h

Nieuws van de afdeling

29 januari 2006

Robert Lotman: "Armoede is één van de best verborgen geheimen"

Zaandijk - Ruim een jaar geleden kende de gemeente Zaanstad zo'n 170 mensen die i.v.m. schuldsanering iedere week naar de Kredietbank in Zaandam gingen om hun wekelijks geldbedrag op te komen halen voor hun dagelijks levensonderhoud.
"Inmiddels zijn het ruim 700 mensen geworden die dezelfde weg moeten bewandelen als ik. Een stijging van zo'n 400 procent. Het is toch wat!", zegt Robert Lotman uit Zaandijk.
Lees verder>>>>

Lees verder
27 januari 2006

Anna de Groot: "Stop asbestbesmetting in Zaanstad"

Zaandijk - SP fractievoorzitter Anna de Groot maakt zich al langere tijd ernstig zorgen over de gevolgen van asbest in Zaanstad. Met een zevental schriftelijke vragen over dit onderwerp ging zij naar de raad. Inmiddels heeft Anna de Groot de antwoorden op haar vragen gekregen tijdens de raadsvergadering van 26 januari j.l.
Lees verder>>>>

Lees verder
27 januari 2006

Eline Kleibrink: "Waar is de brug?"

Eline Kleibrink uit Koog aan de Zaan maakte ons attent op het feit dat een brug slopen toch een hoop onduidelijkheid geeft voor fietsers.
Lees verder>>>>

Lees verder
26 januari 2006

Rob Poldner: "Verkeersoverlast in Stationsstraat wordt minder door motie"

Zaandijk - Bij de wethouderscommissie Linnekamp maandag 23 januari j.l. heeft SP raadsfractielid Rob Poldner opnieuw de aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie in het centrum van Zaandam. Met name gaat zijn aandacht uit naar het Rustenburg en de Stationsstraat. Hier loopt het verkeer continue vast en bezorgd veel overlast bij bewoners.
De SP (mede ondertekend door GroenLinks, CDA en Christenunie) motie van 22 december 2005 wordt onverkort uitgevoerd door de wethouder. Hierdoor zal er een vermindering van verkeersoverlast in de Stationsstraat plaatsvinden.
Lees verder>>>>

Lees verder
24 januari 2006

SP fractie: "Schone Kleren Gemeente Zaanstad"

Zaandijk - De fractievoorzitters Anna de Groot (SP) en Dirk de Hen (D66) schreven een initiatiefvoorstel voor de gemeenteraad. Zij willen dat de gemeenteraad instemt met de maatregelen om de gemeente Zaanstad een duurzaam inkoopbeleid te laten voeren met betrekking tot de aanschaf van dienstkleding. Onder de noemer 'Schone Kleren Gemeente' hopen zij te bereiken dat de dienstkleding voor gemeentepersoneel o.a. niet meer uit Derde Wereld landen komt.
Lees verder>>>>

Lees verder
24 januari 2006

Kinderopvangboot weer niet goed?

Zaandam - Tijdens mijn vele wandelingen door de Zaanstreek ben ik regelmatig langs de 'Kinderopvang-
boot' gekomen aan de Noorder Valdeursloot. De boot was altijd leeg.
Het initiatief ooit om hier een boot neer te leggen wat geschikt is gemaakt voor kinderopvang heeft altijd mijn goedkeuring kunnen krijgen. Prima oplossing om op een creatieve manier met ruimte om te gaan. Bovendien zouden zo weer heel wat kinderen opgevangen kunnen worden, terwijl hun ouders aan het werk zijn om de kost te verdienen. Niks mis mee.
Lees verder>>>>

Lees verder

Pagina's

U bent hier