h

Nieuws uit 2013

3 april 2013

De SP wil dat de gemeenteraad meer invloed krijgt op het sociale beleid

De regering hevelt veel taken over naar de gemeenten. Die moeten ze dan met veel minder geld veel beter uitvoeren, zo is de gedachte. Langzaam maar zeker wordt nu duidelijk wat dit in de praktijk allemaal gaat betekenen. We schreven al eerder over de dreigende afbraak van de sociale werkvoorziening, maar de gevolgen voor de mensen in de bijstand, de werkzoekenden en de armen worden ook steeds tastbaarder.

Lees verder
1 april 2013

Strijd voor de thuiszorg!

Zaterdag 6 april gaan we naar Den Haag toe! Strijd ook mee tegen de bezuinigingsplannen om 100.000 mensen te ontslaan in de thuiszorg. Dit pikken we niet, de plannen moeten van tafel!

Lees verder
26 maart 2013

Verzet tegen huurverhoging gaat door

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met de huurverhogingen, maar voor de SP is de strijd nog niet gestreden. De SP blijft zich verzetten tegen de asociale jaarlijkse verhogingen tot wel 6,5% omdat die onrechtvaardig zijn. Waar de Eerste Kamer nog niet mee heeft ingestemd, is de 1,75 miljard euro die minister Blok jaarlijks bij de woningcorporaties wil weghalen (de zogenaamde verhuurdersheffing). In plaats daarvan kunnen de corporaties beter verplicht worden om dat bedrag te investeren.

Lees verder
25 maart 2013

Structuurvisie

Pagina's

U bent hier