h

Nieuws uit 2016

21 december 2016

'Ik ben een wereldkind'

Ik maak me zorgen….ik maak me zorgen over racisme. Ik maak me zorgen over de opkomst van racisme in heel Europa. Ik maak me zorgen over de racistische straatbewegingen. Ik maak me zorgen over de acties tegen de opvang van vluchtelingen. Ik maak me zorgen over de ontkenning van racisme. Ik maak me zorgen omdat men te huiverig is om het beestje bij de naam te noemen. Ik maak me zorgen dat men het probleem wegwuift. Ik maak me zorgen dat de politiek zijn kop in het zand steekt’ en niet wil erkennen dat dit probleem zich steeds meer aan het uitbreiden is. Ik maak me zorgen over de racistische uitspraken als: jij bent een slaaf, jij moet de knecht van Sinterklaas zijn. Jij hebt een poepkleur.

Lees verder
19 december 2016

'Gun werknemers en clienten SMD eindelijk zekerheid'

De SMD, de Maatschappelijke Dienstverlening in Zaanstad, na nog maar een paar jaar geleden te zijn overnemen door Evean, wordt weer verzelfstandigd. Evean zoekt per januari een nieuwe directeur voor de SMD. Daarmee is de samenwerking mislukt. Een samenwerking waar de SP vragen bij had en die negatieve gevolgen had voor de dienstverlening en voor het personeel.

Lees verder
18 december 2016

Samen strijden

Emile Roemer
Met de huurder, die zijn huur de afgelopen jaren met bijna 30% heeft zien stijgen. Met de jongeren die in de knel komen omdat ze van flutcontract naar flutcontract hoppen, terwijl ze hun studiebeurs zijn kwijtgeraakt. Met de oudere van wie na een leven lang werken het pensioen wordt gekort. Met de mensen die er niet voor kiezen om ziek te worden maar wel een boete op ziek zijn krijgen. Lees verder
16 december 2016

Zaanse zorg in de knel

Inwoners van Nederland hebben recht op zorg, verzorgenden en verpleegkundigen geven daar uitvoering aan. Verzorgenden en verpleegkundigen zijn goede opgeleide professionals die zorgzaam, zorgvuldig, betrouwbaar en respectvol zijn. Door de hoge werkdruk, te kort aan handen, bureaucratie, om maar wat te noemen, komen deze eigenschappen onder druk te staan. De professionals krijgen last van hun werk door de gestelde eisen. Hoge werkdruk gaat hand in hand met hoge werklast, dat gun je de inwoners van dit land en de verzorgenden en verpleegkundigen niet.

Lees verder
14 december 2016

Ik kies voor hoop!

Evert HartogVandaag weer gehoord: als je jong bent stem je links, als je verstandiger en ouder wordt rechts. Dat is de zelfvoldane houding van rechtse mensen die bang zijn te verliezen wat ze hebben. Maar hoe is het nu werkelijk?

Lees verder
14 december 2016

Klassenstrijd, racisme en uitsluiting

Klassenstrijd en de strijd tegen racisme/uitsluiting zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Alleen wanneer man, vrouw, homo, hetero, zwart, blank samen optrekken en samen strijden voor fatsoenlijk loon voor fatsoenlijk werk, betaalbare huren, de invoering van het ZorgFonds zonder eigen risico, toegankelijk onderwijs en betaalbare huren, kunnen we succesvol zijn. De SP moet racisme hard veroordelen en de mensen die het treft laten zien dat wij er voor ze zijn!

Lees verder

Pagina's

U bent hier