h

Opinie

Soms prikkelende stukken die uitnodigen tot kritisch nadenken over de kapitalistische maatschappij waarin we leven en een socialistisch alternatief daarvoor. De meningen die in deze stukken staan verwoord, hoeven niet noodzakelijkerwijs de opvatting van de SP te zijn, maar zijn altijd de verantwoordelijkheid van de schrijver.

19 februari 2015

Sociale strijd bij munitiefabriek de Hembrug gedurende de Eerste Wereldoorlog

De grootste staking in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog vond plaats bij een munitiebedrijf. Het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichting, gevestigd bij de Hembrug over het Noordzeekanaal nabij Amsterdam was van essentieel belang voor Nederland dat de neutraliteit gewapenderhand wenste te verdedigen. Meerdere malen werd er gestaakt bij de Hembrug in Zaandam en diverse revolutionair-socialistische organisaties waren hierbij betrokken.

Lees verder
14 februari 2015

College doof voor kritiek over aanpak Toermalijn

De anarchie was bijna totaal in de politieke arena van Zaanstad, tijdens de raadsvergadering van 12 februari. Wat eerder nog een relaxte vergadering leek te worden, werd ernstig verstoord door het interpellatiedebat dat de fracties van de oppositiepartijen hadden aangevraagd over de gebeurtenissen rond de bouw van school de Toermalijn in Wormerveer. Of liever, het werd verstoord door de manier waarop het college meende het debat te moeten beïnvloeden.

Lees verder
9 februari 2015

Reactie Bijstandsbond op vertrek Amsterdams SP-raadslid Maureen van der Pligt

De Bijstandsbond heeft kennis genomen van het besluit van SP-raadslid Maureen van der Pligt uit de raad te stappen. Het werken zonder loon oftewel dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden is voor haar een breekpunt. Jarenlang hebben wij samen met Maureen actie gevoerd om deze maatregel van tafel te krijgen.

Lees verder
29 januari 2015

De Franse koningin had geen idee

Toen men Marie Antoinette duidelijk maakte dat een deel van de bevolking van de honger dreigde om te komen antwoordde zij : ‘Als ze geen brood hebben dan eten ze toch cake’. Zij had geen flauw benul hoe de mensen er aan toe waren. Rob de Wijk schreef op 19 december jl. een artikel in Trouw met de titel : ‘Als het de massa niet goed gaat moet de elite het ergste vrezen’. Volgens de Wijk zou de politiek-bestuurlijke elite moeten aangeven hoe mensen hun geld moeten verdienen in een snel veranderende wereld.

Lees verder
27 januari 2015

Een toekomstvisioen...

Evert HartogNaar aanleiding van de invoering van de participatiewet hebben we in Zaanstad de afgelopen periode een beleidsplan en verordeningen vastgelegd, die wij op belangrijke onderdelen niet hebben gesteund. Vorige week stond er in het vakblad Binnenlands Bestuur een artikel, een wanhoopskreet, over de nieuwe regels van de bijstand die in de participatiewet zijn vastgelegd. Die regels zijn zo streng en onrechtvaardig dat ze volgens ruim de helft van de ambtenaren tot wanhoop leiden en onuitvoerbaar zijn.

Lees verder
19 januari 2015

Kan Syriza breken met afbraakbeleid EU?

Eind vorig jaar ontstond er een politieke crisis in het door bezuinigingen getroffen Griekenland. Een poging om een nieuwe president te kiezen mislukte. Dat gaf aanleiding tot vervroegde parlementsverkiezingen die op 25 januari zullen plaatsvinden. De gevestigde orde is internationaal in paniek omdat gevreesd wordt dat de linkse partij Syriza zal winnen. Dat is mogelijk omdat een stem voor Syriza wordt gezien als een stem tegen de bezuinigingen.

Lees verder
12 januari 2015

SP en FNV: eenheid vanuit verscheidenheid

De goede wil en belangstelling bij de leden van de Socialistische Partij om te werken aan een linkse en strijdbare vakbeweging zijn aanwezig. Dat bleek uit de opkomst van 250 mensen, zowel lid van de SP als van een bond, bij een door de SP georganiseerde discussiedag. Onderwerp: linkse politiek en vakbeweging. Aanleiding: de fusie van de FNV tot een nieuwe vakbond, met daarbij het oogmerk tot inhoudelijke veranderingen van de Nederlandse vakbeweging te komen.

Lees verder
4 december 2014

Wat is er aan de hand met de SP?

De SP staat in de peilingen op lichte winst, maar die winst komt niet eens in de buurt van de 25 á 30 zetels waarop de partij eerder in peilingen buiten verkiezingstijd kon rekenen. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat mensen ‘die weglopen bij de PvdA wel degelijk overstappen naar vooral de SP, en in mindere mate naar D66. Het verschil tussen die partijen is dat D66 erin slaagt om die gewonnen kiezers vast te houden. De SP daarentegen verliest ook veel kiezers, vooral aan de PVV. Die mensen vinden dat de SP niet daadkrachtig genoeg optreedt tegen het kabinet en een te zwakke leider heeft.’

Lees verder
3 december 2014

De grote gaten in onze sociale zeef

Als een machine verwerkt de maatschappij mensen die als overbodig product worden uitgespuwd. Ik sta aan de ‘onderkant’ en zie een zeef met enorme gaten. Een etage hoger doet de gemeente verwoede pogingen het bedrag van de bijstand te beperken. Door de enorme aanwas , vallen velen echter als overrijpe appels in een boomgaard op de grond.

Lees verder
1 december 2014

'Lange arm van Erdoğan strekt zich uit tot in Poelenburg'

DIDF (Turkse Arbeiders Vereniging uit Turkije in Nederland) is opgericht om de emancipatie en participatie van de migranten uit Turkije actief te bevorderen. En dat doen we al ruim 32 jaar met succes. Sinds 18 oktober zijn we echter niet meer welkom in het Buurtcentrum de Poelenburcht omdat we op 15 oktober hadden gedemonstreerd in solidariteit met Kobani.

Lees verder

Pagina's

U bent hier