h

Nieuws uit 2010

18 juni 2010

SP stemt tegen voorstel afzetgarantieregeling

Op de raadsvergadering van 17 juni stemden alleen de SP en de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) tegen het collegevoorstel voor een afzet- garantieregeling voor onverkochte woningen. De afzetgarantieregeling is goed bedoeld, maar pakt verkeerd uit. Projectontwikkelaars krijgen de garantie dat hun dure woningen, waar geen vraag naar is, toch worden verkocht. Daarvoor stelt de gemeente Zaanstad zich garant. In ruil daarvoor bouwen ze dan ook ‘goedkopere’ (maar niet persé sociaal geprijsde) woningen. Daarmee dekt Zaanstad het ondernemers- risico van de projectontwikkelaars af, die dan mogelijk bouwen voor leegstand... De SP denkt dat we nu even niet ‘duur’ moeten bouwen, maar vooral betaalbaar. En dan beter garant kunnen staan voor woningbouw door woningcorporaties zonder winstoogmerk, met meer aandacht voor sociale woningbouw.

Lees verder

Pagina's

U bent hier