h

Nieuws uit 2016

11 november 2016

Verbeter de wereld, investeer in jongeren

Patrick Zoomermeijer
"Het jongerenwerk zorgt dat jongeren zich ontwikkelen tot democratische burgers in hun eigen omgeving en in de samenleving. Het begeleidt jongeren tussen de 12 en 23 jaar in hun vrije tijd. Dit gebeurt ook in groepsverband. De primaire doelgroepen zijn kanszoekende jongeren met een lage sociaaleconomische status en een laag opleidingsniveau. De jongerenwerker legt contact met jongeren en maakt ze enthousiast om zelf activiteiten op te zetten en uit te voeren. Daarbij speelt hij of zij in op hun leef- en belevingswereld." Lees verder
9 november 2016

Stop TiSA!

TiSA is een groot handelsverdrag dat alle barrières voor handel in diensten tussen de Europese Unie en 22 landen wil wegnemen. Landen als de Verenigde Staten, Canada, Australië maar ook Pakistan. We horen er niets over, maar het lijkt erop dat door het verdrag alle dienstverlening in de uitverkoop terechtkomt. Lees verder
8 november 2016

SP wil referendum over Cultuurcluster

Een poging in 2015 om een referendum over het Cultuurcluster te organiseren is mislukt. Om een referendum aan te vragen waren 5000 handtekeningen nodig. De teller staat nu op 2586.

Lees verder
7 november 2016

Het is vijf voor twaalf voor het woningaanbod in Zaanstad

Evert HartogHet zijn interessante en roerige tijden voor stedelijke ontwikkeling. We maken deel uit van de MRA, met miljoenen inwoners, we zijn ook afhankelijk van ontwikkelingen bij buurgemeenten, met name van grote buurman Amsterdam. Bestemmingsplannen heten voortaan omgevingsplannen, want de omgevingswet komt eraan. Veel is nog onduidelijk. We zijn echter wel verantwoordelijk voor onze eigen woningbouwopgave en daarmee moeten we alles op alles zetten om de situatie te verbeteren, vooral voor mensen met lagere inkomens, en met name voor starters die bijna allemaal met een laag inkomen beginnen.

Lees verder
5 november 2016

De geschiedenis van het socialisme en haar betekenis vandaag

Propagandisten hebben met de uitbreiding van het kapitalisme over de hele wereld het einde van de geschiedenis aangekondigd. Ze prijzen de huidige economie en maatschappij als de best mogelijke, zonder alternatief. De vrije markt is hun garantie voor vrijheid en democratie over de hele wereld. De term kapitalisme wordt vervangen door “vrijemarkteconomie”. Die term is beter geschikt om de werkelijkheid te verbloemen.

Lees verder
4 november 2016

Koude douche voor Zaanstad voor slechte staat openbare ruimte

Roland van Braam"Steeds meer inwoners zijn actief in hun eigen woon- en werkomgeving. Zij ruimen bijvoorbeeld gezamenlijk zwerfafval op of onderhouden groenvoorzieningen. Hiermee wordt de openbare ruimte meer divers en de betrokkenheid met de eigen leefomgeving vergroot." Zo staat te lezen in de begroting. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een ordinaire bezuiniging die we bij onze bewoners neerleggen en dan zeggen we: 'het is goed voor jullie om te participeren in jullie wijk'. De SP heeft niks tegen participatie, integendeel, maar wel als excuus voor bezuinigingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier