h

Nieuws uit 2012

15 februari 2012

Waar zijn de nieuwe borden voor nodig?

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Dorpsnamen moeten behouden blijven op verkeersborden"

Onze reactie hierop:

Lees verder
12 februari 2012

Schoonmakers stadhuis verdienen respect!

De SP-fractie roept de gemeente Zaanstad op om respect te tonen voor de schoonmakers van het stadhuis. De arbeidsvoorwaarden van deze schoonmakers zijn niet best: zo krijgt het personeel de eerste twee dagen van ziekte niet uitbetaald en is de werkdruk erg hoog. Ook in Zaanstad heeft het schoonmaakpersoneel van het stadhuis alle reden mee te doen met de landelijke acties van de Vakbond van schoonmakers/FNV. Dat kan het college van Zaanstad niet naast zich neerleggen, laat Zaanstad respect tonen!

Lees verder
11 februari 2012

Geen Mauro’s en Sahars meer!

Steeds meer gemeenteraden spreken zich uit voor een oplossing voor kinderen die al zo lang in Nederland wonen dat ze hier geworteld zijn. In hun gemeenten, waaronder, Enschede, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, hebben de gemeenteraden de burgemeesters opgeroepen om bij minister Gerd Leers van Asiel en Immigratie te pleiten voor een zogeheten ‘kinderpardon’. De actie is bedoeld als ondersteuning van een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie, die regelt dat minderjarige vreemdelingen die langer dan acht jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen. In de gemeenten steunen veel CDA- en VVD-politici deze moties.

Lees verder
11 februari 2012

Parkeren zal altijd een beladen onderwerp blijven

Hieronder de bijdrage die SP-steunfractielid Roland van Braam gisteren gaf in de commissievergadering over het nieuwe parkeerbeleid.

Lees verder
9 februari 2012

19 februari Wake bij de bajesboten

Deze keer verzorgt de Raad van kerken Krommenie – Assendelft de liturgie van de Wake bij de bajesboten. Na de lezing uit Jozua 6 over Jericho stellen zij voor om onder het zingen van een lied 7 keer een rondgang te maken. Na iedere rondgang wordt een Zaligspreking uit de Bergrede aan het hek bevestigd. Bijzonder om dit mee te maken. Neem ook zelf een bloem mee om in het hek te steken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier