h

Nieuws uit 2012

22 september 2012

Documentaire: Shell in Nigeria

Onder de naam INFODOC worden in cultureel centrum De Groote Weiver documentaires vertoond, soms ook besproken of gekoppeld aan een discussie. In samenwerking met Milieu Defensie afdeling Zaanstreek aandacht voor de vervuiling veroorzaakt door oliewinning door Shell in de Nigeria Delta, in aanloop naar de rechtzitting in oktober.

Lees verder
20 september 2012

''Leegstand is een groter misdrijf dan kraken"

In de raadsvergadering van 20 september werd een motie van VVD, TROTS en DZ besproken over het handhaven van de wet kraken en leegstand ('kraakverbod'). Deze nadruk op handhaving van het kraakverbod pakt niet de oorzaak van de woningnood aan en laat de speculanten ongemoeid. Hierover zei SP-fractievoorzitter Patrick Zoomermeijer dan ook ''leegstand is een groter misdrijf dan kraken". Zijn bijdrage in het debat staat hieronder.

Lees verder
20 september 2012

Twee linkse analyses van de verkiezingsuitslag

Over de verkiezingsuitslag van 12 september is veel gezegd en geschreven en voor de SP had er meer ingezeten dan de op zich prima 15 zetels die nu zijn behaald. De potentie voor een radicaal-socialistische partij is groot, maar moet wel worden waargemaakt. Twee socialistische organisaties die zich al jaren op de SP richten hebben hierover hun visie opgeschreven.

Lees verder
19 september 2012

Buurten in de Havenbuurt

Maandagavond 17 september brachten zes SP'ers een bezoek aan de Havenbuurt, op uitnodiging van enkele bezorgde bewoners. De Havenbuurt lijkt op het eerste gezicht een prachtig buurtje, met vooroorlogse laagbouw aan het water. Maar al snel wordt duidelijk dat de huizen met hun mooie uitzicht grotendeels leeg staan en met dicht getimmerde ogen naar de haven staren. Onkruid schiet op, glas ligt op de stoepen, waterputten staan open. ‘s Nachts komt er onguur volk de leidingen stelen, overdag dringen kinderen er binnen om te spelen. ZVH heeft hier ontruimd om te slopen en nieuwbouw te plegen. Ondertussen is er geen enkel toezicht.

Lees verder
19 september 2012

Erfpachtstelsel ten dienste van inwoners

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Het omzettingsbeleid inzake Zaanse erfpacht moet worden herzien."

Onze reactie hierop:

Lees verder

Pagina's

U bent hier