h

Nieuws uit 2009

28 november 2009

Burgeriniatief SP-er beloond in Wormerland

Het speeltuintje bij de Wanderlaarsstraat is een plek waar kleine kinderen uit de omgeving veilig kunnen spelen onder toezicht van hun ouders. De laatste jaren zijn er, na het vertrek van de oorspronkelijke (oudere) bewoners, weer veel jonge gezinnen met kinderen in de wijk komen wonen. Maar aan het speeltuintje was al jaren niets veranderd. Dit was de reden voor een bewoner (zelf opa en tevens aktief SP-lid) om in de pen te klimmen en aan de gemeente te vragen of het speeltuintje niet een beetje opgeknapt en uitgebreid kon worden.

Lees verder
22 november 2009

Wormerland in 2015 klimaat neutraal

Op 18 november is in de gemeenteraad het concept Milieubeleidsplan besproken. Een plan dat unaniem is aangenomen en waarin Wormerland streeft naar een hoge plaats op de landelijke duurzaamheidsladder. Momenteel neemt men een plaats in de middenmoot in.

Lees verder
22 november 2009

Het OZB-gat

Op 3 en 10 november jl. werd de meerjarenbegroting van de gemeente Wormerland voor goedkeuring aan de raad voorgelegd. De verantwoordelijke wethouder wilde zijn zaakjes keurig op orde achterlaten.Toch was er een gat in de begroting ontstaan door een menselijke en technische fout.

Lees verder

Pagina's

U bent hier