h

Nieuws uit 2013

13 oktober 2013

Achterkamertjesakkoord stopt bezuinigingen niet

Emile Roemer"Er is geen fundamentele verandering gebracht in de politieke koers van dit kabinet, het is bijsturen op de verkeerde weg." Dat zegt SP-leider
Emile Roemer in reactie op het akkoord dat de coalitie vanavond met D66, ChristenUnie en SGP heeft gesloten. "De harde bezuinigingen blijven
overeind; linksom of rechtsom betalen gewone mensen de rekening. Een afwastax om gratis schoolboeken te betalen, ook nóg eens een half miljard euro weghalen op de zorg én 400 miljoen bezuinigingen op sociale zaken. Dat is schuiven met geld, maar niet de koerswijziging die nodig is om de crisis te keren."

Lees verder
11 oktober 2013

SP: jongerenhuisvesting in stadskantoor

Rolabd van BraamDe stille hoop blijft dat de leegstaande kantoorruimte - vooral als het om redelijk nieuw gebouwde kantoren en nog te bouwen kantoorruimte gaat - gevuld zal worden met werknemers. Maar het is ook bijzonder ergerlijk dat er zo veel bedrijfsgebouwen leeg staan.

Lees verder
10 oktober 2013

23 oktober ledenvergadering

Op 19 maart 2014 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook onze partij doet daar in Zaanstad aan mee. Het bestuur is al druk bezig met de voorbereidingen. Wij hebben op de woensdagavonden vanaf vorig jaar thema-avonden georganiseerd in Het BrandtWeer in Koog aan de Zaan waar alle leden een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

Lees verder
7 oktober 2013

SP Tweede Kamerlid Arnold Merkies naar Wormer

Graag nodigt de afdeling SP Wormerland iedereen uit voor het openbaar debat 'Hoezo bezuinigen?' op 23 oktober aanvang 20.00 uur ( zaal open 19.30 uur)in het Wapen van Wormer, Zandweg 34 in Wormer.

Lees verder
7 oktober 2013

Participatie of zoek het maar uit?

EMile Roemer"Je hoeft deze week de krant maar open te slaan om te zien hoe de ‘participatie-samenleving’ eruit gaat zien. ‘Participeren’ blijkt voor VVD en PvdA vooral neer te komen op voor-wat-hoort-wat. Alleen in ruil voor een tegenprestatie kunt u een beroep doen op de voorzieningen die we samen hebben opgebouwd.

Lees verder
6 oktober 2013

Vooruitzichten voor verzet

Het verloop van de algemene politieke beschouwingen en het overleg over de bezuinigingen afgelopen week toont de toenemende vervreemding aan van de arbeiders, van de bevolking, van de burgerlijke politieke partijen en het kapitalistische politieke systeem. De afgelopen 30 jaar is het inkomen van de armste groepen in Nederland met 30% gedaald, de groep daar net boven kreeg (over dertig jaar!) in totaal 6% meer inkomen. De rijkste groepen kregen 23% meer. De inkomens zijn sinds 1997 met 5,7% gedaald, een enorme verslechtering van de levensstandaard.

Lees verder

Pagina's

U bent hier