h

Nieuws uit 2016

2 november 2016

SP pleit weer voor referendum over Cultuurcluster

Maikel KatHet go/no go-moment is nog steeds niet geweest. Niet bij het voorlopig ontwerp en niet bij het definitieve ontwerp. De wethouder heeft het toegezegd, maar toch weer terug getrokken. Maar... we hebben het de inspreker Jan de Bruin ook horen zeggen: "De bouw van het cultuurcluster gaat alleen door als de Raad zijn OK geeft voor het kredietbesluit. Dat besluit kunnen we dus ook terugtrekken." Dus, wethouder, kunt u ons verzekeren dat we ook daadwerkelijk dat besluit op 22 december kunnen nemen?

Lees verder
2 november 2016

Jan de Bruin: 'luister naar uw stemmers!'

Mijn naam is Jan de Bruin, ben voormalig directeur van Kunstcentrum Zaanstad en kent u mij thans beter als Kultuurklutser en organisator van het referendum, dat zich richt tegen de huidige interpretatie van een 'maatschappelijke invulling' van locatie Figaro zoals door NS poort in relatie tot een gronddeal besloten.

Lees verder
2 november 2016

Onderzoekers: 'vrije markt eindigt altijd in ondergang'

Veel mensen denken dat alleen de staat of de markt productiefactoren kunnen verdelen, maar er zijn tal van andere instituties die deze rol kunnen vervullen en ook hebben vervuld. Denk ten eerste aan de familie. Boerenbedrijven en ondernemingen zijn vaak generaties lang overgedragen binnen de familie. Dan is de familie het instituut waarbinnen grond, kapitaalgoederen en arbeidskracht uitgewisseld worden. Daar komt geen vrije markt aan te pas. Ander voorbeeld: huishoudelijk werk en de zorg voor de kinderen werden eeuwenlang via de familie toebedeeld aan de vrouw. Vandaag de dag wordt via de vrije markt een huishoudelijke hulp gezocht en een crèche voor de kinderen. De vrouw biedt nu zelf haar arbeid aan op de markt.

Lees verder
1 november 2016

Zorgen over crisisopvang jongeren

Nora SwagermanDeze periode is het voor de fractie een drukke tijd, de begroting 2017-2020 wordt dan besproken en vast gesteld. Vooraf mag je de zogenaamde 'technische vragen' aan de ambtenaren stellen. Wij stelden de vraag, wat de gemeente voor zwerfjongeren doet. Dit omdat wij ons in het verleden behoorlijk verzet hebben tegen de sluiting van de crisisopvang voor jongeren in Krommenie, "De Passant".

Lees verder
30 oktober 2016

Geef mensen een beetje lucht

Arjan Vliegenthart
In Nederland moeten mensen vooral op eigen kracht aan armoede ontsnappen. Dat toont een gebrek aan empathie maar net zo goed aan logica. Het werkt simpelweg niet goed. Niet voor mensen zelf, niet voor de overheid en niet voor schuldeisers. Niet de filosofie van eigen kracht moet centraal staan, maar de norm van een dienstbare overheid. Waarbij je niet meer zelf worstelt met toeslagen, maar automatisch hulp toegewezen krijgt. Lees verder
29 oktober 2016

Een pleidooi voor jongerenwerk

Er zijn in Zaanstad nog nauwelijks jongerenwerkers, in hun waardevolle rol als jongerenwerkers: outreachend, op straat, in gesprek met bewoners op de stoep, activiteiten begeleidend, verbindend, als mentor, in de leefwereld van de jongeren. En ook nauwelijks plekken waar jongeren hun eigen leefwereld kunnen creëren en beleven, of dat nu 'hangplekken', jongerencentra, poppodia of wat dan ook zijn. Dat is juist het kloppend hart van jongerenwerk! En dat hart klopt nu minder snel...

Lees verder

Pagina's

U bent hier