h

Nieuws uit 2013

15 november 2013

SP stemt tegen Begroting

Donderdagavond 14 november werd er tot laat door de gemeenteraad gedebatteerd over de Begroting 2014-2017. De SP en andere oppositiepartijen probeerden nog met diverse voorstellen de grote bezuinigingen op cultuur (Fluxus, Bieb, amateurkunst) te verzachten en we braken nog een lans voor de buurthuizen. Maar het college was onverbiddelijk en vond de meerderheid van de raad helaas achter zich. Uiteindelijk moest de SP wel tegen deze Begroting stemmen.

Patrick Zoomermeijer Lees verder
15 november 2013

Hoe zit het met privacy bij overhevelen taken naar gemeente?

Roland van BraamDe SP-fractie en de fractie van GroenLinks hebben vragen gesteld aan het college over hoe de privacy van cliënten wordt gewaarborgd bij het overdragen van de diensten van het Rijk en provincie naar de gemeente, de zogenaamde 'decentralisaties'.

Lees verder
14 november 2013

Waarde en betekenis cultuur in Zaanstad

Sonja van ElmptCultuur is van belang voor ieder mens en een  waardevol onderdeel van de samenleving. Cultuur is er om je te ontwikkelen, voor persoonlijke groei, om van te genieten, om aan deel te nemen. Cultuur verbind mensen van verschillende leeftijden, verschillende achtergronden en verschillende interesses. Het maakt de samenleving rijker, kritischer en boeiender.

Lees verder
13 november 2013

Alternatieven SP op Begroting Zaanstad

Deze week wordt in de Zaanse raad de Begroting 2014-2017 besproken. Die staat vol met neoliberale leuzen als 'eigen verantwoordelijkheid' en 'eigen kracht'. Bezuinigingen van in totaal 60 miljoen euro worden over ons uitgestort. Die raken ons via de afbraak van culturele voorzieningen, buurthuizen, BaanStede, onderhoud en vooral via de sociale voorzieningen. De SP en linkse oppositiepartijen als ROSA houden er de moed in en proberen de schade te beperken.

Lees verder
11 november 2013

Stop de afbraak, stop de bezuinigingen!

De zes miljard nieuwe bezuinigingen hebben grote gevolgen voor de levens van werkenden, werkzoekenden en uitkerings-gerechtigden. De komende jaren zal het aantal huurders onder de armoedegrens stijgen naar 35%.
 Rutte en Samsom zetten het mes in de zorg, ze bezuinigen 40% op de thuiszorg. Er staan de komende jaren 120.000 banen in de zorg op het spel!

Lees verder
10 november 2013

SP-raadsleden blij met eerste fase dorpscentrum

De SP fractie die samen met VLW een coalitie vormt sinds 2010 in de gemeenteraad van Wormerland is zoals u zult begrijpen zeer tevreden met de opening op 21 november a.s. van de eerste fase van het nieuwe dorpscentrum van Wormerland. Het vernieuwen van het dorpscentrum is namelijk een punt uit ons coalitie akkoord met VLW van 2010-2014.

Lees verder

Pagina's

U bent hier