h

Nieuws uit 2012

10 april 2012

Meldpunt Gezinsbijstand Zaanstad

Het kabinet Rutte heeft de gezinsbijstand ingevoerd, en de uitvoering daarvan is nog niet overal stopgezet. Een bijstandsuitkering is niet meer het recht van een individu, maar wordt afhankelijk van het gezinsinkomen. Ouders en inwonende kinderen krijgen straks gezamenlijk één uitkering. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar de inkomsten van de ouders of partners onderling, maar ook naar die van inwonende (meerderjarige) kinderen. De SP Zaanstreek heeft een Meldpunt Gezinsbijstand geopend.

Lees verder
4 april 2012

Koerdistan, droom of werkelijkheid?

De vraag of Koerdistan een droom zou blijven of al een beetje werkelijkheid is zweefde boven de bijeenkomst die de SP Zaanstreek afgelopen zondag organiseerde in het gebouw van de Alevitische vereniging. Sprekers waren Tweede Kamerlid Harry van Bommel en documentairemaker Mehmet Ulgur. Koerdische liedjes werden gezongen door Ray Varli. De zaal zat bomvol. Zehra Varli van het SP afdelingsbestuur opende de middag met een toespraak waarin zij meer vertelde over de achtergronden van de Koerden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier