h

Nieuws uit 2020

11 september 2020

De columnisten: De alles omvattende vraag

Foto: © SP

Ergens bij een van de vele pontjes in Noord-Holland word ik aangesproken door een jongen die op een prachtige fiets en een rugzak onderweg is van school naar huis. Het gespreksthema heeft in eerste instantie betrekking op onze sportfietsen, maar gaat uiteindelijk over de wereld waarin hij zich bevindt. Plotseling kijk in een leven van iemand in een fase waarin ik mij lang geleden bevond. 

Lees verder
7 september 2020

Moeten brandnetels en bramen ook de ruimte krijgen?

Foto: © Anna de Groot

Lage kwaliteit van de natuur in een (stads)park. Het lijkt een klein probleem. Maar het is wel een probleem waar meer, zo niet alle, (stads)parken in Zaanstad mee te kampen hebben. De SP stelde (niet geheel) toevallig schriftelijke vragen over de kwaliteit van het Noordsterpark in Wormerveer Noord. Maar de vragen hadden over bijna elk ander Zaans park kunnen gaan.

Lees verder
6 september 2020

Wat nu weer met Nauerna?

Foto: © Anna de Groot

Op 3 september 2020 nam de gemeenteraad weer eens een besluit over de stortplaats Nauerna. Het was niet het eerste besluit en het zal ook zeker niet het laatste besluit zijn. Ditmaal ging het om de mogelijkheid om van de vieze borrelende troep af te komen die uit de afvalberg naar boven komt, die ongezond is voor mens en dier en die er de oorzaak van is dat het park, bovenop de stortplaats, nog minstens twee jaar gesloten moet blijven.       

Lees verder
6 september 2020

Weer kansen voor lagere snelheid op de N246

Foto: © Anna de Groot

Doordat er veel stikstof op de natuurgebieden rond Zaanstad neerdaalt en omdat er heel veel woningbouwplannen zijn, moeten er maatregelen genomen worden om de stikstofuitstoot sterk te verkleinen. Dat kan op meerdere manieren. Eén van de maatregelen die zal zorgen voor minder stikstof is minder hard rijden met de auto.

Lees verder
29 augustus 2020

Particuliere scholen zijn slecht voor de kansengelijkheid

Foto: © Anna de Groot

Marktwerking vormt een serieuze bedreiging voor ons publieke onderwijsstelsel. De kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit, terwijl de segregatie en kansenongelijkheid toenemen. Kinderen van rijke ouders krijgen -als zij naar een particuliere school gaan -  meer kansen op een sociaaleconomisch rijke levensweg dan kinderen die naar een 'gewone', door ons allemaal bekostigde school gaan. Onderwijsondernemers willen ook in Zaanstad een particuliere school oprichten, de 'Groei Academie', die voor ouders met een doodgewoon of laag inkomen onbereikbaar is. 

Lees verder
26 augustus 2020

Het afschaffen van de veevoermaatregel. De gevolgen voor de Zaanse woningbouw.

Foto: © Anna de Groot

De boeren wilden niet dat hun melkkoeien minder eiwitrijk voedsel zouden krijgen. Zij protesteerden heftig en niet altijd op een aanvaardbare manier. Maar zij kregen hun zin. Minister Schouten gooide, na een onderzoek door de Wageningse universiteit, de veevoermaatregel met een grote zwaai in de prullenbak. Het effect van de veevoermaatregel zou nagenoeg nihil zijn. Wat betekent het niet doorgaan van de veevoermaatregel voor Zaanstad? De SP stelde technische vragen en kreeg antwoord.

Lees verder

Pagina's

U bent hier