h

Nieuws uit 2012

5 december 2012

Investeer in BaanStede, niet in asfalt

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Aansluiting A8-A9 en de gewijzigde treinfrequentie brengt verkeersstroming Zaanstad in problemen"

Onze reactie hierop:

Lees verder
4 december 2012

Raad Purmerend: behoud beschutte werkplekken BaanStede

De gemeenteraad van Purmerend steunde de motie van SP en Trots om de beschutte werkplekken van Baanstede te behouden. Omdat het bedrijf te veel verlies lijdt heeft het bestuur van de Baanstede besloten om het bedrijf te herstructureren. De Baanstede wordt omgevormd tot een detacheringsbedrijf. Alle werknemers zullen in de toekomst worden gedetacheerd, ongeacht de mate van hun arbeidshandicap. Omdat in die situatie veel werknemers buiten de boot zullen vallen pleiten Trots en SP voor het behoud van een arbeidsmatige dagbesteding. De motie van Trots en SP haalde een meerderheid en werd aangenomen door de gemeenteraad.

Lees verder
3 december 2012

Sinterklaas slaat Zaanstad niet over

Sinterklaas doet op zijn bezoek aan Nederland ook Zaanstad aan. Voor de Zaanse bestuurders heeft hij ook een boodschap in de vorm van Sinterklaasgedichten. Wie de schoen past, trekke hem aan!

Lees verder
3 december 2012

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De nieuwe Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is een nieuw regionaal orgaan, een zogenaamd Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. De honderden ambtenaren die deze dienst gaan vormen, komen uit de aangesloten gemeenten, waaronder Zaanstad. Ze gaan kantoor houden in Zaandam. Dit werd in de Zaanse raad op 29 november besproken. Hierover sprak ftractievoorzitter Patrick Zoomermeijer namens de SP deze bijdrage uit.

Lees verder

Pagina's

U bent hier