h

Nieuws uit 2011

11 november 2011

Dag van de Verontwaardiging

Op zondag 20 november zal het comité Hete Herfst, dat mede door de SP Zaanstreek wordt ondersteund, weer landelijk campagnevoeren tegebn het Haagse afbraakbeleid. Ze kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken. Doe je mee en help je ze? Wij zijn de 99%!

Lees verder
10 november 2011

Slotbeschouwing SP begrotingsdebat: sociaal fonds

Hieronder de slotbeschouwing van de SP, uitgesproken op 10 november door fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer. Het was de afsluiting van het debat dat twee weken duurde, en waarin de SP de handen op elkaar probeerde te krijgen voor een zogenaamd Sociaal Investeringsfonds. Dat fonds, bijvoorbeeld gevuld met geld dat anders aan de A8-A9 zou worden verspild, zou ingezet moeten om bezuinigingen in het sociaal beleid te repareren of te compenseren. Want de SP gaat nog altijd uit van solidariteit: 'de zwaarste lasten voor de sterkste schouders'. Niet alleen in woord, zoals de PvdA, maar ook in daad: met acties op straat en met concrete voorstellen, zoals dit sociale fonds.

Lees verder
10 november 2011

”Bestaat er een afvalmaffia?”

Blijkbaar was de titel van onze thema-avond van afgelopen dinsdag voor veel mensen prikkelend genoeg om naar wijkhuis “Het Brandtweer” in Koog aan de Zaan te komen. Remi Poppe, oud-Tweede kamerlid voor de SP, hield een boeiende inleiding over het thema afval en poneerde de stelling dat afval niet gezien wordt als een eindstadium van een productielijn en dus ingecalculeerd dient te worden, maar als de start van een nieuw economisch proces.

Lees verder

Pagina's

U bent hier