Kandidaten: 
Patrick
Zoomermeijer
Email: 
rodezaanstreek@gmail.com
Introductie: 

Patrick Zoomermeijer (47) is voor de derde keer op rij lijsttrekker voor de SP Zaanstad. Na twee raadsperiodes vanaf 2010 kent hij de klappen van de zweep binnen en buiten de gemeenteraad als géén ander en hij staat te trappelen van strijdbaarheid voor de volgende periode. Hij is een socialist die niet kritiekloos toekijkt, hij komt altijd op voor de belangen van mensen die zulke steun volop verdienen, hij is van het kaliber 'een man een man, een woord een woord' immers beloftes moet je waarmaken en daar schort het volgens de SP'er flink aan bij het huidige college (D66, VVD, CDA, PvdA, CU en ZOG) met wie hij op 21 maart 2018 definitief wil afrekenen.

"In 2014 was het echt een gemiste kans. SP, GroenLinks en Rosa wilden een 'links' college met de PvdA en daar staken de sociaaldemocraten een stokje voor door zelf in zee te gaan met de liberalen van D66 en VVD. Het werd dus een 'rechts' college met alle gevolgen van dien. Vijfduizend banen waren beloofd, het werden er slechts 700. De werkloosheid is nu stabiel in Zaanstad, maar het aantal 'cliënten' bij de Sociale Dienst is flink toegenomen. De wachtlijst voor sociale huurwoningen is nog langer geworden. Het Cultuurcluster is een miljoenenverslindend project dat maar duurder en duurder wordt, terwijl veel buurthuizen het water aan de lippen staat en meer betaalde beheerders nodig hebben. Professionals zoals opbouw- en jongerenwerkers zijn er bijna niet meer", stelt Patrick Zoomermeijer.

ECHTE SOCIALE VERANDERING

Als het aan Patrick Zoomermeijer en de SP ligt komt het linkse college nu zeker. "De meeste mensen zien dingen in hun leven veranderen waardoor hun zorgen en lasten toenemen. Het moet beter en dat kan écht. De SP is óók de stem voor degenen die geen stem hebben. Niet alle mensen bulken van het geld, al legt rechts de rekening letterlijk wel bij hen neer. Armoede in Zaanstad is hierdoor fors toegenomen, dit moet je te denken geven. Eenzaamheid wordt niet alleen aan de keukentafel opgelost. Doe werkelijk iets dat er toedoet. Maak andere keuzes dan de bekende rechtse plannen die alleen goed zijn voor de één procent, je weet wel de miljonairs en hun aanhang. Het staat op jouw cv vele malen beter dat je mensen helpt in plaats van een opsomming aan imposante projecten zoals het Cultuurcluster. Pomp geld en energie in vakopleidingen, onderwijs, werkgelegenheid, vaste banen, huisvesting, sociale huurwoningen, wijken, buurthuizen, welzijn, racismebestrijding, openbare ruimte, groen, kortom alles wat voor de inwoners van Zaanstad nodig is en hun omgeving leefbaar maakt."

EEN VUIST MAKEN

De SP is niet alleen een partij die in de Zaanse raad is vertegenwoordigd, dé socialisten zijn ook in buurten en wijken te vinden van Noord tot en met Zuid en van Oost naar West daar waar Zaankanters wonen, werken en leven. Dagelijks hebben zij contact met elkaar, als het goed gaat maar zeker ook wanneer verzet hard nodig is. Patrick Zoomermeijer is daar net als zijn partijgenoten bij, hij kent als géén ander de SP-stelregel 'zonder actie geen fractie' oftewel een binding met de mensen voor wie je het parlementaire werk doet is noodzakelijk. "Je moet een vuist maken tegen de gevestigde politiek, dat doe je samen en zeker niet alleen in de gemeenteraad. SP-stemmers willen echt beleid, namelijk links, sociaal, rechtvaardig en groen. En daarom zijn wij niet alleen te vinden op het pluche, wij luisteren naar mensen op school, werk, straat of thuis, daar waar het leven zich afspeelt, wij hebben plannen en ideeën én wij organiseren samen strijd voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit tussen mensen."

