h

Nieuws uit 2010

8 oktober 2010

Kreekrijk alleen voor vermogende huizenkopers?

Op donderdag 7 oktober stonden de plannen voor de nieuwe wijk Kreekrijk op de agenda. Dit betreft ruim 900 woningen. Het College van burgemeester en wethouders stelde voor het aantal sociale woningen drastisch te verlagen. Hier was de SP uiteraard faliekant tegen. In het heftige debat waren ook Rosa, de POV, Trots, de Lijst Dissels ook kritisch hierover. VVD, PvdA, GroenLinks, ZOG, D66, CDA en DZ legden zich echter zonder slag of stoot neer bij het bouwen voor vermogende huizenkopers. Een motie waarin de SP pleitte voor een onderzoek naar de werkelijke woningbehoefte voordat Kreekrijk wordt gebouwd, werd ondanks steun vanuit de oppositie niet aangenomen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier