h

Nieuws uit 2012

8 februari 2012

Sport voor allen

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Er moet (snel) een topsportlocatie komen in Zaanstad"

Onze reactie hierop:

Lees verder
2 februari 2012

Waar moeten sociale en culturele activiteiten straks onderdak vinden?

In 2007 is besloten om vier buurthuizen - de Bovenkruier, de Vuister, de Kwaker en de Pelikaan - te privatiseren. Hun gebouwen werden voor een zacht prijsje overgedaan aan de woningbouwcorporaties Parteon en Rochdale en de exploitatie kwam in handen van stichtingen met vrijwilligersbesturen. De corporaties moesten wel beloven dat zij voldoende accommodatie voor wijkgebonden ontmoetingen en verenigingsactiviteiten zouden blijven aanbieden.

Lees verder
1 februari 2012

Jongeren huisvesten in leegstaande kantoren

Elke week geeft de SP-fractie haar mening over een stelling in het Zaans Stadsblad. Deze week was de stelling:

"Hembrugterrein is ideale plek voor jongerenhuisvesting"

Onze reactie hierop:

Lees verder
27 januari 2012

Motie behoud buurtcentra

Tekst van de motie van SP en Rosa:

Lees verder

Pagina's

U bent hier