h

Nieuws uit 2016

29 september 2016

SP vraagt college om actie tegen verdringing op arbeidsmarkt

Voor het zomerreces heeft de SP-fractie schriftelijke vragen aan het college gesteld over het probleem van mogelijke oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Dit gebeurde mede naar aanleiding van het bericht dat er 50 werkervaringsplaatsen waren geschapen in de zorg terwijl er ook veel arbeidsplaatsen verloren gingen in de zorg. Over dit onderwerp heeft de fractie ook een gesprek gehad met ambtenaren.

Foto: Wouter v/d Vegt / www.zaanstreek.sp.nl
Lees verder
29 september 2016

Zaans politieagent: 'er was geen straatterreur'

Nu de nationale volkswoede op de hoodvloggers van Poelenburg wat afgenomen lijkt en zich, in elk geval deels, heeft verplaatst naar de corpsballen in Groningen, heeft een van de Zaanse agenten, Tom Verweij, zich op Facebook over de afgelopen periode uitgesproken. In een column beschrijft hij zijn eigen ervaringen als hoofdagent binnen team Zaanstad en daarmee zijn kijk op de gebeurtenissen in Poelenburg. Daarbij levert hij stevige kritiek op iedereen die zich ermee heeft bemoeid zonder te weten wat er nou écht speelde.

Lees verder
27 september 2016

Overwegingen over wegen

Al sedert 2005 zet de SP zich in voor de bewoners die rondom de Coenbrug en het 'stadse' gedeelte van de A8 wonen. Nog veel eerder dan 2005 hadden deze bewoners te kampen met lawaai, fijnstof, stikstofdioxide en stank. In 2005 diende de SP (samen met GroenLinks en ROSA) een motie in die ervoor moest zorgen dat op de Coenbrug de snelheid zou worden teruggebracht naar 80 km/u. Een lagere snelheid brengt een lagere uitstoot van ongezonde uitstoot te weeg.

Lees verder
25 september 2016

Strijdbaar 'Niet in mijn naam'-festival

Zaterdag 24 september vond het Niet in Mijn Naam Festival plaats in Fort Voordorp bij Utrecht. 'Niet in Mijn Naam' is de beweging die een vuist maakt tegen westerse bemoeienis in het Midden-Oosten en tegen de wapenindustrie. Landelijk ROOD-voorzitter Merel Stoop: "We kijken terug op een fantastische dag waarop mensen lieten weten: fuck imperialisme en fuck de wapenindustrie."

Foto: Nynke Vissia / www.sp.nl
Lees verder
23 september 2016

Jongerenwerk in plaats van criminele carrière

Evert HartogDe POV heeft zorgen over de jeugd in Poelenburg. De rellen naar aanleiding van de beelden van vlogger Ismail Ilgun geven inderdaad aanleiding tot zorg. Op een politieauto dansen, agenten uitdagen, omwonenden en raadsleden intimideren is geen gedrag dat zonder gevolgen kan worden gelaten. Dat heeft de SP ook altijd gezegd, vanaf het eerste moment. En van raadsleden blijf je af! Lees verder
21 september 2016

Zet de zaag in het eigen risico!

Het zal je niet ontgaan zijn. Al tijden is de SP samen met mensen uit de zorg – of ze nu patiënt of zorgverlener zijn – bezig met het vormen van een Nationaal ZorgFonds. Steun kregen we al van onder meer FNV Zorg en Welzijn en het PvdA Ouderennetwerk. Als je nog niet ondertekend hebt, doe dat dan snel, we kunnen je steun goed gebruiken en al meer dan 142.000 mensen gingen je voor. We willen de marktwerking uit de zorg slopen, we willen dat zorg weer draait om mensen beter maken in plaats van geld verdienen… en we willen de zaag zetten in het eigen risico. Die boete op ziek zijn moet van tafel.

Foto: SP / www.sp.nl
Lees verder

Pagina's

U bent hier