuring' ingediend om de POV (Partij van Ouderen en Veiligheid) de oren te wassen. Dit vanwege een advertentie die de POV eerder had geplaatst in het Zaans Stadsblad. De discussie was heftig en ook ik maakte mij boos. "Fuck that" zei ik zelfs op een gegeven moment. Fuck 'that', want ik speel niet op de man.
Lees verder
30 november 2015

Laat TSN niet vallen!

Patrick Zoomermeijer met megafoon
De Zaanse SP maakt zich al lange tijd zorgen om thuiszorgorganisatie TSN. Meerdere keren hebben we aandacht gevraagd voor de onzekere toekomst van TSN, en dan vooral haar klanten en werknemers. Afgelopen mei vroegen we nog aan het college wat het vond van de loonsverlaging bij TSN. Het college antwoordde ontwijkend en gaf de indruk dat het met TSN prima ging. Twee weken terug sprak ik mijn zorgen uit over TSN in mijn slotbeschouwing bij de Zaanse begroting.
Lees verder
29 september 2015

'Maar burgemeester, wat doet u nu?'

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Toen ik, zelf houder van een gehandicaptenparkeerkaart, gisteravond bij de bijeenkomst over de noodopvang voor vluchtelingen aankwam, en een vette Audi zonder zo'n kaart maar liefst twee gehandicaptenparkeerplekken zag innemen, dacht ik wel even wat minder nette dingen. Ik moest de neiging om één van het klein dozijn agenten dat buiten de Noorderkerk stond in te schakelen onderdrukken, want ik klik niet.
Lees verder
23 september 2015

Vluchtelingen ook welkom in Zaanstad

Patrick Zoomermeijer met megafoon
De SP verwelkomt de 500 vluchtelingen in Zaanstad, die in hun land van herkomst huis en haard hebben moeten achterlaten. Dit zijn met name Syriërs en Eritreeërs, die afkomstig zijn oorlogsgebieden en dictaturen en zij zijn niet voor plezier of persoonlijk gewin gevlucht. Als 13e stad van Nederland zijn we het als Zaanstad het aan aan onze stand verplicht in deze tijden van nood ons steentje bij te dragen. Ook al is het dat dan in een geïmproviseerd tentenkamp in een park in Zaandam. Dát is internationale en menselijke solidariteit.
Lees verder
2 september 2015

Sinterklaas zit dáár

Patrick Zoomermeijer met megafoon
De VVD is voor de zogenaamde vrije markt. Die lost alles volgens hen wel op. En dus pleit de VVD voor een kleinere overheid. En dus tegen georganiseerde solidariteit en voor het 'recht van de sterkste', wat compleet tegen de menselijke natuur van zorgen, samen leven en solidariteit ingaat.
Lees verder
30 augustus 2015

De vijand komt niet van buiten

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Nederland tolerant? Nederland een 'luilekkerland voor gelukszoekers'? Nederland heeft een 'soft' asielbeleid? Gelul!

Onderstaande artikel schrijft over de harde waarheid zoals ze die in een Britse kwaliteitskrant met verbazing zien. Het Nederlandse beleid is hardvochtig en wat mij betreft onmenselijk en haatdragend. Als je dat vergelijkt met het asielbeleid in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en zeker Zweden (zonder te beweren dat alles daar perfect is), dan valt op wat voor rot rechts haatzaaiend afbraakbeleid hier wordt gevoerd.

Lees verder
5 augustus 2015

Voorzittersstrijd? Inhoud boven de poppetjes!

Patrick Zoomermeijer met megafoon
Ik werd vandaag meermaals gebeld door het NRC over de zogenaamde 'voorzittersstrijd' in de SP. Dit naar aanleiding van de aankondiging dat Jan Marijnissen ermee gaat stoppen. Nou, dat is helemaal geen strijd. Dit is gewoon de verkiezing van de meest geschikte persoon om de partij aan te sturen op basis van de socialistische visie van onze actieve leden.
Lees verder
13 januari 2015

Welkom in Nederland...

Stel je voor: een regering door en voor de rijken. Een regering waarvan de leiders praten over ' de broekriem aanhalen' en begrotingsevenwicht en 'te hoge belastingen'. Terwijl ze zelf tot de bestbetaalde inwoners van hun land behoren en zelf niet hoeven te bezuinigen.

De koek!
Foto: SP / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder

U bent hier