Ondertitel: 
47 jaar, Oud-Zaandijk
Evert
Hartog
Introductie: 

De kernwaarden van de SP zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De kernwaarden van het kapitalisme zijn winstmaximalisatie, eigenbelang en vrije markten. Het kapitalisme loopt vast en maakt onze leefwereld kapot. Logisch met zulke waardeloze waarden! Dat moet anders!

De afgelopen vier jaar heb ik met veel passie de socialistische kernwaarden verdedigd in de gemeenteraad. Als woordvoerder voor wonen en werk-en-inkomen heb ik mij ingezet voor meer sociale woningbouw, een menswaardigere behandeling van mensen met een uitkering en mensen met een zorgvraag.

Ik wil mij blijven inzetten voor een omslag in denken, voor een samenleving die minder op eigenbelang is gericht, een samenleving voor iedereen en van iedereen. Ik vind het een grote eer dat ik hoog op de lijst sta en invloed kan hebben op het vormgeven van een betere stad en een betere wereld. Die betere wereld is extra belangrijk voor mij omdat ik sinds kort kleinkinderen heb die ook recht hebben op een menswaardige toekomst.

Het is ook hard werken, maar dat moet, en ik doe het graag want er is een alternatief voor deze kapitalistische wereld, in tegenstelling tot wat door rechtse politici wordt beweerd. Wij maken de wereld van morgen. De wereld van vandaag is ook door mensen van gisteren gemaakt tot wat hij nu is. U en ik bepalen hoe die wereld van morgen er uit ziet.

Ik blijf strijden voor het ideaal van een wereld met gelijke kansen, met toekomstperspectief voor iedereen een wereld waarbij mensen snappen dat ze onderdeel zijn van die hele wereld, dat iedereen erbij hoort, een wereld met betere waarden dan geld, rijkdom en roem, een inclusieve wereld, ook voor mensen aan de andere kant van de wereld. Daar is een cultuuromslag voor nodig. Er is nog veel te doen! Doet u mee?

Ondertitel: 
61 jaar, Assendelft
Roland
van Braam
Introductie: 

Een socialist wordt je niet, maar ben je in vlees en bloed! Je staat achter gelijkwaardigheid, menswaardigheid en solidariteit! Deze afdeling heeft mij de afgelopen 4 jaar de mogelijkheid gegeven om op te komen voor de belangen van onze Zaanse inwoners en daar ben ik jullie dankbaar voor!

Alle kandidaten vanavond staan hier niet voor hun zelf, maar voor de afdeling, voor de inwoners van Zaanstad en om jullie geluid uit dragen in de gemeenteraad .Wij staan niet boven jullie, maar wij staan hier mét jullie, Samen moeten we het doen! Want zonder een goede afdeling heeft de fractie geen munitie.

Ik ben opgegroeid in meerdere wijken in Zaandam, ik woonde in Oud-West bij mijn moeder, in het weekend was ik bij mijn vader op de Prins Hendrikkade in Zaandam-Zuid en ik logeerde veel bij mijn oma in Poelenburg. Zo heb heb ik Zaandam met zijn diversiteit aan Nationaliteiten ontdekt en dit is tot op vandaag een verrijking geweest voor wie ik ben.

Ongelijkheid is waar ik mij tegen blijf verzetten en voor inzetten of dit nu vluchtelingen zijn of mensen uit Poelenburg. Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan en gelijkwaardig behandeld te worden, iedereen heeft recht op eerlijke kansen.

Door de verrechtsing in onze samenleving worden de verschillen tussen rijk en arm steeds groter. De afgelopen 4 jaar heeft de lokale PVDA, VVD en D66 voeding gegeven aan de verrechtsing in onze samenleving, ze hebben de wachtlijst voor een huur woning laten oplopen tot bijna tien jaar! Dit zorgt voor terechte onbegrip bij onze inwoners, als Nieuwe Nederlanders wel meteen een woning krijgen toegewezen. Maar wie is hier nu schuld, van de lange wachttijd, de Nieuwe Nederlander of de collegepartijen? Richt je op het afbraakbeleid van Rutte, maar ook op onze lokale college partijen en niet op de slachtoffers van oorlog!

Deze partijen zijn verantwoordelijk voor polariseren van bevolkingsgroepen. Wel zeggen er tegen te zijn, maar niet meewerken aan oplossingen. En vele moties die zijn ingediend door de SP om de woning duur te verkorten, werden door deze rechtse partijen weggestemd.

De komende 4 jaar hoop ik hier samen met andere fractiegenoten aan te kunnen werken! de wachtduur te verkorten voor een huurwoning en de tweedeling in onze samenleving te verkleinen.

Ondertitel: 
47 jaar, Burgemeesterbuurt (Zaandam)
Recai
Varli
Introductie: 

Wat Nederland nodig heeft, is een partij dat een links-socialistisch alternatief naar voren brengt. De SP is nog steeds de enige linkse partij, met een basis van bijna 40.000 leden. De SP kan echter koerswijzigingen doorvoeren om uit de huidige stagnatie te komen: meer nadruk op acties, een consequent anti-racistisch en internationalistisch standpunt en een socialistisch programma waarin de banken en grote bedrijven genationaliseerd worden en er duurzaam geproduceerd wordt in het belang van de grote massa.

De VVD en de andere regering partijen (D66, CDA, CU) zetten de neoliberale agenda keihard door. Steeds meer collectieve voorzieningen worden afgeschat en de individualisering slaat door. Steeds meer de democratie afgebroken. Deze partijen functioneren in de lokale politiek ook met hetzelfde mentaliteit. Daarom moet hun beleid ook vooral in de provincies en gemeenten bestreden worden.

De SP is de enige linkse partij van de grotere partijen die niet aan het neoliberale project van Rutte heeft meegewerkt. De SP is daarmee de meest geloofwaardige partij om dit kabinetsbeleid landelijk en lokaal (gemeente) te bestrijden, samen met winkelpersoneel, chaffeurs, bouwvakkers, leraren, verpleegkundigen, ouderen, studenten, scholieren en iedereen die een maatschappij wil waar we niet tegenover elkaar staan, maar er voor elkaar zijn!

Er wordt nog vaak een onvoldoende uitgedeeld aan mensen, en zo staan mensen regelmatig buiten spel of zelfs buiten de maatschappij, zodat het leven doorgaat, terwijl er zó veel mensen zijn buitengesloten.

De mensen zouden gezamenlijk binnen de maatschappij gelukkig moeten kunnen zijn en daar zou de politiek zijn werk op moeten proberen af te stemmen. Bijvoorbeeld: een betaalbaar, divers en sociaal Zaanstad op het gebied van wonen (behoud en uitbreiding van sociale huur, betaalbare koopwoningen). Helaas is dit in de afgelopen jaren niet zo gegaan!

Wat wil ik, als raadslid? Als je raadslid heb je de mogelijkheid om inwoners goed te vertegenwoordigen. Als raadslid wijs je niet alleen naar de regering, de wethouder, de begroting of ingewikkelde regels. Als raadslid neem je vertegenwoordiger de volledige verantwoordelijkheid voor jouw handelen.

Het wordt tijd voor een omwenteling. Het kan en moet anders! Dan kun je zelf doen en wat mij betreft doen we dat samen! Op naar een linksere koers voor en met de SP!

Ondertitel: 
55 jaar, Saendelft (Assendelft)
Jasper
van Vliet
Introductie: 

Activisme. Voor mij een van de mooiste dingen die er zijn. Activisme brengt mensen samen, daar waar verdeeldheid heerst. Ik zie activisme dan ook als noodzakelijk in de huidige maatschappij, en fundamenteel voor onze democratie. Op mijn 13e liep ik voor het eerst mee met de SP, in de mars tegen armoede in Zaandam. Daar waar politici ons proberen te verdelen, voelde ik voor het eerst de kracht van vereniging. Daar hecht ik nog steeds veel waarde aan.

Activisme hoeft niet alleen te gaan over internationale of landelijke thema’s, het gaat vooral om inspraak in onze eigen buurten. Denk bijvoorbeeld aan het verzet tegen de verbinding A8-A9 en de actie voor een referendum over het Cultuurcluster. Dit zijn slechts voorbeelden van thema’s waarop wij strijd voeren tegen de afbraak van onze leefomgeving en democratie. Het is tijd dat er weer écht naar ons wordt geluisterd.

De gemeenteraad kan hierbij een hulpmiddel zijn, daar wil ik mij graag inzetten als stem van de straat naar de raad, met een nieuw hartstikke links en bijzonder progressief verkiezingsprogramma, dat niet alleen goed zal zijn voor SP-stemmers, maar voor ons allemaal. Ik ben dan ook onwijs dankbaar voor het vertrouwen om nummer 5 te zijn op onze kieslijst. Dat gebeurt een 17-jarige niet vaak, en ik ben dan ook vereerd om zo andere jongeren een stem te kunnen geven en zich gehoord te kunnen laten voelen.

Mijn hart zal altijd uitgaan naar de acties op straat. Als ik terugkijk naar mijn tijd bij de SP, denk ik namelijk al gauw aan al die dagen dat we in onze Zaanse wijken en buurten op straat hebben gestaan, van deur tot deur en van woonkamer tot woonkamer zijn gegaan en de talloze gesprekken die hier zijn gevoerd. Voor veel mensen waren wij het eerste echte luisterende oor, en dat was bedroevend, maar tegelijkertijd ook inspirerend om hier samen iets aan te doen. Er is een grote groep Zaankanters die het tijd vindt voor verandering, en ik ben trots om daar deel van uit te maken.

In tijden waarin verdeeldheid nog steeds heerst, moeten wij kijken naar de echte tegenstelling in de samenleving. Dat is niet die tussen mensen met, en mensen zonder migratie-achtergrond. Niet die tussen jongeren en ouderen. Dat is de tegenstelling tussen mensen en geld. Veel mensen kiezen voor het belang voor ons allemaal, slechts een kleine groep voor het geld. Helaas hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat vooral die laatste groep het voor het zeggen heeft gehad, ook hier in Zaanstad.

Assendelvers, Kogers, Krommenieërs, Westnollendammers, Westzaners, Wormerveerders, Zaandammers en Zaandijkers. Zaanstad is van ons allemaal, en het is tijd dat we daar eens wat van terug gaan zien. Zaanstad vàn, en vóor ons allemaal, nu en in de toekomst. Dat is waar ik voor sta en daarvoor gaan wij de strijd aan.

Ondertitel: 
17 jaar, West-Knollendam
Niels
Verhoeven, Zaandam (centrum)
Anna
de Groot, Wormerveer
Nora
Swagerman, Krommenie
Zeynep
Varli-Tosun, Saendelft (Assendelft)
Jan
van Keulen, Westerwatering (Zaandam)
Samy
Yildirim, Zaandam
Leyena
van der Laan, Wormerveer
Vincent
Wetselaar, Krommenie
Rob
Poldner, Russische Buurt (Zaandam)
Senator Anneke
Wezel, 't Kalf (Zaandam)
Standpunten: 
Kernwoord standpunt (titel): 
Cultuurcluster? Eerst een referendum!
Beschrijving standpunt: 

Het Cultuurcluster dat is gepland naast het stadhuis gaat minimaal 40 miljoen kosten en er zal elk jaar geld bij moeten. Dat is een onverantwoorde grote financiële verplichting voor onze stad waarvan wij vrezen dat die op termijn ten koste gaat van cultuuractiviteiten buiten het centrum van Zaandam. Als het Cultuurcluster er tóch komt, mag dit niet ten koste gaan van cultuur in de wijken en dorpen! Tot die tijd bouwt de SP in de raad en op straat aan het referendum over de extra 8 miljoen ('kredietbesluit') voor het Cultuurcluster: democratie is meer dan eens in de vier jaar mogen stemmen, dus is de SP voor een referendum.

Kernwoord standpunt (titel): 
Voor een schonere A8
Beschrijving standpunt: 

De SP voert binnen en buiten de raad en via onze Tweede Kamerfractie en samen met de bewoners actie voor een schonere A8. Due loopt nu dwars door Zaandam, waarbij 10.000 Zaankanters met fijnstof en lawaai  te maken hebben. Wij willen de maximumsnelheid op de A8 terug naar 80 kilometer per uur, stiller asfalt en hogere geluidsschermen. Dit is op de ring-west in Amsterdam ook gelukt, dus waarom niet hier? Overigens zal de (extreem dure) verbinding A8-A9 tot meer verkeer of de door Zaandam A8 leiden, en dat is ongewenst.  

Kernwoord standpunt (titel): 
Voor een beter armoedebeleid
Beschrijving standpunt: 

Professionaliseren schuldhulp. Recht op ondersteuning uit bijzondere bijstand, tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. Regelarme bijstand. Mogelijkheid tweehonderd euro per maand bij te verdienen voor mensen in de bijstand. Geen banencarrousel met perspectiefloze baantjes. Stagetrajecten die bij een opleiding horen mogen niet onbetaald blijven, werk is werk en dat wordt betaald. Ruimte geven voor initiatieven van onderop die de participatie bevorderen, zodat bijstandsgerechtigden ook zonder baan mee kunnen blijven doen in de samenleving.

Kernwoord standpunt (titel): 
Voor betaalbaar wonen
Beschrijving standpunt: 

De totale voorraad sociale huurwoningen moet minimaal 40% van het totaal zijn, want dat sluit aan bij de inkomensverdeling in Zaanstad. Jongerenhuisvesting krijgt de grootste prioriteit. Er komt een woningverbeteringsprogramma om woningen energiezuiniger en gasvrij te maken, zonder dat daarbij de huur wordt verhoogd. Er komt een financieringsplan voor woningen met slechte funderingen, met subsidiemogelijkheden en zo laag mogelijke, bij voorkeur gelijke woonlasten na aanpak. We willen een boete op leegstand. Er komen strikte regels voor handhaving van AirB&B en pensions. Er komt meer en beter betaalbare huisvesting voor ouderen, met alternatieve woonvormen zoals woongroepen en zorgwoningen. De wijk wordt actief betrokken bij nog te realiseren woningbouwplannen. De SP wil dat de gemeente streeft naar een gemeentelijk woonbedrijf. Stop de uitverkoop van sociale huurwoningen. Mensen die geboren en getogen zijn in Zaanstad krijgen voorrang op mensen van buiten de stad. De gemeentelijke woonlasten gaan omlaag.

Kernwoord standpunt (titel): 
Meer voor jongeren
Beschrijving standpunt: 

In elke wijk zijn jongerenwerkers actief, zij zijn zichtbaar in de wijk voor jongeren en buurtbewoners. Zij dienen als vraagbaak en bemiddelaar, kunnen doorverwijzen en signaleren en aangeven wat er in de wijk nodig is. Wijkteams hebben goed contact met de basisscholen. Scholen kunnen een belangrijker voorziening in de buurt worden, buiten de gewone schooltijden om. Wij steunen jongerenvoorzieningen zoals skatebanen en graffitiplaatsen.
Jongeren worden meer bewust gemaakt van de wereld om hen heen, er komt meer aandacht voor maatschappelijke, levensbeschouwelijke en politieke vorming. De gemeenteraad neemt hiervoor initiatieven. Er komen jongerenraden. We gaan in hoog tempo woonruimte voor jongeren realiseren, zodat ze niet meer tien jaar hoeven te wachten tot ze zelfstandig kunnen wonen.

Kernwoord standpunt (titel): 
Menswaardige zorg in de wijk
Beschrijving standpunt: 

De Sociale Wijkteams moeten meer gaan samenwerken, zodat de verschillen in aanpak kleiner worden en de kwaliteit overal is gewaarborgd op het juiste niveau. We streven ernaar dat er niet wordt aanbesteed in de zorg. De SP wil dat er in Zaanstad één organisatie komt voor alle Sociaal Wijkteams, zodat de samenwerking en continuïteit wordt verbeterd. Kleinschalige teams, die met elkaar verantwoordelijk zijn voor goede zorg en dienstverlening, zijn efficiënt en effectief. Er wordt geïnvesteerd in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en mantelzorgondersteuning. Mantelzorg doe je uit betrokkenheid en niet omdat er onvoldoende professionele hulp beschikbaar is. De toewijzing van hulpmiddelen moet efficiënt en adequaat zijn. In iedere wijk moet een buurtzorghuis zijn, waar mensen opgevangen kunnen worden die vanwege medische redenen tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Bij de stapeling van eigen bijdragen voor zorg dient een maximum inkomensafhankelijk bedrag vastgesteld te worden.

Kernwoord standpunt (titel): 
Ons hele verkiezingsprogramma
Agenda: 
Titel: 
Verkiezingsdebat Zaans Bedrijfsleven en UWV
Datum en tijd: 
woensdag, maart 14, 2018 - 19:30 tot 21:30
Info: 

Namens de SP gaat onze fractievoorzitter en lijsttrekker, Patrick Zoomermeijer in debat. Onderwerpen zijn onder andere: een bereikbare stad, lagere regeldruk en voldoende ruimte voor bedrijven, duurzaamheid en werkgelegenheid.

Waar: 
Raadszaal, Stadhuisplein 100 in Zaandam
Titel: 
SP op campagne op de Gedempte Gracht
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 17, 2018 - 10:00 tot 16:00
Info: 

Waar: 
Gedempte Gracht in Zaandam
Titel: 
Groot slotdebat
Datum en tijd: 
dinsdag, maart 20, 2018 - 20:00 tot 22:00
Info: 

Het grote slotdebat in de raadszaal op de dag voor de verkiezingen! Georganiseerd door RTVI Zaanstreek (Zaanradio), het Noordhollands Dagblad en De Orkaan. Namens de SP gaat onze fractievoorzitter en lijsttrekker, Patrick Zoomermeijer in debat.

Waar: 
Raadszaal, Stadhuisplein 100 in Zaandam

Doe mee met de SP! Ook ná de verkiezingen blijven we gewoon op actief, op straat en in de raad. Sluit je aan bij de socialisten!

Contact email: 
Verkiezingsnieuws dossier: 
Landingspagina: 

In 2014 was het echt een gemiste kans. SP, GroenLinks en Rosa wilden een links college met de PvdA, maar daar staken de sociaaldemocraten van de PvdA een stokje voor door zelf in zee te gaan met de neoliberalen van D66 en VVD. Het werd dus een rechts college dat als een burgemeester in oorlogstijd 60 miljoen heeft bezuinigd. Wat betekenden die bezuinigingen en dat rechtse beleid nu concreet?

De wachtlijst voor sociale huurwoningen is toegenomen tot 10 jaar. De woonlasten in Zaanstad zijn de hoogste van de Nederlandse grote steden, voor zowel huurders (duurste) als koophuisbezitters (na Delft duurste). Armoede is toegenomen. Zo groeit in Poelenburg 1 op de 3 kinderen nu in armoede op. Er zijn steeds meer mensen met problematische schulden. Zaanse klimaatdoelstellingen worden niet gehaald, HVC (deels eigendom van Zaanstad) blijft afval verbranden om geld te verdienen en importeert daarvoor zelfs afval uit Engeland. Eenzaamheid blijft een groot probleem, wij komen als SP wanneer bij mensen thuis komen veel mensen tegen die in een isolement zitten, van Poelenburg tot Zaanstad-Noord. De polarisatie tussen bevolkingsgroepen neemt toe, niet iedereen heeft helaas dezelfde kansen: je naam of je kleur maakt jammer genoeg nog veel uit voor je kansen.

Het college beloofde vijfduizend banen, het werden er slechts 700. De werkloosheid is nu stabiel in Zaanstad, maar het aantal bijstandsuitkeringen is enorm gegroeid. Veel WW’ers zijn gewoon doorgestroomd naar de bijstand, en in plaats van meer persoonlijke begeleiding en menselijk contact wordt er door dit college gedreigd met strafkortingen.

Ondertussen is het Cultuurcluster een miljoenenverslindend project dat maar duurder en duurder wordt. Worden er dure huizen gebouwd om hoger opgeleide mensen van buiten aan te trekken, terwijl gewone Zaankanters het nakijken hebben. Zoals met de Rozengrachttoren in Zaandam bij de markt, waarvan omwonenden terecht zeggen dat zij als gewone Zaankanter nooit de dure woningen die daar gebouwd zullen worden kunnen betalen.

Patrick Zoomermeijer
Slogan: 
Voor jezelf, Voor elkaar
Facebook: 
https://www.facebook.com/spzaanstad
Twitter: 
https://twitter.com/SPzaanstreek
Titel: 
SLEEPWET NEE

Waar gaat het sleepwetreferendum over? 

Op 21 maart kun je behalve op de nieuwe gemeenteraad ook stemmen over de Sleepwet (de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten). Daarmee kan onze geheime dienst (de AIVD) altijd iedereen afluisteren, ook als je nergens van wordt verdacht. Zou jij willen dat de overheid altijd kan weten met wie je belt, wat je appt of welke websites je bezoekt?

Maar we moeten toch terrorisme bestrijden? 

Ja, we moeten alles doen om aanslagen te voorkomen. Geheime diensten moeten informatie over verdachten veel beter gaan delen. Ook moeten we voorkomen dat mensen radicaliseren. Daarvoor zijn meer agenten nodig en moeten haatzaaiers worden aangepakt. Het op grote schaal verzamelen van gegevens van onschuldige mensen gaat daarbij echter niet helpen.

Wat mag de AIVD dan straks allemaal? 

De AIVD kan straks op grote schaal informatie van mensen verzamelen die nergens van worden verdacht. Deze informatie mag ook gedeeld worden met andere landen. Zonder te weten wat die landen met al die informatie over Nederlanders gaan doen. Ook mogen de geheime diensten alle nieuwe technologieën gebruiken om af te luisteren of te hacken. Van je smartphone tot je Ipad en alle technologieën die in de toekomst worden ontwikkeld.

Wat kan ik daaraan doen? 

Het referendum is een middel voor mensen om politici terug te fluiten als zij besluiten nemen die we helemaal niet willen. De regering weigert te luisteren naar de mening van de mensen. Maar de democratie is van ons allemaal. We moeten onze democratische rechten niet laten afpakken. Daarom kan je op 21 maart stemmen. Zeg nee tegen de Sleepwet en tegen politici die niet naar je willen luisteren.

Aantal topkandidaten: 
5
Afbeelding: 

SP Zaanstad Fractie

SP Zaanstreek Lidmaatschap

SP Zaanstreek Sociale Media

Bezoek de Facebook-pagina van de SP Zaanstreek!
     
Volg de SP Zaanstreek op Twitter!
     
Mail de SP Zaanstreek!

Agenda - SP Zaanstreek

Nieuws - SP Zaanstreek

Twitter - SP Zaanstreek