h

Nieuws uit 2013

5 april 2013

Maak voortgang gezondheidsbeleid meetbaar

Onderstaande motie diende SP in op de raadsvergadering van 4 april.

Lees verder
4 april 2013

Nieuwe parkeerplaatsen Havenbuurt niet ten koste van groen

Op 4 april diende de SP samen met de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) een motie in op het stuk Wijziging Parkeernota 2009. Op hoofdlijnen s de SP akkoord met de parkeernota, maar in het debat in de Zaans Beraad eerder bleek dat op basis van algemene normen 33 parkeerplaatsen zullen worden gaan aangelegd in de Havenbuurt. De SP gelooft dat dat wel iets minder kan, en met de SP vinden ook de bewoners van de Havenbuurt waarmee wij in contact zijn dat ook. Met minder parkeerplaatsen hopen we dat het groen in deze kwetsbare maar gezellige buurt intact blijft. Om als raad bij de verdere invulling van deze parkeerplaatsen betrokken te worden, dienden we deze motie in.

Lees verder
4 april 2013

SP-Woonweekend: huuracties in voorbereiding

Door de maatregelen uit het net gesloten Woonakkoord krijgen huurders van sociale huurwoningen te maken met grote huurverhogingen, minder onderhoud en minder sociale huurwoningen, dus langere wachttijden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier